DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZT to:

drzewce omasztowania statku, na którym podnosi się żagle lub umieszcza światła sygnalizacyjne, anteny itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZT

MASZT to:

pionowe drzewce stałe, ustawione przeważnie w osi jednostki pływającej o napędzie żaglowym, którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie żagli i przenoszenie siły aerodynamicznej na kadłub jednostki (na 5 lit.)MASZT to:

pionowy słup, na którym zawieszana jest flaga (na 5 lit.)MASZT to:

konstrukcja o wymiarach poprzecznych znacznie mniejszych od wysokości opierająca się przegubowo na fundamencie, w której obciążenie poziome jest przenoszone przez liny odciągowe (na 5 lit.)MASZT to:

na nim flaga (na 5 lit.)MASZT to:

słup z flagą (na 5 lit.)MASZT to:

chowa się za żaglami (na 5 lit.)MASZT to:

nagi bez flagi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.855

NIEZLICZONOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, ŁONO, SKAJ, RYNEK NABYWCY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OBUWIE, ZBROJENIE, KLISZA, NADZIEMNOŚĆ, SZKŁO Z MURANO, DOKTOR, ARKABALISTA, SZPONA, MASZT, IMPRESJA, PROTOZUCH, TELEFONIA KOMÓRKOWA, WADLIWOŚĆ, BOCIAN, HEIMAT, EUTENIKA, FIBROMIALGIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, BLOK STARTOWY, NAPASTLIWOŚĆ, PAPRYKARZ, ŻUREK, OKRUCH, WIR PYŁOWY, CZAS FABULARNY, PORĘCZE, GRIEKOW, KARAFKA, PŁUCZKA, ZEA, MOKIET, SUBDOMENA, MAŁPKA, AERAL, KONOTACJA, CENA NAIWNA, ANTYDOGMATYZM, SKÓRKA, TAMBOREK, LIRNIK, RODZICIELSKOŚĆ, SĄD I INSTANCJI, NALEWKA, NORMANDZKI, HUŚTAWKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, PÓŁINTERNAT, RYNNA, JEZIORO SUBGLACJALNE, GOŚĆ, DWUDZIESTKA, WSPOMAGACZ, ZWÓJKOWATE, PRZELICZNIK, POGOTOWIE TECHNICZNE, AUSTRONEZYJCZYK, KASKADA, KALETKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ZALEŻNOŚĆ, KAKAO, SMOCZEK, OBRZĘK GAZOWY, PODJAZD, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MAKI, HACKAMORE, DROGA, INSTRUMENT MECHANICZNY, MEDYCYNA PERSONALNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, WĘZEŁ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ŚWIDRAK, PASTEL, PAJACYK, GAD, TENIS STOŁOWY, PAZUR, OBRONA, GRAFOLOGIA, NARY, TURANISTA, NACZYNIAK GRONIASTY, DOJŚCIE, PRZEŚWIETLENIE, STREFA EKONOMICZNA, NIEDODMA PŁUC, RUM, FOLK, TERMINAL PASAŻERSKI, KORONA, ASTRAGAL, AGREGATY PIENIĘŻNE, NAMORDNIK, PAPROTNICA GÓRSKA, OCZKO, NIBYPESTKOWIEC, TEKA, PŁUG TALERZOWY, WYNAJEM, OSUWISKO, LINORYT, SZPULA, SZURPEK, BRAND, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MONOCHORD, KANONIERKA, KOPS, FORMACJA ROŚLINNA, BOTTOMLESS, OWADOŻERNOŚĆ, SHIMMY, KNOT, ZAPŁON ISKROWY, LISTEK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KRÓLICZARNIA, POKREWIEŃSTWO, TROLL, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ANAMORFOZA, NIEPOPULARNOŚĆ, MECHANIKA PŁYNÓW, SAPKA, HALE, KANCONETA, FAŁD KORZENIOWY, GLONY ZŁOCISTE, PRZYLŻEŃCE, ALTOCUMULUS, ROBOTY BUDOWLANE, OSOCZE KRWI, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, FRANKATURA