STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STYL KOLONIALNY to:

styl w architekturze i sztuce charakteryzujący się wymieszaniem elementów obecnych w stylu kraju, z którego pochodzi dana osoba, ze stylem funkcjonującym w kulturze, w której się osiedliła (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STYL KOLONIALNY

STYL KOLONIALNY to:

styl meblarski charakteryzujący się połączeniem stylu wiktoriańskiego z elementami afrykańskimi lub indyjskimi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.773

SONDA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ORDYNARIAT POLOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, OTWORZENIE SERCA, ŻART, FRAKCJA, PAMIĘĆ ULOTNA, JĘZYK ELFÓW, SOLICYTACJA, RACJONALIZM, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MAKROSKŁADNIK, WYNAJEMCA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, GLOTTODYDAKTYKA, CZŁONEK RODZINY, KRĘGOSŁUP, CLAUSULA, STRATOTYP, SPOLEGLIWOŚĆ, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SZCZĘŚCIARA, CHANAT, PT, KONSERWACJA, TUNBERGIA MYSORSKA, EKSPLOZJA, KANTYLENA, PRÓBA WODY, MELODYKA KANTYLENOWA, KONWENCJA LITERACKA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, RONDO, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, KOŚĆ KULSZOWA, IMPLEMENTACJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ATRAPA, GLINOKRZEMIAN, KOGUT GALIJSKI, FIZJOKRATYZM, BERA, SZAFIARKA, ZMARSZCZKA, GOŹDZIANKA, OFICYNA DRUKARSKA, SNIFFER, FIGURA OGRANICZONA, TRÓJDŹWIĘK, ŁUP, MIMOZA, KAPRYŚNICA, MOST, PROZODIA, MAHLER, OBDZIERACZ, SKRUPULANT, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, FULMAR ZWYCZAJNY, MIĘSOŻERCA, ARYTMETYZACJA, IKAR, PRUSKI DRYL, OGRZEWNICTWO, CMOKIER, PIJALNIA, SSAKI, REPRESJA, FROTER, BLEFIARZ, MARTWIAK, WZGLĄD, LAFIRYNDA, OSAD, KABINA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, GAZETA, WEJŚCIE, PARA, LITERAT, ZWROT, BARANIA ŁĄKA, ORGANIZACJA, SZORY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, WYPADEK, DEALER, REGENT, GAJNIK LŚNIĄCY, KORNICKI, STOLICA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, WYKONAWCA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, FALKA, AMFIBIJNOŚĆ, BORSUK, MOŻNOŚĆ, HALOGENOWODÓR, KESON, NARZĘDZIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, WYGLĄD, TRAWERS, PRYWACIARZ, GRUPA ABELOWA WOLNA, NERWOWOŚĆ, BATERIA, PRASA, CZYN NIERZĄDNY, PAKOWACZ, FISKUS, HELLENIZM, PĘTLA HENLEGO, RYNEK DETALICZNY, ŁUPEK MUSKOWITOWY, DIZAJNERKA, UKOCHANIE, KROKODYL, HAKATA, OPIEKA PALIATYWNA, GOTOWOŚĆ, GÓWNOJAD, BIDA, ŁONO, MIKROFILAMENT, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, REPOZYCJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, RACJONALIZM EMPIRYCZNY, PASER, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, CZWÓRKA, PRZESZKODOWIEC, KOWALSKI, NĘCISKO, PISMO NUTOWE, POMIOTŁO, BENEFICJANT, KOŃ HOLSZTYŃSKI, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, SYNDROM WILKOŁACZY, RAJ UTRACONY, OSTRAWA, DWUDZIESTA