PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATA VICHY to:

prosta krata, którą tworzą przecinające się pasy koloru i bieli (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.757

GARDA, SUPERNOWA TYPU IB, OSTOJA, SZYPUŁA, MIASTECZKO ROWEROWE, MASKARADA, DENUNCJANT, NARAKA, WARIACJA, PATRIARCHAT, MAHAJUGA, ENERGETYKA CIEPLNA, TYP, SEJMIK RELACYJNY, MORESKA, AWANPORT, GWAŁT, EKONOMIA NORMATYWNA, WERSYFIKACJA, RÓŻNICA, WIEŻA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PRZEDPORCIE, TRANSPOZON, PĘPEK ŚWIATA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BROŃ WODOROWA, TRANSGRESJA LODOWCA, GODZINA MILICYJNA, GERIATRIA, DZIENNIK, ASFALT, KRYKIET, WYJADACZ, LIST POLECONY, MODERUNEK, WZNOWIENIE, JĘZYK ŻYWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZDZIADZIENIE, GRA WSTĘPNA, KRĘG SZYJNY, STRAŻ, FOTOGRAFISTA, SZCZEPONOGI, VAT, PROKARBAZYNA, MOPS, ZŁÓG WAPNIOWY, KLIENT, BACHATA, WOREK, SAMIEC, KOLIZJA, EUCHARYSTIA, KULUARY, BEZPIEŃKA, SKÓRNIK, GRZYBIARZ, BIURO MATRYMONIALNE, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, NADŚWIADOMOŚĆ, CUKRZYCA, GRANICA FUNKCJI, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, SERCE, DRUGI OFICER, STRZĘPIEL, KAKOFONIA, TRZY KARTY, SZORSTKOŚĆ, PROJEKT UNIJNY, BRANIE PRZYKŁADU, SIŁA NOŚNA, METAMERIA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, JORDANEK, MODYFIKACJA, POST, OBORA DWORSKA, WAMPIREK, ODPLAMIACZ, PIONEK, MENU, HALA TARGOWA, WARS, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, SŁUŻALCZOŚĆ, ROZPIERACZ, CHŁOPAK DO BICIA, LUFA, BÓL DUPY, KISZKA FASZYNOWA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, RULETKA, NOWA TWARZ, RYBIE OKO, POZŁOTNIK, DEMISEKSUALISTKA, NERW CZASZKOWY, NADGORLIWOŚĆ, UCHWYT, WYWALENIE SIĘ, CECHA POŚREDNIA, RAUBITTER, NAGRODA, LEŃ, SUWNICA BRAMOWA, PODZIAŁKA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, WOLA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, BIKINIARZ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ŁAŻENIE, PROTOLOGIA, KILBLOKI, ŻEGLAREK, WIERNI, SPEKTROSKOPIA, NOWOWIERCA, GASTROLOG, ULOTKARZ, ESPERANTYSTA, TRAJEKTORIA, PIES NA BABY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, RUCH PROSTOLINIOWY, WARSTWA KOLCZYSTA, ASTRONAWIGACJA, OPAS, ANTROPOLOGIA, KABOTYŃSTWO, JASKRAWOŚĆ, REFORMATOR, PUDEŁKO, KOŁOWROTEK, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, SYNERGETYKA, DEZERTERKA, ŚWINKA, POTÓWKA, LEWOSKRĘT, TEREBINT, WYSYP, WIĄZANIE, GLUPTAK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, SYNTAKTYK, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ULEGŁOŚĆ, ODĘCIE, WENEROLOGIA, POGŁÓWNE, PRZECZENIE, FUZJA KONGLOMERATOWA, DZIEŻA, WYNURT, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, ODWYKÓWKA, PRZEPOWIADACZ, JĘCZMIEŃ OZIMY, WETERYNARIA, SPLENDID ISOLATION, FILEMON DZIOBOROGI, WIELOPESTKOWIEC, MONARCHIA STANOWA, JĘZYK ALEUCKI, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ŚWISTUŁA, FILOLOGIA NIEMIECKA, MŁODA PARA, MANIERYZM, SZTYLPA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, UMOWA SPONSORSKA, WALECZNOŚĆ, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, ABNEGATKA, MULTIPLEKS, MATRYKUŁA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MIKROSKOP OPTYCZNY, ADRES FIZYCZNY, PROTETYKA, MLEKO, GRUCZOŁ ŁZOWY, ABORTERKA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, GROOMING, CZEP, ZOOMETRIA, KOKLUSZ, BOHATER POZYTYWNY, UMOWA KONTRAKCYJNA, INSTAGRAMER, KUBECZEK, ŻĄDŁÓWKI, ODCZUCIE, PEDET, ZUCH, ALLEL RECESYWNY, TAŚMA, SAKRAMENT, SPOLEGLIWOŚĆ, POLITYKA KURSOWA, BALIA, PRZEZIERNIK, SZPULA, SONDAŻ, JAWAJSKI, FIVE O'CLOCK, WARMIŃSKI, CHAŁTURNIK, FALA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BĘCNIĘCIE, KISZKA STOLCOWA, KOMPUTEROWIEC, BEZBRZEŻ, POMOCNIK, GAMA, SZACHOWNICA PUNNETTA, KATAKUMBY, FUNKCJA BORELOWSKA, DOŁEK OSIOWY, OSTOJA, TRÓJKA, TATERNIK, WSKAZÓWKA, EPOLET, ILUZJONIZM, KUŹNIA, LENIUCH, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, CZAS, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, APEL, BASEN MODELOWY, RANA, RUSYCYSTYKA, MONOCHORD, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, E 336, BRYGADA, AGENT ROZLICZENIOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRZEWLEKŁOŚĆ, ŻABA, OPOŃCZYKOWCE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STOPA, DŁUGI WEEKEND, CHŁODNICOWIEC, SZEŚĆSETKA, POJAW MASOWY, TURANIEC, INWESTYCJA, ARTYSTA, LATAWICA, DYWESTYCJA, KŁOBUK, PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, CANTUS FIRMUS, ZASADA PODCZEPIENIA, KATANA, SZAFARZ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KURIER PODHALAŃSKI, OSIEDLENIEC, PILARZ, IZBA MORSKA, SUTERENA, PŁOMIEŃ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SIÓDEMKA, RPG, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, METAMERIA, JĘZYK, COROCZNOŚĆ, ULUBIENIEC MUZ, KARA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KLEJONKA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PM, AIDEOLOGICZNOŚĆ, METACENTRUM, TEREN, ?MALAKOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATA VICHY prosta krata, którą tworzą przecinające się pasy koloru i bieli (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATA VICHY
prosta krata, którą tworzą przecinające się pasy koloru i bieli (na 10 lit.).

Oprócz PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROSTA KRATA, KTÓRĄ TWORZĄ PRZECINAJĄCE SIĘ PASY KOLORU I BIELI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast