PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDYŃ to:

porcja budyniu, tj. proszku, z którego po dodaniu mleka otrzymuje się budyń (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUDYŃ

BUDYŃ to:

potrawa przyrządzana z mleka i skrobi z dodatkami smakowymi (na 5 lit.)BUDYŃ to:

produkt spożywczy, proszek, który po rozrobieniu z mlekiem (coraz częściej z wodą) i ugotowaniu daje budyń (na 5 lit.)BUDYŃ to:

lekkostrawna potrawa (nie zawsze na słodko) przyrządzana na parze, na bazie żółtek jaj utartych z cukrem lub masłem oraz piany ubitej z białek (na 5 lit.)BUDYŃ to:

porcja już gotowego budyniu, tj. potrawy przyrządzanej z mleka i skrobi z dodatkami smakowymi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.975

SKRĘCENIE STAWU, POSTERUNEK, ORGANIZM MODELOWY, EUFONIA, BIAŁORUSZCZYZNA, KONKURS ŚWIADECTW, ASTROGRAFIA, ROPNIAK, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, DZIEŁO SZTUKI, EPUZER, OKRES ZALICZALNY, LODOWIEC DOLINNY, GEOFIT RYZOMOWY, ZIELONA FALA, GALARETKA, ZAPŁON, SŁUPOZĘBNE, KAGU, PYRKA, ARBORETUM, NOUMENON, FRAGMENTACJA PLECHY, PRE-PAID, ROZBRATEL, BAWÓŁ MINDORSKI, IMMUNOHEMATOLOGIA, MONTAŻOWNIA, BHP, KIRYS, KOT, CZERWONE ŚWIATŁO, FACIO, ODSTAWA, DODAJNIK, TROPIK, ŻYWY TRUP, ZWÓJKI, IZOZYM, HRABIA, NIEPODZIELNOŚĆ, PAJĄK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SKROMNOŚĆ, MANDAT WOLNY, CNOTA KARDYNALNA, RADZISTA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ŁEBEK, SILNIK GAŹNIKOWY, AMFITEATR MORENOWY, JEDWAB OCTANOWY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KOTEWKA, HYPERBATON, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PĘPEK ŚWIATA, METKA, LATANINA, ROZBIERALNIA, BRODAWKA, WYPRYSK POTNICOWY, FOTEL ROZKŁADANY, HENRYK VIII, NOTOWANIE CIĄGŁE, NAPÓR, WYCIĄG TOWAROWY, ZWIERANIE SZYKÓW, PODGÓRZE, PROPORZEC, CZWARTACZKA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, LINIA ŚRUBOWA, TRÓJSKOK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, TERAPIA STRUKTURALNA, ZGODA, PUNKT RÓWNONOCNY, KASZA JĘCZMIENNA, OTWOREK, FRYZYJSKI, AEROLIT, DZIURAWY WOREK, NIESZLACHECTWO, ORGAN PROMULGACYJNY, DERMATOLOGIA, WSZYSTKOŻERCA, ŁOWCZY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, CMENTARZ GRZEBALNY, OSTANIEC, WICIOWIEC, REHABILITANT, AUTOSANIE, JĘZYK KENTUM, REAKTOR JĄDROWY, RYGOR, DEMONOLOGIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PRZEKRASKA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, KANCELISTA, SUBLITORAL, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KROWIENTA, WOK, OKRUSZEK, NIEPOPULARNOŚĆ, MARUDA, KUŚNIERCZYK, POCIĄG OSOBOWY, LATARNIA UMARŁYCH, ROK KOŚCIELNY, KONGRUENCJA, ASTROSPEKTROSKOPIA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, APARAT SZPARKOWY, ZABAWKA, ELOKWENCJA, KANCONETA, NOŚNIK DANYCH, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, ŁOWCA GŁÓW, ZGNIŁY KOMPROMIS, PREMIA GÓRSKA, KĄT PEŁNY, EFEKT LOTOSU, GEOLOGIA NAFTOWA, RYNEK KONKURENCYJNY, KONWIKCJA, KULUARY, ŚWIT CYWILNY, TRUST, KOKSIARZ, ANTYCYPACJA, IZOLACJA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, SOCZEWKA, STARAJĄCY