BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BREK to:

budka dla osoby hamującej pociąg, znajdująca się z boku krótszej ściany wagonu towarowego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BREK

BREK to:

duży, odkryty, czterokołowy, wieloosobowy i wielokonny pojazd z bocznymi ławkami, o prostej skrzyni; nazwa pochodzi od wózka do ujeżdżania koni (na 4 lit.)BREK to:

odkryty, czterokołowy, resorowany pojazd konny z bocznymi ławkami, mieszczący do 10 osób (na 4 lit.)BREK to:

ciężki ang. powóz (na 4 lit.)BREK to:

daw. 4-kołowy pojazd konny (na 4 lit.)BREK to:

daw. odkryty pojazd konny (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.880

AUDIOTEKST, METODOLOGIA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, OBRONA, STRUNOWIEC, SARDELOWATE, DERBY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ASYMILACJA, MIEJSCE, JAZGOT, KANONISTYKA, KRYTERIUM WALDA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, POIDEŁKO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, AKTYWNOŚĆ, GHEE, FERMA, HOBBISTA, NIENIEC, ELEMENT TOCZNY, AWANGARDYZM, KILOFEK, NAKRYCIE, TRZPIEŃ, FUNGICYD, OBSESJA, KWASICA MEWALONIANOWA, MATKA POLKA, EROS, HÄNDEL, POMYŁKA, STRZEMIENNY, UPRAWIACZ, ORCZYK, OBWÓD ŁOWIECKI, ZBIÓR, CENTYMETR KWADRATOWY, WAMPIR, PŁYTA WIÓROWA, AZTREONAM, ŻOŁDAK, PROJEKT TECHNICZNY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, JEDWAB OCTANOWY, WYGLĄD, DEGRESJA PODATKOWA, UPADŁOŚĆ, OPTYKA GEOMETRYCZNA, COCKTAIL, BABIE LATO, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PAULINIA, FILEMON CIENKODZIOBY, BOTULIZM PRZYRANNY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, DEKADENCKOŚĆ, BILOKACJA, PŁOW, ŁĄKA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, ZGRZEBŁO, JĘZYK DRAWIDYJSKI, CIERNIOGŁOWY, PILARZ, ZAIMEK OSOBOWY, DZWONY, LAURKA, MISIAK, POKRYWA, CHRZAN, ASTROSPEKTROSKOPIA, PRZESTRZEŃ STANU, POMPIER, NIEOBLICZALNOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, SKLEROZA, CENA WYWOŁAWCZA, KONSERWA, STADIUM ANALNE, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ULISTNIENIE, LUKRECJA, STRAGAN, ŁAŹNIA RZYMSKA, MORFOFONEMIKA, SADNIK, ELFICKI, EDYKUŁ, PEDOSFERA, SZYNA, TRAWELEBRYTA, POKUSA, OBSERWACJA, ANARCHIA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KAPLICA CHRZCIELNA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, BREK, INFORMACJA, DOBRO PUBLICZNE, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, RODZAJ MĘSKI, FUNKCJA OKRESOWA, ZDRADA, BYSTROŚĆ, DIATERMIA, DATARIA, GOL SAMOBÓJCZY, ŚMIERĆ MÓZGOWA, JEDZENIE, HURTNICA ZWYCZAJNA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, OBORNIK, KOKORNAK, REJTERADA, JĘZOR OSUWISKOWY, DOMINATOR, CZESKI, OPŁATA KONCESYJNA, ORZEŁ, TUNEZYJSKI, ASOCJACJA, PERILLA ZWYCZAJNA, STARA MALEŃKA, KREOL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MECHANIKA TEORETYCZNA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OKRĄGŁY STÓŁ, CANAVERAL, PRZYTULIA, FUNKCJA BORELOWSKA, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, WYNIK FINANSOWY, PRZESZKODOWIEC, WŚCIEKLICE, ŻYWOT, PŁOMYKÓWKA, BIPOLARNOŚĆ, MŁAK, KOKS, ŚLIZG, CZASZA, CHRONOMETR, KOPERCZAKI, SILNIK CZTEROTAKTOWY, IZOLATKA, AGRESOR, SIWERT, KLAUZURA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, GARAŻ, BIAŁA GORĄCZKA, FORTUNA, WERBOWNIK, TERMOS BUFETOWY, ZWIERAK MIKROFALOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TRACKLISTA, PANEW, GRZYB ATOMOWY, AFRYKAŃSKI, FATALISTA, AWANGARDA, ZAJĘCZA WARGA, PRZYTUŁEK, OBRAZEK, MIECZ UCHYLNY, GRUCZOŁ MLECZNY, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KAOLIN, TRAFUNEK, SĄD REJESTROWY, TABU, METODA SHEPARDA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ŻÓŁTA KARTKA, REKREACJA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, WSZY, KASJERKA, NIOB, OGIEŃ I WODA, KAZARKA RAJSKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, TLENOWNIA, AWIATORY, BOŚNIA, BIEGŁOŚĆ, BULDER, WOLNOAMERYKANKA, AFEKTYWNOŚĆ, FOTEL OBROTOWY, ODKUPICIEL, HALF-PIPE, PALATOGRAM, STARORUSKI, PSALM ALFABETYCZNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, SPOCZYNEK, POZBYWANIE SIĘ, MEDYCYNA KOSMICZNA, GARBARZ, MELODIA, SZTUBA, TURANIE, TLENEK ŻELAZOWY, SZCZERBAKI, WYCZYSTKA, KATAR KISZEK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SKRYTKA POSELSKA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, PRZEKŁADANIEC, KOD OGRANICZONY, ROZTWÓR BUFOROWY, MONODRAMAT, STUPOR, PROROK, WRZĘCHY, GRECKI, EKONOMIA NORMATYWNA, HIPNOTYK, ZDARZENIE, RYBY ŁAWICOWE, POJAZD SILNIKOWY, ŁUSKOSKÓRNE, PYKNIK, LIST PRZEWODNI, WIAROŁOMSTWO, TURANISTA, WIEŻA KONTROLNA, DICKENS, WIELOCUKIER, OBRZEŻEK, PYTANIE RETORYCZNE, IZBA MORSKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CZAS LETNI, RADIOWIEC, REPOWNIA, KACZKA PO PEKIŃSKU, OSOBA PODEJRZANA, DZIAD, ANGLOSAS, WOJOWNICZOŚĆ, AMINOKWAS BIOGENNY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SZKŁO LABORATORYJNE, KANIKUŁA, BIBUŁKARZ, DACH NAMIOTOWY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, KANAŁ, ASESOR KOLEGIALNY, SYLWA, PRZERWANIE, JĘZYK GALICYJSKI, CHOROBA PICKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, OWODNIOWCE, MARUDZTWO, SANDINISTA, PANSA, GŁOS, NEGATYWA, METAFIZYCZNOŚĆ, SPOWIEDŹ, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KATOLIK, EMBLEMAT, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ETIOPKA, PRAKTYKA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, DYFERENCJA, PRINCESKA, PUDŁO, KOLEŻANKA PO FACHU, METAMORFIZM PROGRESYWNY, GAŚNIK, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, FILOLOGIA ANGIELSKA, PANNUS, CHOMIK DŻUNGARSKI, NOWOBOGACKI, MINERALOGIA GENETYCZNA, BARIERA JĘZYKOWA, GROŹBA BEZPRAWNA, ZAĆMIENIE, KALENDARZ, KOCIOŁ, AUTOSKLEP, PRAWO WEKSLOWE, PLAC, ?JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BREK budka dla osoby hamującej pociąg, znajdująca się z boku krótszej ściany wagonu towarowego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BREK
budka dla osoby hamującej pociąg, znajdująca się z boku krótszej ściany wagonu towarowego (na 4 lit.).

Oprócz BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BUDKA DLA OSOBY HAMUJĄCEJ POCIĄG, ZNAJDUJĄCA SIĘ Z BOKU KRÓTSZEJ ŚCIANY WAGONU TOWAROWEGO. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast