CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW MALOWANY to:

Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.805

ANFELTKA ZŁOŻONA, TRZYNASTKA, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, TRAWELEBRYTA, WRÓBEL POLNY, LAMPERIA, TAŚMA, POMNIK, PACZKA FALOWA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, CORRIENTES, RÓŻANKA, BRUDNA ROBOTA, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, KOLORYT LOKALNY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ŻÓŁW IRWINA, HASŁO WYWOŁAWCZE, GLIŚNIK, KREOLKA, TRYPLA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, LISEWSKI, KARAKARA, LAUFER CZARNOPOLOWY, METALOGIKA, BOA MADAGASKARSKI, PSI ŁEB, SREBRZANKA CZERWONODZIOBA, CERKIEW, PERUKARNIA, RUS, KURS, AMBORELLA, ORTOPTYSTA, ZDROJEK POSPOLITY, STADION, WIZJA LOKALNA, AKT PŁCIOWY, CHOMIK, DOLABELLA, FASHIONISTKA, TENOR, SARNA AZJATYCKA, PATENA, KOLEJ ŻELAZNA, IRANIZACJA, LESZCZYNA, NACIEK, SZAMPAN, WYŁAWIACZ TALENTÓW, GAUR, NOWICJAT, BOCIAN, MAJÓWKA, KAMIEŃ, KLAUSTROFOBIA, AKTYWNOŚĆ, ERA AFITYCZNA, SEPIA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, RUGBY, SMUTY, EMIGRACJA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, ZARZUT, OSTENTACJA, CZASTUSZKA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, CYFRA, ŻAKINADA, DRYFTER, PATRON, CZARECZKA OTWARTA, KRĘPNIK RDZAWOPIERŚNY, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, KAPTURNIK, EPISJER, FILEMON SĘDZIWY, SZKOCKOŚĆ, ALBATROS SZAROGŁOWY, DZIĘCIOŁ JARZĘBATY, AMONIACZEK, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PIÓRKO, ERA EOFITYCZNA, PARADOKSOGRAF, KROJCZY, SPADOCHRONIARKA, ANALIZA TECHNICZNA, BYCZEK, PELYKOZAURY, KADZIDŁO, SONDAŻOWNIA, ŚWISTAK AŁTAJSKI, SKŁADANKA, KORMORAN ZIELONOLICY, KNEDLE, ISTAR, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WRZOSOWIEC, DZIERZYK ANGOLSKI, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, NARAMIENNICA, KOROZJA BIOLOGICZNA, ZWOJEK, KOŁTRYNA, BYLICA MLECZNOBIAŁA, GOUJON, SAMOCHWALCA, PLEWKA, USZAK, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, RYBA, TRZMIEL LEŚNY, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, BAŁAMUT, AKINEZJA, VIGNON, NACIEK JASKINIOWY, RÓŻNOWICIOWIEC, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, ADAPTOR, SZLACHCIURA, INWESTYCJA PORTFELOWA, FOKSTROT, ROŻENIEC BIAŁOLICY, KROKUS WĄSKOLISTNY, PARMA, LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, SINIAK, SIERPIEC, KANCONETTA, CHIRURG, LINORYT, SZCZUR TUNELOWY, RZEŻUCHA, SERWIS, RAMIĘ, CUMULUS, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, PODWOZIE, ŻABA DARWINA, GADZINA, SZUFLODZIÓB, JUKAGIR, KOLONADA, MĄCZKA KOSTNA, WAGON POCZTOWY, GIMNASTYKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, ACHONDRYT, KARPIEL, ŚWISTAK KANADYJSKI, FRYZ ARKADOWY, ZŁOTOWŁOSA, UCHWYT, ORBITER, OSADA, WĘZEŁ ZARODKOWY, APARAT, TEFF, APOSELENIUM, ŹRÓDLISKOWIEC, BAROSKOP, MELODYKA KANTYLENOWA, PAJĘCZAK, PRZECINKOWIEC, CYTRONELLA, LATARNIOWIEC, MRÓWKA, BILBIL BIAŁOOKI, SONIFIKACJA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PODWÓJNA HELISA, UAKARI SZKARŁATNY, WAGON DOCZEPNY, BEZWŁADNOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, RUCH, GRAF PLANARNY, GIPSORYT, BRODEK RANDA, ZIEMIA, BULWA, ZBROJOWNIA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, NIEDOPASOWANIE, ZACHYŁKA, DIODON, SAVE, ADAPTACJA SPOŁECZNA, MARSZAŁEK, SZUFLA, BETON JAMISTY, CHOROBA MIKROFALOWA, OSINÓWKA, ŁYCZAK MUSZLOWY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, CUDEŃKO, CHAŁWA, INNA PARA KALOSZY, OKAPI, ŁAPACZKA RUMOWISKA, KORNET, ANTONOMAZJA, TROGLOKSEN, DZIÓBEK ROZWARTY, PŁYWAK, ŻÓŁWIAKOWATE, SZARŁAT, SŁOCZA PIERZASTA, TREŚĆ, JĘZYK KARYJSKI, EFEKCIARSTWO, FAZA, FALOWNIK NAPIĘCIA, KALKA JĘZYKOWA, MAŹNICA, KARP BEZŁUSKI, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, ODNÓŻA, SZYMANOWSKI, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KOKSIAK, MISIAK, REGENT, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, KUKAWKA AMAZOŃSKA, ŻYCICA SZTYWNA, HEROS, BURZYK RÓŻOWONOGI, CHOMIK ROBOROWSKIEGO, GWIAZDA PODWÓJNA, OSPOWATOŚĆ, BENEFICJUM, AFILIACJA, MIĄŻSZ, ŚWINIA WISAJSKA, PULPA, BALSA, LORD, OWOCNICA JASNA, ANAKONDA ŻÓŁTA, CYRANECZKA BAJKALSKA, SNICKERS, KUSACZ MAŁY, STAROPOLSKI, KALIMBA, ESPRESSO, OSTREK, PĘTÓWKA, DOKUMENT PAPIESKI, JASTRYCH, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, RZEŹBIARNIA, CHOROBA DAVIDSONA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, JABŁKO ADAMA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, WANGA ŻAŁOBNA, PROTETYKA, JEŻOLIST ZWYCZAJNY, KAFEL, DODATEK PIELĘGNACYJNY, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, RÓW, ZGRZEBŁO, ŁAZIEC, MERSYTEMA, ARAUKARIOWATE, SIEĆ, NIEDYSPONOWANIE, KANTAROWCZYK DUŻY, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, KATAFRAKTA, ROKIET PEŁZAJĄCY, LANGUR WSPANIAŁY, FREGATA, MOA OLBRZYMI, DUJKER CZERWONY, ODSYŁACZ, GRA LOGICZNA, PIEROGI, MIKSOZAUR, RZEZALNIA, WALKA ODWROTOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MIODOWNIK, OPÓR, UPOLITYCZNIENIE, ADMONICJA, KINO DOMOWE, CZAPLA, ŻABKA ZŁOTA, PŁASKOMERZYK POKREWNY, NIEZBĘDNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, ?WOREK REZONANSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW MALOWANY Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW MALOWANY
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku (na 12 lit.).

Oprócz CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CHRYSEMYS PICTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CHRYSEMYS, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PANCERZEM BARWY ZIELONO-OLIWKOWEJ LUB OLIWKOWEJ W RÓŻNYCH ODCIENIACH (AŻ DO CZARNEGO) I WYSTĘPOWANIEM NA TYM TLE NA KARAPAKSIE I GŁOWIE ŻÓŁTYCH LUB POMARAŃCZOWYCH PLAM; ŻYJE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ KANADY DO PÓŁNOCNEGO MEKSYKU. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast