Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ODKŁADANIE SIĘ W TKANKACH MIĘKKICH SOLI WAPNIA, POWODUJĄCE ICH SWARDNIENIE I UTRATĘ ELASTYCZNOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALCYFIKACJA to:

odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 12 lit.)ZWAPNIENIE to:

odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALCYFIKACJA

KALCYFIKACJA to:

odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 12 lit.)KALCYFIKACJA to:

mineralizacja zębów i kości solami wapnia (na 12 lit.)KALCYFIKACJA to:

wysycanie solami wapnia osłon jajowych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODKŁADANIE SIĘ W TKANKACH MIĘKKICH SOLI WAPNIA, POWODUJĄCE ICH SWARDNIENIE I UTRATĘ ELASTYCZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.088

NIUCHACZ, MEJLOWANIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, HELIOFIZYKA, KOŃ TROJAŃSKI, STĄGIEW, GRUPA NILPOTENTNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SIEĆ WAN, GMERK, CYKL MIESIĘCZNY, ESPERANTYSTA, WIELORASOWOŚĆ, SKARYFIKACJA, ŁAMANIEC, RETRAKCJA, RONDO, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, SZLAK ŻEGLUGOWY, PRAWA MIEJSKIE, PRZELEW, TURANIEC, KAFLARZ, SYFEK, POLNIK PÓŁNOCNY, BUTLA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, AMPUŁKA, ATAWIZM, BUŁGARYSTYKA, KUJNOŚĆ, MALAKOZOOLOGIA, CIEPŁE KRAJE, KENIJSKI, WARUNKOWANIE, NARYS FORTYFIKACYJNY, WYSMUKŁOŚĆ, KOŃ ZIMNOKRWISTY, BŁONICA KRTANI, APOSELENIUM, PERLATOR, PANTEON, PRAWO KARNE, PANNICA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SZPULA, KWAS KAMFOROWY, KAPOK, TALERZ, CZYSZCZALNIA, PRZYNĘTA, PĘTAK, ILUWIUM, GEOFIT KŁĄCZOWY, GŁÓWKA, KARMAN, BACHANTKA, NOWOWIERCA, PASTISZ, PRZEBITKA, ADWENTYZM, BIAŁORUSKI, PUCHLINA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, GRASICA, NIEOBLICZALNOŚĆ, MANDRYL, INFORMATYKA KWANTOWA, CHMURA KŁĘBIASTA, HELMIOTOLOGIA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, STOS ATOMOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ, SHOUNENAI, ŁUT SZCZĘŚCIA, SZACHOWNICA PUNNETTA, DZIEWIĄTA FALA, SKALENOEDR, MISKA SOCZEWICY, ATALIA, JEZIORO SUBGLACJALNE, WYPRYSK KONTAKTOWY, GRUPA, STOPKA, ELIMINACJA, OBSERWACJA, LICHENOLOGIA, WORECZEK, KORYTO, ŁAD KORPORACYJNY, WERSOLOGIA, KASTANIETY, ULOT, BRUDOWNIK, PRYMATOLOGIA, WYGASZACZ, UNIŻENIE SIĘ, OBRZEŻEK, POKRYWA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, WĘDRÓWKA DUSZ, OBRONA HOLENDERSKA, UPGRADE, PORĘCZ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, OGRANICZONOŚĆ, MAHOŃ, TARCZA, STADION, KOPALINA SKALNA, GŁUPEK, CYKL PALIWOWY, KWATERUNEK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, MAILOWANIE, RZUT RÓWNOLEGŁY, UCHWYT NOŻOWY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ŁOPATKA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, GENETYKA EKOLOGICZNA, KSYLOFON, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, RELIGIA, NACJA, MIEDNICA, NALEPA, WOJOWNICZOŚĆ, WIDOWISKO, DZIENNIK, ŚWIATŁO CZERWONE, NAWROTOWOŚĆ, TWARDA DUPA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, KORDON SANITARNY, ŚPIWÓR MUMIA, POPRZEDNIK, IMPRESYWNOŚĆ, KWESTURA, IMPULS, TRAKEN, GRAFIKA, TEMPO, WODORÓWKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PACZKA, FARMAKOKINETYKA, WZGÓREK ŁONOWY, SOLENIK, POŁAWIACZ, PNEUMATOLIZA, NUDYSTA, JEZIORO WYTOPISKOWE, REGIONALISTA, WIELORYB, CHŁOPAK DO BICIA, TEREN, DESKA KLOZETOWA, ATOMOWOŚĆ, SUPERKLIENT, URUK-HAI, FILM SCIENCE-FICTION, JĘZYK ALEUCKI, METODA AGLOMERACYJNA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, OBRĄCZKA, ICHTIOZAURY, ROCZNIK, BRAMKA, SYLWESTER, MIASTO OGRÓD, REZERWA, STEEL PAN, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, SZPILKA, MIETLORZ, LEJNIA, CUG, REWOLWER, KECZUOWIE, GEODEZJA LEŚNA, UROZMAICENIE, NIETYPOWOŚĆ, POMADKA, WPŁYWOWOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOSMOFIZYKA, RELACJA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PIESZY, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SEMINARIUM, AERODYNAMIKA, ICHTIOLOGIA, ODPŁYW, GARŚĆ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ANTYTETYCZNOŚĆ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ORTOPEDIA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, EUPELYKOZAURY, ZDUN, OGIEŃ, STRUNOOGONOWE, HAŁAŚNIK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, POWIEŚĆ BRUKOWA, ŁOŻYSKO, RASZKA, TAŚMA PRODUKCYJNA, ROK KOŚCIELNY, POTWÓR, NADOBNOŚĆ, CHOROBA NASU-HAKOLI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, RÓŻOWA LANDRYNKA, SAPROFAG, NEUTRALNOŚĆ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, OŻWIOWATE, PŁAZY BEZOGONOWE, MIERNICZY, POKER DOBIERANY, OCZKO W GŁOWIE, HAMLETYZM, PANCERNIK SZCZECINIASTY, WIELOPŁETWIEC, AKROBACJA LOTNICZA, MEDIALNOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POJAZD, LATAWIEC, KULTURA WIELBARSKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, CORBETT, KARTA MOBILIZACYJNA, BORDER, DZIELNIK, MIĘSOŻERCA, CHIŃSKI, METODYKA, GRANICA KULTUR, TOPSPIN, PROTETYKA, RDZENIARZ, MODEL, BON VIVANT, TERGAL, FUSYT, TOPOLOGIA SZYNOWA, JĘZYK ELFÓW, UKRYCIE, KRÓTKI RÓG, ANIMATOR, GWAŁTOWNOŚĆ, LOT, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, WYWÓZ, RODZAJ ŻEŃSKI, PENITENCJARYSTYKA, ZAAWANSOWANIE, ZWIERAK MIKROFALOWY, RYNEK WTÓRNY, PARNIK, MECHANIZM KRZYWKOWY, FRANCISZKANIZM, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, LINIA, EKONOMIA SPOŁECZNA, CZUWANIE MODLITEWNE, GIPS, POCHŁANIACZ, KAUCZUKOWIEC, WIEŚ, BIBLIOPOLA, TYSIĄC, MUNGO, BIURO LUSTRACYJNE, PŁYTA, TEKSTYLNY, HAŁASOWNIK, CUKIER LODOWATY, SZARMANTERIA, PUSTY DŹWIĘK, SUPERNOWE, ALKA, BUDOWNICTWO WODNE, PARAMETR WYTRZYMAŁOŚCIOWY, ZNAK ZAPYTANIA, ZACZEPNOŚĆ, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SŁONOLUB, PODPALENIE, URZĄD IMIGRACYJNY, PRAŻNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODKŁADANIE SIĘ W TKANKACH MIĘKKICH SOLI WAPNIA, POWODUJĄCE ICH SWARDNIENIE I UTRATĘ ELASTYCZNOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kalcyfikacja, odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 12 lit.)
zwapnienie, odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALCYFIKACJA
odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 12 lit.).
ZWAPNIENIE
odkładanie się w tkankach miękkich soli wapnia, powodujące ich swardnienie i utratę elastyczności (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x