ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZARZĄD to:

zespół ludzi, który kieruje pracą instytucji lub organizacji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZARZĄD

ZARZĄD to:

siedziba zarządu (na 6 lit.)ZARZĄD to:

grupa ludzi pełniących funkcje zarządzające (na 6 lit.)ZARZĄD to:

organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja (na 6 lit.)ZARZĄD to:

zarządzanie czymś, kierowanie czymś (na 6 lit.)ZARZĄD to:

z prezesem na czele (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.726

WYŁADOWANIE KORONOWE, HERBATA, DAAB, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SYGNAŁ, UKŁAD ODDECHOWY, ÓSEMKA, KIJ BEJSBOLOWY, FILM OBYCZAJOWY, PSYCHOSOCJOLOGIA, TACZNIK, AEROB, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SZTYFT, WSCHÓD, STYMULATOR, BURMISTRZYNA, KOTEW, INSTANCJA PARTYJNA, ZAKON MNISI, PRACA INTERWENCYJNA, ŁOPATA, PALINGENEZA, LEMNID, ORYNNOWANIE, ZATOKA, SOLANKA, PIKOTKA, ALKID, BEATLESI, PANI, SALA, KAZAMATA, DERYWAT, KOGA, ESKADRA, BOY, DRUGIE DNO, HIV-1, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SARONG, ABSYDA, DMUCHAWA, ROZKŁAD, TAGER, NIEWYDAJNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, POWŁOKA, LEKARZ, SKOK W BOK, UBOŻENIE, OPIEKUŃCZOŚĆ, MUCHOMOR BULWIASTY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KOSZULKA, LEKCJA, MACZUGOWIEC, SOFCIK, BĘBEN, SKARŻĄCY, OWAD, OWAD, WĄŻ, KORTYNA, BYCZEK, MIEJSCE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, PODDASZE, BAGAZJA, GEORGE, KRĄG KULTUROWY, KULTUROWOŚĆ, CUGANT, ETOLA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, IGLAK, BŁOTNIAK, WIERNY, JUMPSALING, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, GRZYWNA, DZIELNICA, TŁUMIK, WIĘŹBA DACHOWA, OJCIEC DUCHOWNY, SYNTETYKA, CHAŁTURNIK, MIEJSCE, COOL JAZZ, WIZYTÓWKA, HALA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, GORGONZOLA, PIĘCIOGROSZÓWKA, SIEDLISKO, ELIMINACJA, AUTOMAT, KUMA, KOŁOWRÓT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, EMPIREUM, PODCENTRALA, RESPIRATOR, PRAWO MATERIALNE, MOC CZYNNA, HALOGENEK ALKILOWY, WYBRANEK, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ODRA, KUDŁACZ, HURMA, SZCZELINA BRZEŻNA, WĄŻ, TEREN ODKRYTY, DWORZANIN, PIĄTY, SIATKA, SAMOCHODZIK, DRĘTWA, STRĄGA, ŚRODEK KARNY, RUNO, REDAKTOR NACZELNY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, PÓŁWARIAT, UKŁAD ADAPTACYJNY, OREGANO, SZKLANY SUFIT, HULAKA, SKŁAD, KASJER, CLERESTORIUM, JĘZYK IZOLOWANY, ŁAŃCUCH, ROK ZWYKŁY, KISZKA ZIEMNIACZANA, CEPERSKI, MARTWE POLE, CESJA NALEŻNOŚCI, TEST, OBRONA, UDAR, MEDIANA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, RANWERSY, DRĄŻEK, BEFSZTYK, TANCERZ, JABŁOŃ KWIECISTA, TERYTORIUM MANDATOWE, SPOŁECZNE, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, TRACHEOTOMIA, EKLEZJA, MULTIKULTURALIZM, CENTRALA TELEFONICZNA, KORMA, KREOLKA, MIKOŁAJ, PASCHA, POMOCNOŚĆ, WYCHOWAWCA, TYTOŃ, HEL, PĘCHERZYCA, AUTOCAMPING, DYMARKA, KAFTAN, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, KABRIOLECIK, UGRUPOWANIE, LEŚNY DZIADEK, DZIURAWKA, MAZER, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, ZAPORA, LODOWNIA, ŚMIECISKO, PSYCHOTEST, SILNIK UNIWERSALNY, SPRZĄGLE, JUMPER, PAZUR, ARSENAŁ, CHÓR, PRZYCHÓWEK, GRIEKOW, EKSPEDYTOR, BRANŻA, KUPAŹ, DŹWIGNIA, KOLEŻANKA PO FACHU, ZEKS, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, KIWI, RUCH BEZWIZOWY, MARONOWIE, SIŁA, MANDARYŃSKI, OKLUZJA, SAMOLOT BOMBOWY, TEOGONIA, OLEFINA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ZDRADZIECTWO, SĄD POLOWY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, WĄŻ, GŁOWOCIS, GRUNT POROLNY, ANEKSJA, DŻAGA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, SIOSTRZYCZKA, RADCA, BLOKADA, LENIWOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, GERMAŃSKI, KRAINA HISTORYCZNA, IGLICA, PIES DO TOWARZYSTWA, ARTUR, OLEWACTWO, REPLIKA, SAKRAMENTALNOŚĆ, PILOT, APRETURA, FAJKA, PAROWANIEC, SUBSKRYBENT, ODTWARZANIE, SPŁUKIWACZ, PSIANKA, PODATEK, NOWALIA, BATYST, KALKA JĘZYKOWA, PROWINCJA, KRYMINALISTYKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RAKSOLOTY, POŻERACZ SERC, NORMALNA, TERAKOTA, KAMIKADZE, POSTAĆ, LITERATURA WAGONOWA, DYMKA, DZIUPLA, GALON, KAROTENOID, PROFESOREK, INWOLUCJA, ZMARZLAK, JEDENASTY, URLOP DZIEKAŃSKI, WYLEW, ŁACINNIK, PRAWOMOCNOŚĆ, KONFIGUROWANIE, ORLĘ, PATYCZAK, KWIATUSZEK, SŁAWA, ELEMENT, BOBIK, LEJKA, KARMIDEŁKO, PIKA, ODNALAZCA, DUO, KONGREGACJA, BASISTA, DZWONY RUROWE, BARONIĄTKO, DZIAŁALNOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KROSNO, ANTYPETRARKIZM, KAHAŁ, PACIORKOWIEC, PROPAGANDA, FAZA, DMUCHAWKA, NEANDERTAL, IZOMER GEOMETRYCZNY, NADAJNIK ISKROWY, PEŁNE MLEKO, PYCHOTA, KRYTYCZNOŚĆ, ŁAWA, MATERIALISTA, PŁOW, FILEMON BRĄZOWY, ?PAŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZARZĄD zespół ludzi, który kieruje pracą instytucji lub organizacji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZARZĄD
zespół ludzi, który kieruje pracą instytucji lub organizacji (na 6 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZESPÓŁ LUDZI, KTÓRY KIERUJE PRACĄ INSTYTUCJI LUB ORGANIZACJI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x