ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTROGA PIĘTOWA to:

zmiany zwyrodnieniowe okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej, będące przyczyną powstania narośli kostnej, która powoduje zapalenie rozcięgna podeszwowego i ból ograniczający lub uniemożliwiający poruszanie się (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.095

SEKRET, ZNACZEK, REGULATOR KWASOWOŚCI, STRAJK WŁOSKI, SŁONINA, LOTNISKO, PRANIE PIENIĘDZY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, TEMPURA, INFORMATYKA, RADIACJA, KECZUOWIE, ZNACZENIE, ŻACHWY, PSEFOLOGIA, REKIN, FAZA, ENERGETYKA WODNA, CHOROBA FABRY'EGO, UŚMIECH, RESIDUUM, KAFEJKARZ, SKRĘT, EMIGRACJA, BRYZA, BEZROBOCIE JAWNE, ZIMOWISKO, WĘGLIK, ESTETYZM, SOFISTA, PRZEMYSŁ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, APIKOMPLEKSY, MIANOWANIEC, SPEAKER, PRZYPADEK, KRZEWICIEL, AGRESOR, MINI-ALBUM, DRAJREP, RÓŻA, WESTA, SKANER PŁASKI, BRAT KRWI, NAMIESTNIK, ROLETKA, ESTETYKA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, STYCZNOŚĆ, KARMEL, ŻONA LOTA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, KOLOKACJA, MIARKA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, BRODAWKA PŁCIOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ANALFABETKA, SPADOCHRONIARKA, AMBASADOR, AUTOSKLEP, ŁAPA, AGNOZJA TWARZY, PAPIER WELINOWY, ETOLOGIA, NEUROMEDIATOR, GOŹDZIK, ZNAKOMITOŚĆ, STOPA DOCHODU, SZEWCZYNA, PIEKARNIK, SADOWNICTWO, ZAKRES ZNACZENIOWY, BŁYSTKA OBROTOWA, SZKLIWO CERAMICZNE, POSZKODOWANA, NOTARIAT, TRACZKA, LENIWIEC PSTRY, ANTYIMPERIALISTA, TABOR, MEKSYKANKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, EN GRISAILLE, LAMERSTWO, WŁÓCZNIA, LISZAJ PŁASKI, LEJNIA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ANNA, KERO, TRYBRACH, ALKOHOLIZM, FREGATA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ŻYWIENIE, MIT, PROMIENNIK, KOLO, GAL, WARKOCZ, CZYNNIK CHŁODNICZY, POKÓJ GOŚCINNY, ZROBIENIE KUPY, SEKSTET, SZOK TERMICZNY, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, AMEN, TRANSFUZJOLOGIA, NERKA WĘDRUJĄCA, BLOK LINOWY, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, REWIR, MECHANIKA, TRANZYT, CIERPIĄCA, NAJEŹDŹCA, JĘZYK NAHUATL, BURDON, MUSZTRA, INSTYTUCJA PRAWNA, BOMBA ATOMOWA, EKRAN, GWASZ, WODA POZAKLASOWA, SEZAM, ODGRYWKA, SAMOZATRACENIE, EROZJA GENETYCZNA, WIDMO SYGNAŁU, LUKA STRATYGRAFICZNA, CHOROBA KIENBÖCKA, PANADA, USTNIK, KULUARY, OKRUTNOŚĆ, PRAWO BERNOULLIEGO, MALARZ, GIPS, ZAWŁOKA, PRZEKLEŃSTWO, PRAWO ZATRZYMANIA, MUZYK, PRZYLŻEŃCE, COLA, BLANK, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, PERKOZ GRUBODZIOBY, CIAPKAPUSTA, GRODŹ, UCHWAŁA, ŻYWOPŁOCIK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, POSTRZAŁ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, CZARA, BOŚNIACKOŚĆ, RETUSZ, KANCONETA, PRZYCZEPNOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KOMORA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KARETKA, KONKURENCJA, NIEŁUPKA, PROWINCJA, MIASTECZKO, ANATOMIA ROZWOJOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, FAWORYTKA, OKRZOS, CEREBROZYD, RAK SZWEDZKI, CZOPUCH, KWADRANS AKADEMICKI, KONFESJONAŁ, RAJD, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ŚRODEK PRAWNY, NARAKA, NAJEŹDŹCA, KNYSZ, ALBUM, REDEMPTORYSTA, ERA MEZOZOICZNA, BEGINKI, PAJĄCZEK, KĄT, NIEKAPEK, PRAKOLCZATKA, SWĘDZENIE, SAVE, NASZYWKA, SUPRAPORTA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WŁÓKNO SZTUCZNE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, TELEKOMUTACJA, PARTIA HISZPAŃSKA, FIGURA RETORYCZNA, HAJS, TEMAT, NIEBOŻĘ, KWIAT SIARCZANY, TEŚCIK, BRYTFANKA, ZDERZACZ, KIA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, METODYKA, GLONY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ENKLAWA, KOMBAJN ROLNICZY, WYBIERACZ, PRĄD ZMIENNY, CYBORIUM, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, HALO, ELEKTROWÓZ, LAMINAT, KARMELEK, CHIROPTEROLOG, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DOK, MIESZEK, PÓJDŹKA, ŁAŃCUCH, NOWELIZACJA, KWATERUNEK, TYNTA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, WARTOŚĆ NOMINALNA, POLITYCZNY, RÓW MELIORACYJNY, BASEN, BRYZG, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, TANAGRYJKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZWORKA, DEMON, KANAŁ LATERALNY, ESSEŃCZYCY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, TRZY KRÓLE, KORZENIONÓŻKA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, TENOR DRAMATYCZNY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, MEDYCYNA SPORTOWA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, DŹWIGNIA, GONG, GIMBOPATRIOTA, DZBANEK DO ŚMIETANY, ŁĄCZNOŚĆ, DRYFTER, EDYTORKA, CZERWONE, GLINKA KAOLINOWA, POŁYKACZ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, FILOZOFIA, TELECENTRUM, OBJAWIENIE, CHOROBA ALPERSA, CHORĄŻA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ZJAWISKO KERRA, SULFOTLENEK, SZTUKA KRETEŃSKA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, TRAFIENIE, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, KRAINA MITOLOGICZNA, ZAKŁADNIK, OKRĘT-BAZA, MATECZNIK, LAMPAS, ZAJAD, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, BAJT, CHRAPA, ŁOWCA, BUDOWLA CENTRALNA, MAMA, ZRZESZOTNIENIE, ELEKTRYCZNOŚĆ, PŁYWACZOWATE, EDYKUŁA, SZTYWNA SPACJA, OFENSYWA, BIOCHEMIA, ?ADRES FIZYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.095 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTROGA PIĘTOWA zmiany zwyrodnieniowe okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej, będące przyczyną powstania narośli kostnej, która powoduje zapalenie rozcięgna podeszwowego i ból ograniczający lub uniemożliwiający poruszanie się (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTROGA PIĘTOWA
zmiany zwyrodnieniowe okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej, będące przyczyną powstania narośli kostnej, która powoduje zapalenie rozcięgna podeszwowego i ból ograniczający lub uniemożliwiający poruszanie się (na 14 lit.).

Oprócz ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZMIANY ZWYRODNIENIOWE OKOLICY WYROSTKA PRZYŚRODKOWEGO GUZA PIĘTOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ, BĘDĄCE PRZYCZYNĄ POWSTANIA NAROŚLI KOSTNEJ, KTÓRA POWODUJE ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I BÓL OGRANICZAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x