WIELOKROTNA, BRZMIENIE, ADAPTER, BLIŹNIACZOŚĆ, ABNEGATKA, MUSICAL, MANIFEST, HIMALAJE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KIEŁBA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SEKCJA, LB, DŁAWIDUDA, PIASTA, LANGUSTA, LEJEK, NAPŁYW, ROZSZCZEP, LIMNIGRAF, KLIMAT KONTYNENTALNY, KABELGAT, KAGANIEC, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, CIASTO DROŻDŻOWE, TYNKTURA, IZOENZYM, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, POSZKODOWANY, ZAPRAWA, DZIEWIĘTNASTKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, KINETOPLASTYDY, BRATEK, GOTÓWKA, ODSYŁACZ, CUDZOŻYWNOŚĆ, LUJEK, ROZBIEG, SEN NA JAWIE, ZASADA EKWIPARTYCJI, DWUNASTA, KRAB, PŁONNIKI, PĘTAK, ŁAPANIE, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TACZANKA, WODA, ZAKONY, ZARAŻONY, MAKROKIERUNEK, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ANKIETA PERSONALNA, KOPROFAGI, SUBWOOFER AKTYWNY, BANDERA, ORTALION, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, SPÓD, JAJKO PO FRANCUSKU, BAZYLIKA WIĘKSZA, PERFUMA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PALEOZOOLOGIA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, CUDA NA KIJU, TRÓJKĄT, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PIEC GRZEWCZY, CZUBEK, TRAGICZNOŚĆ, UNDEAD, BOHATER, GUZ, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, DWUBÓJ, STOCZNIA, PRZEKĄSKA, HIPISKA, KOMFORT CIEPLNY, REJESTR GWIZDKOWY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ROZWÓJ WSTECZNY, NUDZIARZ, SZYBKI PANCERNIK, CIEMNOŚĆ, ŁZA, KOLUMNADA, WYŚCIG, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ZESTAWIENIE, MAKROREGION, TORPEDA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZABIEG LECZNICZY, LALKA, WZIĘCIE POD WŁOS, WOŹNY, KARBAMINIAN, UNIFORM, PILOT, DILPAK, KRYZYS, TRAGIZM, BĘBEN, PRACE, MANELE, ORZESZEK PINIOWY, MISKA SEDESOWA, PLUSY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KORTYNA, STARY MALUTKI, HARISSA, KOMENSALIZM, SOZOLOGIA, TENDENCJA ROZWOJOWA, FACHURA, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, IMPAS, STYPENDIUM SOCJALNE, PIĘTA, ORATORIUM, GŁĄBIK, KOMPLANACJA, FILIGRAN, KORYTARZ LOTNICZY, EFEKT RYGLA, FUNKCJA, BROKAT, THINK TANK, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KAFETERIA OTWARTA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, ERPEG, LATANINA, RECEPCJA, MAMAŁYGA, ALKOWA, AVIZO, ULICA, DZIAŁ PERSONALNY, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, CZELADNIK, GRUSZECZKA, ŚLEPY TOR, ALIAS INTERNETOWY, PREZYDENCJA, TELEWIZJA HD, STRONA CZYNNA, ZAJĄKNIĘCIE, ROTA, ROŚLINY NASIENNE, PUDDING, FLAGRUM, ?SUPRESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZT drzewce omasztowania statku, na którym podnosi się żagle lub umieszcza światła sygnalizacyjne, anteny itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZT
drzewce omasztowania statku, na którym podnosi się żagle lub umieszcza światła sygnalizacyjne, anteny itp (na 5 lit.).

Oprócz DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DRZEWCE OMASZTOWANIA STATKU, NA KTÓRYM PODNOSI SIĘ ŻAGLE LUB UMIESZCZA ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ANTENY ITP. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast