ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCYPACJA to:

zjawisko, w którym objawy choroby uwarunkowanej genetycznie zaczynają objawiać się coraz wcześniej i w coraz większym nasileniu w następujących po sobie pokoleniach (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTYCYPACJA

ANTYCYPACJA to:

oznaka, zapowiedź przyszłych wydarzeń - taka, którą ktoś wymyślił lub dostrzegł (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

pogląd przyjęty z góry, założenie (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

proces myślowy polegający na przewidywaniu czegoś, jego wynikiem jest antycypacja - oznaka przyszłych wydarzeń (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

zaburzona kolejność pojawiania się elementów w wypowiedzi, tekście, ujawniająca wcześniej elementy, które zgodnie z logiką powinny wystąpić później (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

proces biologiczny i psychiczny polegający na przystosowaniu się organizmów do bodźców (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

w językoznawstwie - upodobnienie wsteczne, zjawisko językowe polegające na upodobnieniu się dźwięku poprzedzającego do dźwięku następującego zachodzące w jednym wyrazie lub na styku dwóch wyrazów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.460

MAŁOŚĆ, BLASZKA SITOWA, REELABORACJA, TWIERDZENIE PASCALA, SUPERNOWE, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, KOLIBER, TRYCZNIK, EKOSFERA, NAPIERŚNIK, OKRES AMAZOŃSKI, ŚCIANA OGNIOWA, NAUKI GEOGRAFICZNE, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ROŚLINA NASIENNA, ŚWINIA CELEBESKA, WSTRZĄS, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, WEZWANIE, TEORIA DOMINA, HIPERMETROPIA, STROFA ALCEJSKA, ZESTAWIK, WNIEBOWSTĄPIENIE, POLIMER, KAROLINGOWIE, PRZEDMURZE, SZCZĘKOT, LEŃ, CIAŁKO KIERUNKOWE, ROZDANIE, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, WĘZEŁ ZATOKOWY, KAMICA NERKOWA, TAŚMA, AEROGRAFIA, WĘZEŁ WINDSORSKI, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, CHONDRYT, SKÓRZAK, ŻEGLARZ, SIEKACZ, TARTALETKA, PROTOBUŁGARSKI, SNIFFER, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, NIECKA, SARKOFAG, AKWARYDY, KAMERDYNER, POMÓR, NADGORLIWOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, OMLET, ZNAMIĘ SUTTONA, POŻERACZ SERC, JĘZYK WEGETUJĄCY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DWUTLENEK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DETEKTYW, FOTOLAB, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, MARZENIE SENNE, RÓWNOWAGA STACJONARNA, DOWÓD WPROST, WYKROCHMALENIE SIĘ, BARYCENTRUM, ZAKRES POJĘCIOWY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PROLEK, BÓBR AMERYKAŃSKI, DZIECIĘCOŚĆ, WYDZIAŁ, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, FIZYK, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, APIKOMPLEKSY, ANALIZA KOSZTÓW, NIESUBORDYNACJA, FILEMON BRĄZOWY, TRZPIEŃ, GŁOŚNIK JONOWY, ZBIEG, SENAT, WYCZYSTKA, NAKRYCIE GŁOWY, IMPAS, WYCHOWANIE FIZYCZNE, FRYSZERKA, ŚWIT CYWILNY, GLINIAN, ODPŁYW, KROK MILOWY, KIESZEŃ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KRYZYS, DIALOG KONKURENCYJNY, JĄDRO, CZESKI, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, TEATR EPICKI, ZJAWISKO FIZYCZNE, SPIRALA ARCHIMEDESA, STATEK KOSMICZNY, ZEWNĘTRZE, SZEWCZYNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SKŁAD, ROCK, SEKUNDOGENITURA, AFRYKANISTYKA, MRÓWNIKI, WYKŁADZINA, WYNAJEM, PIES OZDOBNY, KOPROFIL, SZALENIEC, KŁĄB PSZCZELI, DIMER, BOHATER POZYTYWNY, GARDEROBA, CYGAŃSKIE DZIECKO, WZORZEC RUCHOWY, WZÓR UŻYTKOWY, TEST, HARD ROCK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KAMERA, BATERIA GALWANICZNA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, JĘZYK ANGIELSKI, PRZEPRAWA, ELEGANTKA, PASMO PRZENOSZENIA, WIRTUALIZACJA, PODUSZKA CIĄŻOWA, KOLORYSTA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DINODONTOZAUR, ŻAKOSTWO, SKRZYDŁO, LEGAR, UCZEŃ, WIR POWIETRZNY, PARKIETAŻ PENROSE'A, HALON, NIESTOSOWNOŚĆ, KOROZJA BIOLOGICZNA, TELEGRAFIA, PIÓRNIK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GAZ PIEPRZOWY, MARTWA WODA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ŚMIAŁEK, HARD PORNO, DILPAK, HARDOŚĆ, WIDŁY, REFLEKSOLOG, STOCZNIA, LORA, RYGORYSTKA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, SZACHY TRZYOSOBOWE, STRATEG, HARMONIJNOŚĆ, BEZPŁODNOŚĆ, MADERA, CEWKA, IKAR, WARTOŚCIOWOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, KANGUROSZCZUR, PYRA, REPUBLIKA FEDERALNA, AGNOSTYCYZM, FUNT ANGIELSKI, MIELINA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, GLOTTODYDAKTYKA, PRAWO MOORE'A, NORMA REAKCJI, ARENGA, TELEMEDYCYNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, LAWINA DESKOWA, WŁADCZOŚĆ, PŁYTA KORKOWA, ŚWIATOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ISTOTA ZBITA, NURNIK, MEDYCYNA SĄDOWA, RUCH JEDNOSTAJNY, FAŁD KORZENIOWY, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, ZŁOŚLIWOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, KARAKUŁ, RACHUNEK WEKTOROWY, SER PODPUSZCZKOWY, WIERNI, BIFURKACJA, SAGAN, AEROZOL BIOLOGICZNY, ALGEBRA, POLICJA DROGOWA, IZBA, PASIBRZUCH, NEPOTYZM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, DOBRY DUCH, ŁUSKOWIEC, KALECTWO ŻYCIOWE, AERODYNAMIKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, BEZCZELNIK, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PODRZUT, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SUKIENNIK, CHOROBA PAGETA, ASOCJALNOŚĆ, WARUNKOWANIE, ROZMIĘKANIE, KOKSOWNIK, TRUMNA, TYROMANCJA, FENOLAN, SAMOPOMOC, JUDAISTA, ZERÓWKA, OJCZYZNA, SZCZELINA DYLATACYJNA, PSYCHOHIGIENA, PROMINENT, BAWÓŁ MINDORSKI, CHODZĄCA DOBROĆ, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, NIESYMPATYCZNOŚĆ, FILM MUZYCZNY, TYCZKARZ, EKONOMIA SPOŁECZNA, PAN, ELEMENT GRZEJNY, GIL, DŹWIĘK, OZÓR, ŻABI SKOK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, KARDAMON, KRYZA, BAGNET, CYTOARCHITEKTONIKA, DYM, WELON, BEETHOVEN, ŁADOWACZ, ŚWIATŁO CZERWONE, FILIŻANKA, HIV-1, WETERYNARKA, MONTAŻOWNIA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, MAŁPY, TOPOLOGIA SZYNOWA, AMINOKWAS BIOGENNY, WIEDZA O KULTURZE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, UDAR MÓZGOWY, STADION, STUPOR, SUBWOOFER PASYWNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, EKONOMIA, FLAMING, INSTAGRAMER, MAGNI, DZIENNIK OKRĘTOWY, TANIEC WSPÓŁCZESNY, SADZE, AWANPORT, BUSINESSWOMAN, PINAKOID, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, HYGROPSAMMON, JĘZYK KRASNOLUDÓW, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, DYKTATOR, SILNIK OBCOWZBUDNY, ABSOLUTYZACJA, BANAN, STYGOFIL, TIOL, ?FONETYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCYPACJA zjawisko, w którym objawy choroby uwarunkowanej genetycznie zaczynają objawiać się coraz wcześniej i w coraz większym nasileniu w następujących po sobie pokoleniach (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCYPACJA
zjawisko, w którym objawy choroby uwarunkowanej genetycznie zaczynają objawiać się coraz wcześniej i w coraz większym nasileniu w następujących po sobie pokoleniach (na 11 lit.).

Oprócz ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZJAWISKO, W KTÓRYM OBJAWY CHOROBY UWARUNKOWANEJ GENETYCZNIE ZACZYNAJĄ OBJAWIAĆ SIĘ CORAZ WCZEŚNIEJ I W CORAZ WIĘKSZYM NASILENIU W NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE POKOLENIACH. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x