TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUCHA IGŁA to:

technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 9 lit.)SUCHORYT to:

technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.682

HISTORIA, ULICA, ZWIERZĘTA, KOREK TOPLIWY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DOSTĘP WARUNKOWY, ANKIETOWANY, WYROSTEK FILTRACYJNY, BEŁT, TOALETA, CHRONOMETR, OBRÓT PIERWOTNY, GAŚNICA PIANOWA, MURRINA, AKCEPTOR, JACK, ZBIÓRKA, ALGOLOGIA, KRĄG, OBLICÓWKA, WSPORNIK, ZAPISOBIERCA, TEORIA HOMOTOPII, CHOROBA THOMSENA, EPOKA INDUSTRIALNA, WEŁNA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, RAFAŁ, RATING, LABIRYNT, PIRACTWO INTELEKTUALNE, TARCZA KRYSTALICZNA, FAŁD KORZENIOWY, REPRODUKCJA, METYZACJA, FESTON, REAKCJA RODNIKOWA, PIEC INDUKCYJNY, KINETOPLASTYDY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, BŁĘDNOŚĆ, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, SAMOWOLA, FLET PROSTY, MOSTEK, KOLUMNADA, UKRAINISTYKA, GRUPA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ETNOLINGWISTYKA, KASZA KUKURYDZIANA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, BULWARÓWKA, WISZER, TONAŻ, PRZEDROŚLE, SINFONIA, NIEBIOSA, WIEŚ PLACOWA, SZAFARZ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GRZYB, KONSTANTAN, AHISTORYZM, GEN DOMINUJĄCY, PISMO FONETYCZNE, GALICJA, PLASTIK, KOSZÓWKOWATE, SERBSKOŚĆ, DRZWI PRZESUWNE, MIKROCHEMIA, GAMBIR, BÓR BAGIENNY, AMONIACZEK, ZŁOTA KLATKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ANALIZA KOSZTÓW, ZLECENIE KOSZYKOWE, MOZZARELLA, POSTĘPOWANIE, LOSOWOŚĆ, WSPARCIE FINANSOWE, PODWIELOKROTNOŚĆ, KUTIKULA, KANCELARYZM, PĄK, KONSERWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, OSOWIAŁOŚĆ, WARUGA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, EMIGRACJA, AGONIA, BAON, PUSZCZA, OBROŃCZYNI, ŻELAZNE PŁUCO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, COOL JAZZ, TŁO, AGRAFA, STROBILANT, SZPANERSTWO, OLEJ JADALNY, ROMANISTA, KOMUNIA ŚWIĘTA, KAGU, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, FOREMKA, ŁUPEK, HISZPAŃSKOŚĆ, KALIBER, KILOMETR NA GODZINĘ, CZUBRICA, DOMINANTA, WULGARYZM, WYRĘBA, PRYMATOLOGIA, PODJAZD, BÓB KOŃSKI, KAPANINA, ABOLICJONISTKA, ASZKENAZI, TRUP, REPRESOR, OAZA SPOKOJU, KAPITAŁ SPOŁECZNY, BARYKADA, BRÓG, DEPOZYCJA, KAMIENNE SŁOŃCE, PRZEDSZKOLE, POKŁAD ŁODZIOWY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, IRS, PRYZMAT PENTAGONALNY, AZYL, MISIACZEK, FAZA DEPRESJI, BETONKA, ALUMN, ANTYCYPACJA, MAJONEZ, WYGON, GALASÓWKA, PUNKT ASEKURACYJNY, SOSNA CZERWONA, INŻYNIERIA TKANKOWA, TRACKBALL, INSZA INSZOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, PIERWSZY PLAN, BIOTA, OBÓZ, CHEMIA FIZYCZNA, POCISK ARTYLERYJSKI, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KRATA KSIĘCIA WALII, PODATEK DOCHODOWY, AGENCJA, POR, DEMONSTRACJA, RAMFORYNCHOWCE, SONDA, CENTRUM, ŚRODEK PRAWNY, OWCA CZTEROROGA, JOŁOP, ROLNIK INDYWIDUALNY, KARENCJA, CZYSTKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, SEZAM, PANCERNIK WŁOCHATY, PANI, COASTER, BŁONICA NOSA, POST, SEMITOLOG, MNIEJSZOŚĆ, DYSTANS, DOŻYWOCIE, WYROBNIK, SYNTEZA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, WERYSTA, OSŁONICA, ALGORYTM MRÓWKOWY, APOKATASTAZA, FROTKA, CHOINKOWOŚĆ, SPADKOBIERCA, OBUDOWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, KONGLOMERACJA, CIOS PROSTY, BABULA, REKURS, GRUPA AZOWA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RADIOWIEC, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PYTANIE, MÓWNOŚĆ, JEDNOSTKA INFORMACJI, NIECKA, PRZESŁANIE, FARMA, PODCENTRALA, ZAKŁAD WZAJEMNY, MLEKO, MODULACJA SKROŚNA, POTRZASK, BAŁKAŃSKOŚĆ, POTŁUCZENIE, PIECZONKA, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, AORYST SYGMATYCZNY, BIAŁY KRUK, SAMOCHODZIARZ, POWSTANIE LISTOPADOWE, ARANŻER, KORONIARZ SERCATY, CIĄG GEOMETRYCZNY, SALA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SZCZAW, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SESZELKOWATE, KILOGRAM, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ODCHYŁKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, NATURYZM, HADŻ, KONTRGAMBIT WINAWERA, PACHT, NAPIĘTEK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, AFERA ROZPORKOWA, POMÓR, REJESTR, KRAV MAGA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, WIEDENKI, KOMISARZ, PODRYG, TACKA, WYSZYWANKA, KYZYŁ, LEGOWISKO, KOPROFAGIA, PIONIER, RĘKOSKRZYDŁE, KRĄG KULTUROWY, MONOPARTYJNOŚĆ, TROMPA, IRENA, NOGA, WYDERKA, ANTYKOAGULANT, PODWOZIE, KASZYCA, BRODAWKA SUTKOWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PRZERABIACZ, WZÓR, SKRZYNECZKA, SERPENTYNA, OKLUZJA, FAŁDA, PŁASZCZYZNA Z, JASZCZURKA SARGANTANA, HEMATOFAGIA, BBS, JEHOLOPTER, GALON, IZBA, LUFKA, ULGA BUDOWLANA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, SZOK, NIMFA, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, ASFODEL, PUSZKA MÓZGOWA, LAS, ŻABA MARMURKOWANA, FAŁD GŁOSOWY, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KLATKA BŁAZNÓW, UCHO, PYTANIE SIĘ, ATRAZYNA, ?ARANŻACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.682 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUCHA IGŁA technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 9 lit.)
SUCHORYT technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUCHA IGŁA
technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 9 lit.).
SUCHORYT
technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej (na 8 lit.).

Oprócz TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TECHNIKA GRAFICZNA DRUKU WKLĘSŁEGO, W KTÓREJ FORMĘ DRUKOWĄ TWORZY SIĘ ZA POMOCĄ STALOWEJ IGŁY NA WYPOLEROWANEJ PŁYCIE MIEDZIANEJ, CYNKOWEJ LUB MOSIĘŻNEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast