Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBEN to:

element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĘBEN

BĘBEN to:

perkusyjny instrument muzyczny z grupy membranofonów (na 5 lit.)BĘBEN to:

część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.)BĘBEN to:

element konstrukcyjny wciągarki (na 5 lit.)BĘBEN to:

część maszyny w kształcie obrotowego walca (na 5 lit.)BĘBEN to:

z dezaprobatą lub sympatią o dziecku (na 5 lit.)BĘBEN to:

duży, obwisły lub wypukły brzuch (na 5 lit.)BĘBEN to:

TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.)BĘBEN to:

muzyczny instrument perkusyjny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.543

CIĘŻKI TYŁEK, SINICA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, OKRES, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PALATOGRAFIA, CZTERY DESKI, XHOSA, CHRONOLOGIA, REAKTYWACJA, POTENCJAŁ, GERMAŃSKI, JEDNOKOMÓRKOWIEC, NIEPUNKTUALNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ, KOŃ TORYJSKI, SNUTKA GOLIŃSKA, FILOLOGIA WŁOSKA, SUITA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ANGIELSKA FLEGMA, AGENT, KAMIZELKA, STRZAŁKA, UDERZENIE, KOŁEK, KOSZYCZEK, HAMULEC NAJAZDOWY, KIJ, CYKL MIESIĘCZNY, FAKT, GARDEROBA, KAMIEŃ WĘGIELNY, POJAZD ZABYTKOWY, KRAJE, KANTORIA, KATOLICKOŚĆ, ŚMIETNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, KOLEJKA GONDOLOWA, FRYZ, ZACHYŁKA ROBERTA, GALERIA, MORESKA, DZISIEJSZOŚĆ, SODOMA I GOMORA, NASTROSZEK BRUCHA, SZMELC, TAJEMNICZOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, ŻABI SKOK, OKRES INTERGLACJALNY, WYGASZACZ, KINEZJOLOGIA, TEORIA KATASTROF, FITOGEOGRAFIA, FENICKI, HIPSOMETRIA, KORDON SANITARNY, INTERFEJS, ŁĘK, PILARZ, SPEAKER, WELON, WĘZEŁ CHŁONNY, ORGIA, TEATR EPICKI, UJĘCIE WODY, OPONENT, KASTANIETY, ROLADA, FAGOT, MONTAŻ, LANE CIASTO, DYSTORSJA, ALTRUIZM KREWNIACZY, NARCIARSTWO NORWESKIE, PARTNERKA, GLOTTODYDAKTYKA, ZAKOPCENIE, FRIK, GERMANISTYKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, ŚWIĄTYNIA, STACJA, SIATKOWIEC, KUKLIK SZKARŁATNY, ŚWIATOWOŚĆ, EKSKREMENTY, TWORNIK, WYRĘB, UCZEŃ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ZWAPNIENIE, ALTOCUMULUS, GROTESKA, ARYJSKOŚĆ, KAJMAN KROKODYLOWY, PAGINATOR, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, DYSK OPTYCZNY, DREWNO FIOŁKOWE, ZNAMIĘ SPITZ, MAGHREB, KAPILARNOŚĆ, LOT, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, WŚCIEKLICE, RURKOZĘBNE, REFREN, WĘZEŁ, SZCZEP, SZKŁO LABORATORYJNE, TURBINA CIEPLNA, SPECJALISTA, WYBUCHOWOŚĆ, POWSTRZYMANIE, ANTYWESTERN, KWADRYPTYK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, POKŁAD ŁODZIOWY, POSIADY GÓRALSKIE, WŁADZA USTAWODAWCZA, INŻYNIERIA TKANKOWA, PRIORYTET, PARKIET, NADZWYCZAJNOŚĆ, SELEKTOR, GŁĘBINA, OSTRYGOJAD, JĘZYK SPUSTOWY, EPIKUREIZM, STATEK KOSMICZNY, DROGÓWKA, HOMOSEKSUALIZM, MAKIAWELISTA, KONIUNKTYWNOŚĆ, NEOKLASYCYZM, JEZIORO EUTROFICZNE, GERMANISTYKA, ELEMENT CAŁKOWITY, NERWOWOŚĆ, BZDET, GÓRKA, APEL, PODYPLOMÓWKA, GŁODOMÓR, MISIACZEK, DOLICHOCEFALIA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, GENETYKA POPULACYJNA, TERAPIA BEHAWIORALNA, LOSOWANIE PROSTE, FARMA, SŁOWO, CZAPA POLARNA, KAPOTAŻ, PSYCHOGERIATRIA, CETOLOGIA, FIGURA, BOHEMISTYKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, MIŁOŚĆ, POTNICA, LORD, BERŻERETKA, MAJÓWKA, SKRĘCENIE STAWU, ODPROMIENNIK, KAZIRODCZOŚĆ, MADERA, SPRĘŻYSTOŚĆ, CANZONA, CHOROBA REUMATYCZNA, POLONIZATOR, BEZGRANICZNOŚĆ, PARAMAGNETYZM, BURRITO, HYLOFIL, METAMORFIZM WSTECZNY, WIRTUOZERIA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, SŁUGA BOŻY, FLUID, BANAN, ZASTRZYK, GONDOLA, ELDAR, MARKETING INWAZYJNY, PENETRACJA, PĘTLICA, BAŚNIOWOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, HISTORYZM CEGLANY, TCHÓRZLIWOŚĆ, TRZPIEŃ, DIALIZA OTRZEWNOWA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KRATA VICHY, KLESZCZE, BORSUK, PIĘKNY WIEK, PRZEWÓD, INSTALATORSTWO, DRZEWKO, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CEMENTOWE BUTY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, UPOJENIE SENNE, PLATFUS, POKŁAD DOLNY, SEKSTOLA, ZBIORNIK, DEGRENGOLADA, FILM MUZYCZNY, PIUSKA, SOK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KONSERWA, TEMPO, TARCZKA, SKRZYDŁO, APTAMER, PRYZMAT PENTAGONALNY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, BUFONADA, GRZECH ŚMIERTELNY, KOMPETYCJA, PILOT, TERAPENA, GATUNEK LITERACKI, SPIRALA ARCHIMEDESA, TUPANDAKTYL, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ICHTIOZAURY, DROGI ODDECHOWE, GATUNEK CELOWY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, MIKROFON KWASOWY, NEPER, STRATYFIKACJA, WIR PYŁOWY, PODMIOT ZBIOROWY, TOPENANTA, AERONOMIA, CYKL MIESIĘCZNY, MOTOR, ŻYWA TORPEDA, HARUSPIK, BUCZYNA NIŻOWA, KWINTET FORTEPIANOWY, NIEPOKALANEK, DAMA DO TOWARZYSTWA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, TEUTOŃSKI, BREWICERATOPS, CANCA, UŁUDA, MODERNIZM, OSKARŻONY, SIATKA, OKULARY, KARACENA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, KOZIOROŻEC, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ŁUSKOWCE, PETRYFIKACJA, BUŁGARSKI, TANK, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, SZARPANINA, WOLNY RODNIK, UCHWYT ZACISKOWY, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, CZAKRA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, WOREK, ROZMOWY W MAGDALENCE, SZEWCZYNA, ELEGIJNOŚĆ, OSPALSTWO, ODRUCH RZEPKOWY, WŁÓKNO, KOLUMNA, INTERROGACJA, POST, WOW, MATEMA, SKŁADNIA, PLOTER GRAWERUJĄCY, DEPRECHA, BIOLOGIA, GNOMOLOG, WALIDACJA KRZYŻOWA, BYT ABSOLUTNY, DZWONY, SŁONIOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.543 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA O MAŁEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO ŚREDNICY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
BĘBEN, element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBEN
element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x