NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘĆDZIESIĄTNICA to:

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - ruchome święto chrześcijańskie, które obchodzi się 7 tygodni po Wielkanocy - upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce 50 dni po zmatwychwstaniu Jezusa (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘĆDZIESIĄTNICA

PIĘĆDZIESIĄTNICA to:

żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, obchodzone 6 dnia miesiąca siwan (a w diasporze także przez dzień następny), upamiętnia nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj i wypada w siedem tygodni po święcie Paschy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.836

IGŁAWA, JUTLAND, JAŚMIN, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, ASYRYJSKI, ŚWIETLIK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PISMO TECHNICZNE, SKRZYDLATE SŁOWO, TARLICA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, ANGIELSKI, KOTWA, BIAŁA GORĄCZKA, AUKSYNA, PUB, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SIEĆ WODOCIĄGOWA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, WIETRZENIE MECHANICZNE, KLASTER, KUFEL, OCHRONA KATODOWA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, GETTO PRZEJŚCIOWE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, DRUT, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, BOLA, STOLARKA OTWOROWA, MIELINA, SUBTELNOŚĆ, KASA, SARDANA, INTENSJONALNOŚĆ, KUC KASPIJSKI, MISKA, ENERGIA GEOTERMICZNA, RYZYKO INWESTYCYJNE, FREZARKA, KWIAT SIARCZANY, ŚWIATŁO KOTWICZNE, KISZENIAK, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PLAMISTOŚĆ, ANTYROMANTYZM, POWAGA, PRZEWODNICZKA, KARDYNAŁ, HANAFITA, ALGEBRA OGÓLNA, SALON PIĘKNOŚCI, POGOTOWIE, BÓBR KANADYJSKI, PIŁKARZ, CHASEREK, MUMIA, ODCIEK, METYLOTROFIA, ZBIEŻNOŚĆ, TŁUMACZKA, DAMULA, ARTEFAKT, WYPRYSK POTNICOWY, OBSZAR CELNY, KARBIDÓWKA, TRANCE, ODGŁOS, ORANT, OBRZĘKI, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, EONIZM, KUBECZEK, DIAŁ, KŁOPOTANIE SIĘ, ILUZJA, SZARYTKA, FILEMON DZIOBOROGI, KOROWÓD, ROCK PROGRESYWNY, SYNEKURZYSTA, KĄT OSTRY, ŚWIETLISTOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, WYROCZNIA, THINK TANK, STYL GOTYCKI, PŁAST BRZOZOWIEC, LIOPELMOWATE, DWUKADŁUBOWIEC, MADERA, KANAŁ ENERGETYCZNY, KOŃCÓWKA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ZARZUTKA, TOKARKA KŁOWA, JEDWABNIK, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, CAŁUSEK, HIPNAGOGIA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BURMISTRZYNA, ALKOHOLAN, DZIEŁO SZTUKI, E-PODPIS, PLATFORMA WIDOKOWA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ODPLAMIACZ, GARDEROBA, JĘZYK WIETNAMSKI, PASO DOBLE, OSIEMDZIESIĄTKA, ŚMIETANKA, DEFINIOWALNOŚĆ, GONIOMETRIA, PRZEDPORCIE, SŁUŻBA KOŚCIELNA, POLSKI, ZATRACENIE, HERBATA, STRAPONTEN, TENOR DRAMATYCZNY, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, ZBROJENIE SIĘ, LAWINA DESKOWA, LÓD WŁÓKNISTY, LORI, ODLEWARKA, SKROMNOŚĆ, LARYNGOFON, DŻOLER, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CYNOBER, OCEANOGRAFIA, PODANIE, POJAZD KOLEJOWY, ZABUDOWANIA, SMAR MASZYNOWY, MIESIĄC SMOCZY, HIPERNAPĘD, SKORUPIAKI WYŻSZE, CHRZEŚCIJANIZM, PROTEZOWNIA, OPOZYCJONISTKA, USZKO, TECHNOKRATA, GROBEK, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, EUFONIA, LORA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, FAZA ROZKWITU, FASKA, MIASTO, HISTERYK, PIES STRÓŻUJĄCY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PRZYPADEK, PIANINO, PERSZERON, STWIERDZENIE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, KRASNOLUDEK, TEORIA GRAFÓW, RUGBY, NIEZLICZONOŚĆ, MOHORYCZ, DOSTĘP, OMLET, LASECZKA, CHOROBA DAVIDSONA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, KWALIFIKACJA PRAWNA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, ZAKAMAREK, SZWADRON ŚMIERCI, RÓWNOLICZNOŚĆ, CEPISKO, F, ADEPTKA, KOTEWKA, KRUŻA, KREWETKA ATLANTYCKA, DŻUNGLA, RYBA MAŚLANA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, CZERWONA GWARDIA, DZWONY RUROWE, LORNETA NOŻYCOWA, PROSIAK, KRATKA ŚCIEKOWA, SUPERNOWA, TRZECIE OKO, PRZYBŁĘDA, PLUJKA, ŻABIA LASKA, NIESPRAWNOŚĆ, KRONIKA FILMOWA, GASTRONOMIK, CHASERKA, MENISK, DETEKTYW, NIEZALEŻNOŚĆ, LORDOSTWO, TANAGRYJKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, BASENIK, SKANER, PARAMAGNETYK, ZAUSZNIK, SUWNICA BRAMOWA, SARABANDA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KOPALINA SKALNA, STROIK, JODŁA, GŁOWNIA, PRAWORĘKI, PAWICOWATE, SZRAF, MINERALOGIA GENETYCZNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BATERIA ANODOWA, KWATERUNEK, RETROGRADACJA, INERCYJNOŚĆ, METODYKA, SURREALIZM, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, SŁUŻBA, DOJŚCIE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, NORMANDZKI COB, POSTERUNEK, LANGOSZ, ZAPRZĘG, CRIOLLO, MAŁA OJCZYZNA, BLOK WSCHODNI, SIATKA, KASZTELAN, PRZYBYTEK, WĘZEŁ ZWYKŁY, GILOSZ, ORGAN PROMULGACYJNY, BIOLOG, PODŁOGA, KIBOLSTWO, ZABAWOWICZ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, DIZAJNERKA, SUNDAJCZYK, ŚNIEG, PRZYRODOZNAWCA, PENITENCJA, CELT, SZRANKI, MASŁO MAŚLANE, MIECZ DŁUGI, POLARYZACJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ZBRODNIARZ WOJENNY, POGOTOWIE TECHNICZNE, BEŁKACZEK POSPOLITY, SZERMIERZ, KAMERTON, WALECZNOŚĆ, WIDZENIE PERYFERYJNE, BADYL, KASZANA, SZYBKOZŁĄCZE, LAMPA KARBIDOWA, TEATR, DYSZA WYLOTOWA, GROMADA, BIEGUN, SPRAY, MECHANIKA PŁYNÓW, DYPTYCH, POŚCIELÓWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MRÓWNIK, IPP, JĘZYK ŻYWY, WAMPIR, STRZEMIENNY, GRASICA, OBYWATEL ŚWIATA, MUFLA, MUSZLA, NATURALIZM, WROTA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ?POZŁOTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.836 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘĆDZIESIĄTNICA Niedziela Zesłania Ducha Świętego - ruchome święto chrześcijańskie, które obchodzi się 7 tygodni po Wielkanocy - upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce 50 dni po zmatwychwstaniu Jezusa (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘĆDZIESIĄTNICA
Niedziela Zesłania Ducha Świętego - ruchome święto chrześcijańskie, które obchodzi się 7 tygodni po Wielkanocy - upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce 50 dni po zmatwychwstaniu Jezusa (na 16 lit.).

Oprócz NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE, KTÓRE OBCHODZI SIĘ 7 TYGODNI PO WIELKANOCY - UPAMIĘTNIA WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 50 DNI PO ZMATWYCHWSTANIU JEZUSA. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast