TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURBINA CIEPLNA to:

turbina, której zasada działania opiera się ściśle na zasadach termodynamiki przepływów (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TURBINA CIEPLNA

TURBINA CIEPLNA to:

turbina przetwarzająca energię kinetyczną w pracę mechaniczną (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.548

SYMBOLIZM, POPRAWA, SPŁYW, LOTERIA FANTOWA, KURDYJSKI, PODCHLEBSTWO, UCIECZKA, ROZSTRZAŁ, ŚMIAŁOŚĆ, BLOKADA, KONWOJER, BUTNOŚĆ, WIKIPEDYSTKA, GRA CYLINDRYCZNA, STYRON, HALLOTRON, ELEKTRONIKA, PISANKA, WYSPA PŁYWOWA, PERWERSYJNOŚĆ, WYSTĘPOWANIE, WYCIĄG, LANGUR KSIĄŻĘCY, PÓŁMISEK, PAREMIOGRAFIA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, MASA RELATYWISTYCZNA, PLANTAN, MAKATKA, DIABELSKI MŁYN, KASTYLIJSKI, USTROJOWOŚĆ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, RDZEŃ, GWIAZDA PRZEWODNIA, OKRES AMAZOŃSKI, PRĘGA, LUNETA, NIENIEC, DAMULA, JEDWABNIK, WŁAŚCIWOŚĆ, ADIUWANT, TAMBOREK, WIECZORÓWKA, REGION STREFOWY, WZÓR UŻYTKOWY, HYDROFIT, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DIKSONIOWATE, KOTWICA, PĘCINA, AUTYZM DZIECIĘCY, OBRONA STREFOWA, SAMOGŁOSKA USTNA, WYPALANKA, OSŁONKA, BINDA, JASZCZUR, ALIANS STRATEGICZNY, SMITH, STĄGIEW, ŁOTEWSKI, KARDIOLOGIA, KOMA, SŁUGA BOŻA, OKRĄGŁOŚĆ, SINGEL, WODY INGLACJALNE, BAZA NAMIOTOWA, OSTATNIE PODRYGI, OBRONA PIRCA, ZMIERZCH, BITELS, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, DZBANEK DO ŚMIETANY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KISZKA STOLCOWA, NÓŻ NA GARDLE, MUGOL, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KORZENIE, BIAŁORUTENISTYKA, ŚWIATŁO CZERWONE, JĘZYCZEK, RDZEŃ, HYMENOFOR, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, PODANIE, KOMUNIA, HALA TARGOWA, NIL, NIMFA, WYDAWNICTWO SERYJNE, MAZUT, SKRADANKA, WIELOPIĘTROWIEC, SAUNA, INDYWIDUALIZM, PLEŚNIAWKA, KASKADA, KARA TALIONU, MINERAŁ ALLOGENICZNY, JĘZYK INDIAŃSKI, ARABSKI, GRUPA TOPOLOGICZNA, DIMER, ODPŁATA, SIODLARSTWO, BAR, APLIKACJA, SEZON, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, KRYTERIUM WALDA, KAMIEŃ WĘGIELNY, PUNKT DYMIENIA, BIURO PODAWCZE, KAZUISTA, APORT, PROGRAM, ADMINISTRACJA MORSKA, ASYMPTOTA, ROZJAZD, GRZEBUŁA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, ŻELAZNE PŁUCO, POŻAREK, CHRABĄSZCZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, SAMOGŁOSKA NOSOWA, NEUROFIBROMATOZA, WIRTUOZOSTWO, SYMULACJONIZM, IDENTYFIKATOR, HODOWLA ZARODOWA, SARDELOWATE, TOKARKA KARUZELOWA, WICIOWIEC, STENOGRAF, SEMINARIUM, PANIER, PAREJAZAURY, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, RAMA, WAGA RZYMSKA, MIEDNICA, ŻONGLERKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, GUANO, ALBUMIK, UCZEŃ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KOCIOŁ, PREZYDENCJALIZM, ZEW, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KOMPARATYSTYKA, BEETHOVEN, HEBRA, DAMULKA, SZWADRON ŚMIERCI, MEDYCYNA PRACY, WIRTUOZERSTWO, ŁÓW, TRUST, WŁAZ, NOSOROŻEC JAWAJSKI, DIAŁ, MOBILIZACJA ALARMOWA, PIZOID, LITERATURA FAKTU, WIRTUOZOSTWO, ZNAJOMY, DRYBLING, BRYDŻ SPORTOWY, DEGRESJA, KRZYŻAK ROGATY, ROZMIAR KĄTOWY, ŚMIETANKA, OBLEGA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, BOLERO, DZIEŃ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PRINT, AUDIENCJA GENERALNA, KONFIGURACJA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, PEŁNIA, CUKRZYCA BRĄZOWA, CEMENTOWE BUTY, RZEKOTKA DRZEWNA, TRANSFORMACJA FALKOWA, RUCH, MUNDANIA, NAGRODA, KRYTYCZNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, PARTNER, PŁYWACTWO, PARCELANT, AMBRAZURA, ZŁOTY STRZAŁ, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, EFEKT LENSE-THIRRINGA, PIJAŃSTWO, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OSAD ABYSSALNY, EROZJA GENETYCZNA, FAJTNIĘCIE, BRYNDZA, WIDZENIE SENNE, GOTOWOŚĆ BOJOWA, WIRTUOZERIA, WYBLINKA, CHOROBA KÖNIGA, GRUPA KETONOWA, CHOROBA EULENBURGA, WINDUP CAŁKOWANIA, NAWALANKA, GMINNOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, MASZYNA TURINGA, MARCHWIANE RĘCE, MORS, UBRANIÓWKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, ORBITA, DRUK ROZSTRZELONY, WŚCIEKŁY PIES, PATRON, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ŻABA ŚMIESZKA, ANIMATOR, DYREKCJA, KABINA, PŁOCHLIWOŚĆ, CZTERDZIESTKA, RUSZNIKARZ, TUBULOPATIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EWANGELICYZM, ŁOMOTANIE, STOPKA, APOSTAZJA, PIONEER, CZIRLIDERKA, ŻAL, ILUZJONIZM, SZACHY 960, WALENTYNKA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, WÓDKA, PACAN, KONDENSATOR DOSTROJCZY, INŻYNIERIA TKANKOWA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, CHOROBA PLUMMERA, SUTASZ, PISZCZAŁKA, NÓW, KASA, SZTUKA UŻYTKOWA, GARDZIEL, ANALITYK, SŁUPEK STARTOWY, ŻERDNIK, DROGA, MIKROWENTYLACJA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, MIKROCHEMIA, WAPIENNIK, NARRATOR, AMFIBIJNOŚĆ, NARCIARZ DOWOLNY, WYZNAWCA, SZMELC, GRUNCIK, OUTSIDER, ŻUK, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PROMOCJA, PORTRECISTA, VIBRATO, JASTRZĘBIE OKO, TURBINA PROMIENIOWA, TASZYZM, BRYGADA, RAMA KOMUNIKACYJNA, TAJNIAK, OSOBISTOŚĆ, PODKARMIACZKA, ENDEMIZM, SNYCERZ, OSAD, ?BEZINWAZYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURBINA CIEPLNA turbina, której zasada działania opiera się ściśle na zasadach termodynamiki przepływów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURBINA CIEPLNA
turbina, której zasada działania opiera się ściśle na zasadach termodynamiki przepływów (na 14 lit.).

Oprócz TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TURBINA, KTÓREJ ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ ŚCIŚLE NA ZASADACH TERMODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x