PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKŁADNIA ZĘBATA to:

przekładnia mechaniczna, w której przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem nawzajem zazębiających się kół zębatych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.096

PARNIK, RUSYCYSTYKA, GRECKI, CENA ZAMKNIĘCIA, ARGENTYNOZAUR, CELT, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TAMARAW, MOBIL, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, ÓSEMKA, KWADRAT, MASZT, POSTRZELENIEC, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BECZUŁKA, MILLET, MARKGRAF, HIPIATRIA, KANAPKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ZAĆMA POURAZOWA, ODROŚL, ENERGETYKA JĄDROWA, CEWA, BRUNELLESCHI, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ZASTAWKA, PALIWO RAKIETOWE, BAJT, WOLANIE, GAMEPLAY, NAWŁOĆ, SZKOŁA ŚREDNIA, WARUGA, UNIWERSYTECKOŚĆ, GENETYKA POPULACYJNA, ROŚLINA FIKCYJNA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, PRZYGOTOWALNIA, DZIENNIK, UMOWA O DZIEŁO, ŁOŻYSKO WAHLIWE, DEWOCJONALIA, FENICKI, ŁYŻKA, LODOWICA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PREPAID, ZUPKA CHIŃSKA, PŁYWACZEK, OKNO KROSNOWE, RĘKAWICZNIK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OWCA MERYNOSOWA, SIATKA, KRÓLOWA, USUWISKO, NIESZLACHECTWO, DŹWIĘCZNOŚĆ, PATENA, JĘZYCZEK U WAGI, WARZYWO KORZENIOWE, PSYCHOMANIPULACJA, NERWICA NIEDZIELNA, TWINNING, WIROPŁAT, WZNIOS KAPILARNY, KUCANY, SKORUPA, KULTURA MAGDALEŃSKA, SUSZARKA, WĘŻOWNIK, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, TURANOWIE, LEWOSKRĘT, POLIMODALNOŚĆ, UTRAKWIZM, MOTYLEK, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, WURST, PRZYTULIA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZASTÓJ ŻYLNY, WIELKI WYBUCH, SENAT, PĘCINA, GAR, EDYKUŁA, MŁAKA, MAMUT WŁOCHATY, MAKI, FIKNIĘCIE, WESELNIK, PM, ŻWAWOŚĆ, SKOCZNIA NARCIARSKA, TROMPA, SKAŁA GŁĘBINOWA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, WYKONANIE, SEKTOR, SZKARŁUPNIE, MAGNETYCZNOŚĆ, JĘZYK POLSKI, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KOLANÓWKA, BEZKRĘGOWIEC, ROZCHÓD, OSIEMDZIESIĄTKA, ZARODNIKOWCE, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, ŹDZIERSTWO, RYBIE OKO, BRAT SYJAMSKI, MONOTOPIZM, SKRUPULAT, TOTALIZATOR, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SKŁADANKA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, GEOLOGIA NAFTOWA, MECHANIZM RÓŻNICOWY, PROST, LEUMAFIT, ZERÓWKA, ARACHNOLOGIA, OCIEKACZ, SONDA MOLEKULARNA, PRZYBŁĘDA, GRZYB, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, CZYRACZNOŚĆ, KOŻUSZEK, PRZĘDZIWO, UCZENNICA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, LAFIRYNDA, AKOMODACJA, SANDBOX, UPADŁOŚĆ, PIĘKNO, DORTMUNDER, RELIGIA MOJŻESZOWA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, MENISK, DIADOCHIA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KATAKUMBY, EFEKT SORETA, PAPROĆ DRZEWIASTA, NADSCENIE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, WYROBNICA, GLEBA, SMUTY, PATRON, CZYNNIK ONKOGENNY, KONTRAKT TERMINOWY, TWARDZINA, MRÓWNIK, NAWIGACJA SATELITARNA, INTERWIZJA, ŚWIT CYWILNY, SCHRONISKO, FRANKATURA WIELOKROTNA, CLARINO, MYJNIA, KONCHYLIOLOGIA, BRODAWKA, PENITENCJA, BIAŁACZKA KOTÓW, INFORMACJA, GRUPA CZASOWNIKOWA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, ANTENA YAGI, KORNIJSKI, WAGON PULMANOWSKI, MIKROSKOP SKANINGOWY, SZCZELINA BRZEŻNA, HISTORIA LITERATURY, PRZEPRÓCHA, WYSPA, CYNKOGRAFIA, KLAUSTROFOBIA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, MEADE, REWOLWER, WSPINACZKA SKAŁKOWA, WŁÓKIENKO, ORTOPTYCZKA, PROBLEM, PROGRESJA, OKTAW, POROŚLE, STYL FORMULARNY, PEREŁKA, POJAWIENIE SIĘ, ZAWŁOKA, KANTYLENA, INTERGLACJAŁ, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, WODOROST, VERAIKON, DUCH, FANDANGO, KRYKIET, MOST, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, MACIERZ KWADRATOWA, ŚCISŁY POST, ZABAWA, KOLUMNA MARYJNA, SYSTEM PRZYPOROWY, PYRA, SYZYGIA, TEMAT, TEORIA INFORMACJI, STATYK, KRATA VICHY, ARABSKI, HENNA, FORMACJA, SUCHORYT, BRAMKARKA, ŻURFIKS, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, KECZUA, WYCHWYT, ZAPŁON ISKROWY, SYLABA ZAMKNIĘTA, ODWIETRZNIK, MIKROSILNIK, BESTIA, MOPS, ANTYKWARNIA, MANDŻURSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, PŁOMIENIE, SKALENOEDR, STROIK, HARDOŚĆ, SZCZEP, KAMERTON WIDEŁKOWY, WALKA ODWROTOWA, RZADKOŚĆ, ROŚLINA NASIENNA, NAGRZEW, KSIĘGOWY, IGLICA, BUŁAT, KASZUBSKOŚĆ, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KARBIDKA, DOJŚCIE, LASECZKA, KŁĄB, MAMUT WŁAŚCIWY, KUFEL, WNĘKA WĄTROBY, FUNKCJA BORELOWSKA, ŚMIGŁO, MALARSTWO KATAKUMBOWE, CYKLOP, ZAKUP, REJTERADA, LAMPA BENZYNOWA, REAL, PINAKOID, GRAFIKA, LICZBA FERMATA, HAKER, KARA, SZLAUCH, GAŁKA OCZNA, GÓWNOZJADZTWO, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, UCHWYT ŚLIZGOWY, BUKSA, PANTOMIMA, PRECESJA, STRES, LÓD, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, WCIĄGARKA, BUTA, MOGIKAPPACYZM, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, PREPARAT CHEMICZNY, KLESZCZ, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KONDOR, NEOFITA, PODLIZUCH, ?KAMIEŃ SŁONECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKŁADNIA ZĘBATA przekładnia mechaniczna, w której przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem nawzajem zazębiających się kół zębatych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKŁADNIA ZĘBATA
przekładnia mechaniczna, w której przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem nawzajem zazębiających się kół zębatych (na 17 lit.).

Oprócz PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, W KTÓREJ PRZENIESIENIE NAPĘDU ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NAWZAJEM ZAZĘBIAJĄCYCH SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast