W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSRUPCJA to:

w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.)PRZERWANIE to:

w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.978

OPOZYCJA BINARNA, ŁAZIENKI, PROKURA, WYDATKI BIEŻĄCE, ALCHEMIA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TRYL, MONTOWNIA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PARZYSTOŚĆ, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, KRĄGŁOLIST, SZAPOKLAK, ANALITYCZKA, POZIOM MORZA, BOMBA, CHRONOLOGIA, REHABILITANT, MENISK, WIELOŚCIAN FOREMNY, PRYMUS, SKRUPULANT, NACIOS, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BATERIA ANODOWA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PRZESZKODOWIEC, GALARETA, LORA, PAGINATOR, DRĘTWOTA, ROZSZCZEP WARGI, ANGLOSASKI, OŚRODEK, ODLEWACZ, KOLORYMETRIA, IRYZACJA, ZUPA Z GWOŹDZIA, OPIEKA TERMINALNA, DZIURKA, APOKRYFICZNOŚĆ, DELFIN BIAŁONOSY, INFORMA, SORDINO, FRYWOLITKA, UPOMNIENIE, KONWOJER, CEDARPELTA, BAR, SIATKA, ODBÓJ, RÓJKA, MOHORYCZ, ARCHEORNITOMIM, KCIUK NARCIARZA, CZERWONE MIĘSO, JADOWITOŚĆ, WERTIKAL, KRÓL, ZASOBY KOPALIN, AKLIMATYZACJA, ZĘBORÓG, CHOMIK DŻUNGARSKI, UDANOCERATOPS, KRZYŻÓWKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, POROST, ZGRZEWKA, PONCZ, CYKANIE, OPAKOWANIE, GRA W KARTY, WIRTUALIZACJA, CYKL GOSPODARCZY, KONFRONTACJA, WIZA IMIGRACYJNA, TEKSTOWOŚĆ, ZRZECZENIE SIĘ, KAMIZELKA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GILOSZ, HALFA, SALA, WYCINANKA, PÓŁROCZNIK, TOCZKOWCE, WSKAŹNIK WALORYZACJI, DRAMATOPISARSTWO, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, RASOWOŚĆ, INTERPOZYCJA, PROCH, SYROPEK, SILEZAUR, MAKIJAŻYSTKA, ANARCHISTKA, DZIECKO ULICY, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, NARNIA, GLUKOZYD, PIERWORYS MAPY, BARBET, PIERWSZOŚĆ, WAMPIR, NAPŁYW, SIŁA WYŻSZA, PEJSZANZAUR, WYROK, GONIEC BIAŁOPOLOWY, DUMKA, EKSHIBICJONISTKA, PIECHOTA WYBRANIECKA, MAŁGORZATKA, BOCZEŃ, ŚLUZICE, TUŁACZ, GHOUL, PARANOJA PIENIACZA, INOZAUR, STRZELNICA, ZASADA EKWIPARTYCJI, RÓWNOLICZNOŚĆ, KASTYLIJSKI, NIESPIESZNOŚĆ, NAŁOGOWOŚĆ, OGIEŃ, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, SZUM BIAŁY, CHRZEST, ZNAK ZODIAKU, PROMIEŃ, PRZEŻUWACZE, OSTRĘŻYNA, PERYPATETYK, WIROWOŚĆ, SZASTAZAUR, POCZTA PRZYCHODZĄCA, PROBLEM, IRYDOLOGIA, ZRAZOWA, BIURO PERSONALNE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ŁADNA HISTORIA, ŚRODOWISKO, POSTRZELENIEC, DWUBÓJ, PRZYBORY, BARIATRIA, ANODA, FILEMON BIAŁOSZYI, FILEMON SĘPIOGŁOWY, BĄBEL SPEKULACYJNY, DŻINN, PUNKTACJA KANADYJSKA, ROMANSOPISARZ, BUKACIARNIA, SZTUBA, WOLUMEN OBROTÓW, HERBACIARKA, ROGOŻA, CZWÓRCZAK, WARUGA, KLESZCZ, OBRAZA BOSKA, AURORACERATOPS, WŁÓKIENKO, KĄT, RELIEF PŁASKI, MŁAK, PRACE KONSERWACYJNE, MIKROHADROZAUR, BALON, NOOBEK, FARSZ, USTERKOWOŚĆ, TELEROBOTYKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, TRAWA PASTEWNA, CYKORIA, FAMA, MATA GRAWITACYJNA, MUS, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PIKAP, ŁOMOT, TAROT, GRUPA KARBOKSYLOWA, ANTYCYPACJA, KOCZOWNIK, WŁÓCZYKIJ, KOLEJ, ROŻEN, FLEKTA, ENDURO, RYBONUKLEOZYD, PIES RODZINNY, MORA, ŚLIZGAWKA, KARTACZ, MIEDNICA, GRABARZ, PRZYWODZICIEL WIELKI, NISKOŚĆ, MISIO, DROŻDŻE, MODEL DECYZYJNY, IGŁAWA, PAŁANKA MIODOJAD, PRAWICA, TEOGONIA, GALAKTOLIPID, KORPUS NAWOWY, SEITAN, PROTISTY, WETKA, TOWOT, MIODOJAD, FAJITA, GOŹDZIENIEC, RYNEK WSCHODZĄCY, SZCZAWA, INTERTYP, IRREALIZM, TAPEŻARA, UKRYCIE, JASZCZUR, DACH MANSARDOWY, TWIERDZENIE WILSONA, TRZPIEŃ, OSADNICZEK, FEERIA, KRĘGOSŁUP, GANGLIOZYDOZA GM2, BIOCZUJNIK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, MUNSZTUK, DZIENNIK, RÓWNIK TERMICZNY, BAJT, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ZODIAK, SARAFAN, EWANGELIA, SFEROLIT, WŁÓKIENNICTWO, SYNSEPAL, WŁÓCZĘGA, NALEPA, ADDYCJA, RUCH, SZWARCCHARAKTER, MIODOWÓD, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ANTAŁEK, SAMBA, JĘZYK EZOPOWY, CZŁAPAK, STOŻEK WULKANICZNY, RING, UKROP, RZUTKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, ZATRZYMANIE SIĘ, PRZEDMIAR, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, RĘBNIA ZUPEŁNA, SŁONICA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, TABU MILCZENIA, SMÓŁKA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, LUD, OSAD, REMIKS, LOGIKA PRAWNICZA, GLEJ, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, CZOŁG SAPERSKI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, ŻYTO, WAPNIARKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SOLIDARNOŚĆ, DZIAD, JĄDRO, WYSPA WULKANICZNA, ZASUWA, ZESTRÓJ, ODPYLAK, STEROWIEC SZKIELETOWY, ZOROASTER, CIEMIENIEC, BALON, OŚ OPTYCZNA, TYTANOFON, HARDOŚĆ, WRAŻENIE, CHOROBA FORESTIERA, ?GRA KARCIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSRUPCJA w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.)
PRZERWANIE w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSRUPCJA
w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.).
PRZERWANIE
w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.).

Oprócz W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x