ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBEN to:

element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĘBEN

BĘBEN to:

perkusyjny instrument muzyczny z grupy membranofonów (na 5 lit.)BĘBEN to:

część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.)BĘBEN to:

element konstrukcyjny wciągarki (na 5 lit.)BĘBEN to:

część maszyny w kształcie obrotowego walca (na 5 lit.)BĘBEN to:

z dezaprobatą lub sympatią o dziecku (na 5 lit.)BĘBEN to:

duży, obwisły lub wypukły brzuch (na 5 lit.)BĘBEN to:

TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.)BĘBEN to:

muzyczny instrument perkusyjny (na 5 lit.)BĘBEN to:

przed doboszem (na 5 lit.)BĘBEN to:

wirujący - w pralce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.690

CHIP, MIZOGINIA, PARZONKA, DUPERELA, HYGROPSAMMON, KOPALINA STAŁA, MAZAJA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, KARTUSZ HERBOWY, AUSTRIACKI, ŻABKI, WEKA, ARAKAŃCZYK, PRZYROST, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PAŁĄK, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PIKNIK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, DIZAJNER, OBSZAR NIEOGRANICZONY, BINDOWNICA, DEKANAT, GEOLOKALIZACJA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ORGANOLOGIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, AKLIMATYZACJA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, DIETA KOPENHASKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ZAKOLE, SPŁYW GRAWITACYJNY, TOŃ WODNA, ROZMODLENIE, TEATR EPICKI, MARSZ, LAMPA KARBIDOWA, ZUCH, ZĘBY NOWORODKOWE, EPONIM, KRYJÓWKA, PYŁ GWIEZDNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, ZWYŻKA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, REMINISCENCJA, PROMIEŃ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WSTECZNOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, OSTOJA, WĘŻOJAD, STER, MACIERZ ODWROTNA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PENSARIUM, EKSPERTKA, POTAJNIK, KOSTIUM HISTORYCZNY, MOLL, HARPUN, PSYCHIATRYK, ACEFALIA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, TARANTELA, REWANŻ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZŁOM, DEFERENT, MICHAŁEK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BĄK, TŁOK, EWANIELIA, KATEGORIA, PODSKAKIWACZ, PENITENCJARYSTYKA, LAJKONIK, ŚMIECIARZ, ORZECH, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, RYZYKO WALUTOWE, KAROLINGOWIE, GŁODÓWKA, MIKROWELA, KONNICA, NARYS POLIGONALNY, SERYJNY MORDERCA, SPOILER, ZESPÓŁ TUMARKINA, MIŁOŚCIWOŚĆ, ZAKWASZENIE, ROPUCHY NOSATE, SPADAJĄCA GWIAZDA, STAND-UP, ZAPŁATA, PARAMENTY, ŹRÓDŁO, PRZEBIEG, POJAZD NIEKOŁOWY, SZARPANINA, SIEĆ, ANGLOSAS, MATNIA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ASTROLOGIA, PĘCINA, POEMAT HEROIKOMICZNY, POPRZEDNIK, PÓŁMISEK, POJEDYNEK, SZYMEL, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, DAR, DRAPAK, FALA, SZMUGLERZ, GODZINA MILICYJNA, KROCHMAL, HALLOTRON, DAMULA, ANATOMIA WARSTWOWA, PODRÓŻ, TARCZKA, FECHMISTRZ, POLARYZACJA, KORZENIE, RAMIENICA OMSZONA, PULSACJA, UCHLANIE SIĘ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BIEŻNIK, ENERGIA GEOTERMALNA, JEFFRIES, BIEGUN GALAKTYCZNY, EKSCENTRYK, RYBA AKWARIOWA, GALISYJSKI, CYKL MIESIĄCZKOWY, RAJZA, CZARA, INWAZJA, SARGAS, KRZYŻAK ROGATY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, FONDUE MIĘSNE, GROTESKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, WCHŁANIANIE ZWROTNE, IRONIA, MAJSTERKA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, GREEN, JĘCZMIEŃ OZIMY, ISLAMISTA, MAMUT WŁAŚCIWY, PARASZA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, RECEPTOR WĘCHOWY, EKSKREMENTY, OSOWATE, JUMPER, KOKSOWNIK, DOSTRZEGALNOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, TRUP, WAR, ALTRUIZM KREWNIACZY, BIOZA, ALPINARIUM, SONDA, PANICZĄTKO, PACZKA, ZWIERZĘ KOPALNE, PANTOGRAF, SEROWNIA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SZTUKA ZDOBNICZA, STEREOIZOMER, SKROMNOŚĆ, RAMIĘ, TULEJA, PRZEKRASKA, RAKARZ, PORĘCZE, ARCHEOLOGIA, SHAFTOWANIE SIĘ, KOTWICA RYBACKA, JARZENIÓWKA, AZYTROMYCYNA, PAMIĘĆ BUFOROWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZWARCIE, IRREALIZM, WYCIĄG TOWAROWY, ŻAKIET, RUBIN, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, SŁUŻALCZOŚĆ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PENETRACJA GENU, MARKIZA, ZATOKA, CHRONOMETR, TARŁO, PLASTYKA, PRZYLEPNOŚĆ, KOSZARY SZYJOWE, ARAUKARIA WYNIOSŁA, GIDRAN, GEOBOTANIKA, TWIERDZENIE SINUSÓW, SUCHA IGŁA, BRUTALIZM, PORODÓWKA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, KONTRAKT TERMINOWY, KOKILARZ, GAWIALOWATE, KOMORA DEKOMPRESYJNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, OBRZEŻEK, PRZEGRANA, ŚWIDRAK, PRZEŁĄCZNICA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, FALA, MANIKIURZYSTKA, DOMINANTA STYLISTYCZNA, MECHANIKA PŁYNÓW, ARON HA-KODESZ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOLEJKA GONDOLOWA, PARKIETAŻ PENROSE'A, GEODYNAMIKA, FLĄDRA, GEODEZJA, SUWNICA BRAMOWA, OGON, FIBRYL, PARA, NIEPRZYJACIEL, KASZANA, ANTAGONISTKA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, WALKA, PIGWA POSPOLITA, ZUPA, SKRZYDŁO, OTWÓR WIERTNICZY, ŚLIZGAWICA, SAUNA, GMINNOŚĆ, ROLA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, ZAPRAWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, SZAKAL, ARYTMETYKA, ILUZJA, WŚCIEK DUPY, SHOUNENAI, BĘBEN, EKONOMIA SPOŁECZNA, NASZYWKA, KARELIA, ZESTAWIENIE, SYSTEM PREZYDENCKI, LANGUR KSIĄŻĘCY, KREOLSKI HAITAŃSKI, PANCERZ LAMELKOWY, ZAPRZĘG, ŁAŻENIE, MIMETYZM, TOR, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, DOŻYWOCIE, KRUSZYNA, NARYS KWIATOWY, TUNICZKA, BEZTORBIKI, ODWSZALNIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, RESTAURATOR, KASZANKA, VALLA, RPG, APRIORYZM, SOCZEWKA, TRACKLISTA, ORGANIZACJA, OSIOŁ DOMOWY, RADYKALNA PRAWICA, DZBANECZNIK, BASEN, GĄSKA WIOSENNA, ?NUMULIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĘBEN element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBEN
element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x