MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIEC to:

miejsce, gdzie coś się kończy, skrajny fragment czegoś, powierzchni, przedmiotu, ale też trasy; brzeg, skraj, kraniec, punkt, linia, płaszczyzna, które wyznaczają koniec (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONIEC

KONIEC to:

ostatnia część czegoś, co trwa w czasie lub wyobrażamy to sobie jako trwające (na 6 lit.)KONIEC to:

przenośnie: niepowodzenie, zakończenie fiaskiem (na 6 lit.)KONIEC to:

moment, kiedy coś się kończy, ostatnia część okresu, ostatnie stadium, schyłek (na 6 lit.)KONIEC to:

śmierć (na 6 lit.)KONIEC to:

coś, co zamyka jakiś szereg (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.786

WIGURA, DYFTERIA, USZKO, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, FAZA ROZKWITU, LATARNIK, ZIELENINA, WODY INGLACJALNE, NOK, DWA ŚWIATY, MARUDA, KORSYKAŃSKI, PRZEMYSŁ, WYŻERACZ, BAJT, KOLEKTURA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, RYFLA, KATOLICYZM, DRZWI WAHADŁOWE, SITO, RASOWOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PANEGIRYSTA, PRZENOSICIEL, BRUNELLESCHI, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, STARUNEK, IZOENZYM, UNIWEREK, STOPA KWADRATOWA, SPADOCHRON, PORUSZENIE, KRYSTALOCHEMIA, SENSOWNOŚĆ, WIEK, ŁOPATECZKA, ZAĆMA NABYTA, SZKATUŁKA, BUDOWA, EUCHARYSTIA, PARA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, SOPEL, PALEC ŚRODKOWY, MATECZNIK, ANDRUS, PLASTYKA, SPLENDOR, PODUSZKA, HAZUKA, KRÓLEWICZĄTKO, FOREMKA, SUPERNOWA, BAŁWOCHWALCZYNI, STANIĘCIE, TUNEL AERODYNAMICZNY, ŻYDOWSKI PROCENT, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KUC EXMOOR, CUKIER ZŁOŻONY, SEKWENCJA TATA, MEGAPOLIS, ANTROPOSFERA, WLAN, HULK, BABIZM, ZMIERACZEK NADMORSKI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KARTUZJA, KOŃ BERBERYJSKI, SALA, WSTĘPNICA, LIST POLECONY, GRZYB SKALNY, EKRANOPLAN, MOWA ZALEŻNA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, METABAZA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, FOSFATAZA KWAŚNA, SZEWNICA BZÓWKA, PODKŁADKA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, OŚRODEK AKADEMICKI, OSTENTACYJNOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, BAON, TYTULIK, ILOCZYN JONOWY, POCZEKALNIA, SYSTEM BANKOWY, MASKARADA, OPUSZCZENIE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SKRAJNA PRAWICA, EPICYKL, LEJNIA, POMNIK, KARŁO, DRUMFILL, STARA MALUTKA, PŁOTEK, KOŁEK, STRAJK GŁODOWY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, OSTRY BRZUCH, SZCZĘKA, ASKOCHYTOZA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ALEGORYCZNOŚĆ, PODUSZKA BALANSOWA, HARLEKIN, KASZTELAN, MISIEK, DZIAŁANIE, KOŃ JOMUDZKI, TRZPIEŃ, SUKCESJA, LINIA KOLEJOWA, JĘZYK AJNOSKI, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, BRACTWO KURKOWE, RUCH, WYGIB, RUSKI, WRZENIE, OCEANOGRAFIA, DESKRYPTOR, MECENAS, FILOLOGIA WŁOSKA, TACHOGRAF, WSTECZNICTWO, SPEŁNIENIE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SEMINARZYSTA, DOM WIELORODZINNY, KORONA, PŁOW, AUTOTELICZNOŚĆ, PÓŁGĘSEK, NAWALENIE SIĘ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, BURSZTYNIARZ, MIĘSOŻERSTWO, GANG, ULICA, CHOROBA