CZWARTA, TROJACZEK, POSKRZYP, CHARTER, NIENASYCENIEC, PIKIETA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, WOLNOAMERYKANKA, ETER, STARA MALEŃKA, PACHNOTKA UPRAWNA, STYLISTYKA, KLEJOWNIA, DYGNITARZ, ENERGIA WIATROWA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ROZPOREK, OSŁUPIENIE, NASŁANNIK, GRUCZOŁ ŁZOWY, TROGLOFIL, ZSYP, PIASEK MOCZOWY, MIASTECZKO, SPORT EKSTREMALNY, SZEW STRZAŁKOWY, ENIGMATYCZNOŚĆ, MORDOKLEJKA, FIZYKA, PROWINCJA, ROZMOWY W MAGDALENCE, NACZYNIAK GRONIASTY, JASTRZĘBNIK, CEREMONIA ZAPACHOWA, KULTURA WIELBARSKA, MOHER, KAPTUR, RUSYCYSTYKA, STYL KLASYCZNY, PRINCEPS, MANIERZYSTA, HUMANIORA, MRUKOKSZTAŁTNE, SYNKOPA, JODŁA VEITCHA, PERYPATETYK, MAMUT KOLUMBIJSKI, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, KLASÓWKA, DOMOFON, DRIBLING, TWARDE PORNO, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, SZARA MYSZKA, NABYTEK, AGENEZJA NERKI, MAKRON, OBŻER, LIŚCIEŃ, OC, KONKURENCJA, KROKIET, PASOŻYT, ŚLIZG STAWOWY, ŁAMACZ BLOKADY, LASONOGOWATE, MANDAT WOLNY, RÓŻNOPAZURKOWCE, LEMONIADA, BAŻANT, LILIPUTKA, KONTROLER, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ZESTAWIK, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, MISZCZU, WŁAM, GAZ ELEKTRONOWY, MĄCZKA KOSTNA, DZIENNIK PODAWCZY, EKONOMIA POLITYCZNA, DANA, REAKCJA ORIENTACYJNA, GWARA MIEJSKA, BACIK, COMBER, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, GRAMATYKA GENERATYWNA, PRODUCENT, TOKARKA KŁOWA, IZOMER, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, GIMBAZA, STRZAŁKA, MARCINEK, ZAPASY, ROZDRABNIACZ, CYMBAŁ, PŁETWA, POLITYCZNY, KULTURA TRZCINIECKA, KARAKAŁPAKSTAN, WĘZEŁ SA, KONODONT, MONARCHA, KAMERDYNER, KARENCJA, AKCJA NA OKAZICIELA, WESTERN, SIEDZENIE, TEATR LALEK, DRUK OFFSETOWY, KOD ROZWINIĘTY, SZTAJEREK, KWADRAT MAGICZNY, TROJAN, TRANSEKT, HELIOFIT, FRANCA, CHOROBA KUSSMAULA, CHEMIA, PRZYCZYNKARZ, MISTERIUM, MORGAN, REGIONALNOŚĆ, OSUTKA SOSEN, KWARTALNIK, TARCIE, WIELOFAZOWOŚĆ, ARABSKI GREYHOUND, CHRONOMETR, TYPOGRAFIA, WSPÓŁZIOMEK, JEDYNY, REGION, MESJANIZM, HADAL, PUNAKHA, LATANIE PRECYZYJNE, KAPŁAN, NET, CIŚNIENIE, FORMACJA, GORYL NIZINNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, STER, ŚRODKOWOŚĆ, ?STYL TOSKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STYL KOLONIALNY styl w architekturze i sztuce charakteryzujący się wymieszaniem elementów obecnych w stylu kraju, z którego pochodzi dana osoba, ze stylem funkcjonującym w kulturze, w której się osiedliła (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STYL KOLONIALNY
styl w architekturze i sztuce charakteryzujący się wymieszaniem elementów obecnych w stylu kraju, z którego pochodzi dana osoba, ze stylem funkcjonującym w kulturze, w której się osiedliła (na 14 lit.).

Oprócz STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - STYL W ARCHITEKTURZE I SZTUCE CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYMIESZANIEM ELEMENTÓW OBECNYCH W STYLU KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI DANA OSOBA, ZE STYLEM FUNKCJONUJĄCYM W KULTURZE, W KTÓREJ SIĘ OSIEDLIŁA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x