Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSRUPCJA to:

w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.)PRZERWANIE to:

w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.758

ŻUREK, DRAMAT EPICKI, ASPIRANT, KONTO, TELESKOP, LABORKA, ADRIATYK, ENDURO, GARDEROBIANA, JĘZYK ETIOSEMICKI, FIZYKA, INKRETYNA, REGRESJA MORZA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, AMFORA, GŁODEK, GUJAWA, RUMBA, DZBANEK DO HERBATY, CZŁOWIEK INTERESU, DZIDA, LAKIER, PISTACJA, POŁUDNIK STRUVEGO, BEŁKACZEK POSPOLITY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, LIST OKÓLNY, CHOROBA HECKA, TOINA, WIRTUOZOSTWO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KALAMBUR, IMMUNOHEMATOLOGIA, ODLEWARNIA, GEN SKACZĄCY, EKSTERNISTA, BOKÓWKA, WŁOŚNICA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, CHŁOPCZYCA, CHOROBA FAHRA, FAGOCYTOZA, ORGANIZM WYŻSZY, SROKOSZ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, SYNCHROTRON PROTONOWY, NEPALSKI, LUCJANY, ANOKSYBIOZA, SIEWKA, WYDATKI BIEŻĄCE, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SYNDROM PARYSKI, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ISLAMISTA, MODRAK, MIEDNICA, ATRAKCJA, TAJWANIA, ZIELONA FALA, KUNINGAMIA, TRANSFER, ETAPOWOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, METAMERIA, TAKTYCZNOŚĆ, GOSPODARKA PLANOWA, KOSTIUMERNIA, LEJEK, BARCZATKA BORÓWCZANKA, DROGÓWKA, KOMPILATOR LOGICZNY, WYSPA KUCHENNA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, CELTYJKA, KOKSA, NORKI, KREDKA WOSKOWA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, CHAOS, NAKIEROWANIE SIĘ, DŁUGOSZYJ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, WYDAWNICTWO SERYJNE, REKINY, POWOŹNIK, PLATYNOGŁÓWKA, SKĄPOSZCZETY, MATRYCA LOGICZNA, MYSZORYJKI, ODWAGA CYWILNA, ŚWIRZEPA, KULTURA AZYLSKA, AKUSTYKA, TWORZYWO SZTUCZNE, MAH JONG, OKLUZJA, WIELOFAZOWOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, LORD, KOMÓRKA KERRA, JABŁKO ADAMA, DYFUZOR, KRYPTOWOLANS, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TYTANOZUCH, KOSZATNICZKA POSPOLITA, DIPLOTOMODON, PAPIER BEZDRZEWNY, INTERWENCJA HUMANITARNA, HOSTEL, ODSYŁACZ, KRWIOŻERCZOŚĆ, INKRUSTACJA, ŻYCZLIWY, PADOK, OIOM, PENITENCJA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, FICROJA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TROLEJBUS, NAGRODA POCIESZENIA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, RYNEK KONKURENCYJNY, ZWROT, KORONA, TERAPIA POZNAWCZA, KINGORIA, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, KONIUSZEK SERCA, SEKWENCJA, OGLĄD, ASTRONOM, NAPARZANKA, PASO PERUWIAŃSKI, KRUCHAWECZKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, GORĄCZKA DUM-DUM, WARUGA, GRAF PLANARNY, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, MIENSZEWIZM, GÓRMISTRZ, REPRESJA, RUCH, DRINK-BAR, TAG, MECHANIK SAMOCHODOWY, PANTALONY, CHASEREK, OZONOSFERA, OŚ PORTALOWA, KORAKL, MONTAŻOWNIA, DIU, ARESZT, FUNKCJA BORELOWSKA, PARNOŚĆ, MERCURY, OZDOBNICA WIĘKSZA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, MOBILE, WIBROAKUSTYK, OSADNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZBROJA KOLCZA, SEMITKA, WOREK REZONANSOWY, CZAS MĘSKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, SZEWNICA BZÓWKA, APOLOGIA, JAWNOGRZESZNICA, KINETYKA CIECZY, UROJENIE KSOBNE, BLACKJACK, SUWEREN, PARTNERKA, KOD DWÓJKOWY, TRYMETR JAMBICZNY KULAWY, PODKŁAD, BYLICA POSPOLITA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, GRA RPG, NUNCHAKU, PŁYTA, SZEŚCIOBÓJ, CZWARTACZKA, FLASH, GŁĘBSZE UCZUCIE, CORBETT, SŁAWOJKA, PAŁECZNIK, TORNADO SATELICKIE, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, SCHLUTER, POLITYKA ZDROWOTNA, BATYMETRIA, WYWIAD, DYNGUS, SEMITA, HASŁO WYWOŁAWCZE, STRZAŁKA MAŁA, ZAWILEC, ZACHŁYST, MISZPELNIK, OCZKO POLODOWCOWE, RESYNTEZA, HEKSAMETR, DYSONANS, MARSZ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ŁZAWNIK, KRYSTALOCHEMIA, OLIGOFAG, PRZEWIELEBNOŚĆ, SOŚNICOWATE, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SEMITOLOG, PROLIFERACJA, ZIELENINA, KARLUDOWIKA, GATUNEK CELOWY, PROCES FIZJOLOGICZNY, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TWARDZIOSZEK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ERGASTULUM, SKRĘCANIE, LABOKANIA, TOPIELEC, OBCIĄŻNIK, BETON TROCINOWY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SEKWENCJA TATA, KONTRABANDZISTA, WIEK NIEMOBILNY, ALTER EGO, GERBEREK, DEFERENT, PODSTAWCZAK, METR, DŻIN, PRUSY, RYSUNKI, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KADŹ, ANALIZA TECHNICZNA, ALGORYTM GENETYCZNY, DETERMINIZM, KUSICIEL, KAWA ROZPUSZCZALNA, TRZYDZIESTKA, REUMATOLOGIA, PRACOWNIA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, CUMMINGS, CZEKADEŁKO, PĘTLA NEFRONU, MARCHEWKA, NISKOŚĆ, ZBIORÓWKA, MEDYCYNA SĄDOWA, NATURALIZM, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, WARIRAPTOR, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, KIMA, KOSZULKA WODNA, OGNIWO NALEWNE, HERTZ, NATYWIZM, CHOROBA HALLOPEAU, TERRARYSTA, ROZBIEŻNOŚĆ, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, KACERSTWO, OSKARD, OPTYKA ELEKTRONOWA, BŁONA MIĘŚNIOWA, MACHNIĘCIE KOZŁA, KOLIBER, F, GRANICA FUNKCJI, URZĄDZENIE POMIAROWE, MOC, POWŚCIĄG, ZBIEG, STAROPRAWOSŁAWIE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, CHIRURG PLASTYCZNY, MORALNOŚĆ, PROSTE SKOŚNE, SAUNAMISTRZ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, ZEGAR WODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W MEDYCYNIE RODZAJ WADY WRODZONEJ, POWSTAŁY WSKUTEK ZMIANY ZASZŁEJ W STRUKTURACH, KTÓRE POPRZEDNIO ROZWIJAŁY SIĘ PRAWIDŁOWO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dysrupcja, w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.)
przerwanie, w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSRUPCJA
w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 9 lit.).
PRZERWANIE
w medycynie rodzaj wady wrodzonej, powstały wskutek zmiany zaszłej w strukturach, które poprzednio rozwijały się prawidłowo (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x