GOODPASTURE'A, FIGURA, DĄŻENIE, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, CIASTO PÓŁKRUCHE, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, POKRYCIE, SKRZYWDZONY, LOGIKA MATEMATYCZNA, KUPA, BATUTA, ILJIN, DRYL, WĘZEŁ ZWYKŁY, TRANSPARENCJA, SPLOT, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ETER KOSMICZNY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ROMANISTA, BIEG, PRAWO PIĘŚCI, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, STYL DORYCKI, ZIMNE NÓŻKI, GARNITUR, PARANOIK, WZORZEC ANALITYCZNY, SAMOZNISZCZENIE, NUMIZMATYKA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, PODEJRZLIWOŚĆ, KROWIENTA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DAWCZYNI, ROSA, STANOWISKO ROBOTNICZE, ITALIAŃSKI, CHEMIA NIEORGANICZNA, TEKSTUALNOŚĆ, GÓRA, WYDATKI BUDŻETOWE, ZASIEK, SSANIE, ROZŁOŻENIE SIĘ, MITOSPOROWE, AUDYTORIUM, KASJER, DARMOCHA, KOPROFIL, KWATERUNEK, TWIERDZENIE CEVY, ŚWIADECTWO, OCHOTA, MORZE CZARNE, PRZEWRÓCENIE SIĘ, FORTE, PRZECHOWALNIK, TRENAŻER, ZAKOŃCZENIE SIECI, EDYKUŁ, PRYNCYPIALISTKA, DIMER, STRUNOWCE, STYLIZACJA, POWTÓRZENIE, MARGINES, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, GRUBOŚĆ, PÓŁNOC, OŚLIZGŁOŚĆ, BANIECZKA, POŻAR, PRZELOT, OBRONA, AGREGATOR, HARISSA, NIEPOSPOLITOŚĆ, LIMIT POŁOWOWY, KUMULACJA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, GASKOŃCZYK, SZCZEGÓLNOŚĆ, DYPTYK, SEKSUOLOGIA, DOPPELGANGER, ZMIENNOKSZTAŁTNY, GLINIASTOŚĆ, MOSKIT, BOMBONIERA, WIETRZNOŚĆ, TWIERDZENIE, BROŃ, ŻAGIEW, OBÓZ PRACY, CIERLICA, KSIĄŻĄTKO, MIŁOŚĆ, AMATORSKOŚĆ, POLICJA, NÓŻKA, RANDKA W CIEMNO, STRUGACZ, KICZUA, APOGEUM, EMANACJA, FINANSJERA, ZBOCZENIEC, ROZPOCZĘCIE, AMINOKWAS BIOGENNY, METAMORFIZM, POKAZOWOŚĆ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, PETREL, PRAWO, MILTON ERICKSON, NIESTOSOWNOŚĆ, WSTĘGA, OKAZ, BUDA, MYRMEKOLOGIA, FOREMKA, OCEANOTECHNIKA, TARCZA KRYSTALICZNA, STRYCHULEC, POLEWANIE SIĘ, GRA CASUAL, ADRESAT NARRACYJNY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, POŚLIZG, OIOM, DŻEZ, NADMUCH, ŁONO, JUBILEUSZ, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, JONOFOREZA, TRADYCJA, DÓŁ BIODROWY, HERBATKA, BAHAMY, CIĄGOTY, PLOTER PŁASKI, PREDYSPOZYCJA, SIEDMIOMILOWE BUTY, BIEGUN POTYLICZNY, MISIEK, ŻURNALISTA, KAPITAŁ, WICEHRABIA, ?OSŁONICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIEC miejsce, gdzie coś się kończy, skrajny fragment czegoś, powierzchni, przedmiotu, ale też trasy; brzeg, skraj, kraniec, punkt, linia, płaszczyzna, które wyznaczają koniec (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIEC
miejsce, gdzie coś się kończy, skrajny fragment czegoś, powierzchni, przedmiotu, ale też trasy; brzeg, skraj, kraniec, punkt, linia, płaszczyzna, które wyznaczają koniec (na 6 lit.).

Oprócz MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MIEJSCE, GDZIE COŚ SIĘ KOŃCZY, SKRAJNY FRAGMENT CZEGOŚ, POWIERZCHNI, PRZEDMIOTU, ALE TEŻ TRASY; BRZEG, SKRAJ, KRANIEC, PUNKT, LINIA, PŁASZCZYZNA, KTÓRE WYZNACZAJĄ KONIEC. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x