SIĘ, CHOROBA CAFFEYA, KASZA JAGLANA, ANGLOSASKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KUC AUSTRALIJSKI, SPIRALA ARCHIMEDESA, DOKUMENTALIZM, ARARAT, ORTOPEDIA, ZUPA ŚMIECIOWA, HALIT, JĘZYK AJNOSKI, KLASA, DRABINA, LABORANT, SZLAM, FONDUE CZEKOLADOWE, HARD CORE, PIKAIA, KWAŚNOŚĆ, TARŁO, PUNKT PRZYSŁONECZNY, ZŁOTY DESZCZ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ŻWACZ, BOCIAN, MAMMOLOGIA, SOSNA CZERWONA, KARNIAK, KAJMAK, FALOWNIK PRĄDU, FISZ, FEMINIZM, NIEWYDOLNOŚĆ, SZTUKA UŻYTKOWA, ASOCJACJE, WPŁYWOWOŚĆ, POLEWA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, LÓD FIRNOWY, WŁÓKNO, NOSOWOŚĆ, LAKONIZM, AMALGAMAT, FLOTA, IZOTROPOWOŚĆ, AMORY, USENET, STRAŻNIK ŁOWIECKI, BECZKA, SOCJOPATOLOGIA, LUKA DEFLACYJNA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, KORPUS, UCHWYT ŚLIZGOWY, GEMISTA, WARSTWA OZONOWA, MIELONKA, MIĘTA, TERMIN STANOWCZY, KRATOWNICA, ROSA MIODOWA, SZWEDZKI, SKOK, ETOLOGIA, CUKIER LODOWATY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, MYŚLIWY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, MOTYLEK, KONTRGAMBIT GIANUTIO, MINERAŁ, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, NIEBO, IRANIZACJA, KOD DWÓJKOWY, BANKRUCTWO, JER SŁABY, WYRĘBA, AGRESOR, SEJM KONWOKACYJNY, SYLWA, ASPIRANT, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, STRAŻ, ZWAPNIENIE, AKT MOWY, HYDROMETRIA, KIJ, KATAKUMBY, FOLIARZ, LOSOWOŚĆ, AUROR, KONFRONTACJA, SILNIK BENZYNOWY, WYPUSTEK, TEBY, PRINCESKA, AWANS, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SZCZELINA SKRZELOWA, BALSAM KANADYJSKI, KREDYT STRACONY, KLAUSTROFOBIA, MUSLIM, JĘZYK SFORMALIZOWANY, SOCJETA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BIBLISTYKA, PARCH, GOOGLE, JEDNOCUKIER, PRZESTWORZE, ELITA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, DEFENSOR, OCTOWNIA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, INWALIDA WOJENNY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ŚWISTUŁA, OPRAWKA, GAŚNIK, KOMBINACJA, BENGALSKI, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, WYKRĘCANIE, KLOCEK, SZYSZEŃ, DEPTAK, ALKA, OKRUTNIK, PRZYCZEPNOŚĆ, NIEWIDKA, KAUTOPIREIOFAGIA, KIESZONKA SKRZELOWA, CHOROBA MORGELLONÓW, BEZGŁOWOŚĆ, KSIĘGOWY, KONFESJONAŁ, PIEC INDUKCYJNY, KAPRYŚNIK, SIŁACZ, BANDEROLA, PRYSKAWKA, PRAWO FIZYKI, INTERAKTYWNOŚĆ, ŁĘKOTKA, STANOWISKO, CIASTO SKALNE, LUDY TURAŃSKIE, PASTA, PIKNIK, DEKLINACJA NIJAKA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, DOLAR ETIOPSKI, WINA, SIEDZISKO, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KAZUS, ?NIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDYŃ porcja budyniu, tj. proszku, z którego po dodaniu mleka otrzymuje się budyń (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDYŃ
porcja budyniu, tj. proszku, z którego po dodaniu mleka otrzymuje się budyń (na 5 lit.).

Oprócz PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PORCJA BUDYNIU, TJ. PROSZKU, Z KTÓREGO PO DODANIU MLEKA OTRZYMUJE SIĘ BUDYŃ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast