ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZPIEŃ to:

element maszyny, na który nasadza się inny element (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZPIEŃ

TRZPIEŃ to:

walcowaty pręt, rodzaj kołka, który wykorzystuje się jako element, na który można nałożyć coś innego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.135

MECHANIZM KIEROWNICZY, GOTOWOŚĆ, OFIARA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, SACHARYD, KOŻUCH, AYER, PROTETYKA, AKTUALIZACJA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, NERKA WĘDRUJĄCA, IBISOWATE, ZŁĄCZKA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, GWARDZISTA, UKROP, OBSESJA, RUCH, OBBLIGATO, FILOLOGIA ORIENTALNA, PŁEĆ, FIZYKA JĄDROWA, GAGATEK, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KWARTET SMYCZKOWY, GEOTECHNIK, JASKINIA LODOWA, PERKOZ GRUBODZIOBY, AUTOGIEŁDA, STEREOTYPIA RUCHOWA, ART ROCK, LINIA ŚNIEGU, ŁUPEK OSADOWY, OBRONICIEL, KOŃ TROJAŃSKI, WICIOWCE, ZAPALCZYWOŚĆ, STWIERDZENIE, ZAPASY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, RUCH, KOREKTOR, PRZYĆMIENIE, ŁĄCZNOŚĆ, WYWINIĘCIE ORŁA, ASYRYJSKI, MLECZ, OSIEMDZIESIĄTKA, CANZONETTA, PATRON, NIKOLAITA, REALISTA, ZRZĘDNOŚĆ, MARTWA LITERA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOMUNAŁKA, SZEW STRZAŁKOWY, WYWROTKA, LEUMAFIT, BIDON, STATYSTYKA, START ZATRZYMANY, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, ROZDANIE, WIELKI ATRAKTOR, BEŁT, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PIÓRO, AUTSAJDER, ZAPISYWACZ, TARCZKA, KOMA, KURONIÓWKA, IRREALIZM, SZASZŁYK, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PŁAT NOŚNY, LAMPAS, SIŁA POCIĄGOWA, CHRONOGRAF, ISTOTA RZECZY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MINERAŁ, MGŁA WYKŁADNICZA, TRUTEŃ, SKÓRZAK, JĘZYK ZULU, AWIOFON, BRZYDULA, KLON, OBŁOK OORTA, MASŁO CZOSNKOWE, BAŁTYSTYKA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KOLORYT, OSKARŻONY, WĄTEK, REALIZM MAGICZNY, APTEKA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, JON HYDROKSYLOWY, DUPLIKACJA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, EGZEKUTYWA, KWARTALNIK, MELODYCZNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ, ALGEBRA, LECZENIE CHIRURGICZNE, BLUES, TENDENCJA, PROWANSALSKI, WYSPA, KLUCZ, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, AMYLOFAGIA, WYMIANA, NEOBEHAWIORYZM, KOŁATKA, SOCZEWKA SCHODKOWA, KASA, CALABAZA, GAŁĘZATKA KULISTA, KURATOR, ŻAKINADA, PODWYMIAR, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, POJAWIENIE SIĘ, RYM ŻEŃSKI, PUNKT KATECHETYCZNY, WULKAN EKSPLOZYWNY, BĄBEL, WŚCIEKLICE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, FURIAT, SMAR MASZYNOWY, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, HIPOTEZA, WYBIEG, BASZTAN, PARAFIANIN, ŻONGLERKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, RAMOTKA, SPLĄTANIE, SERCE W PRZEŁYKU, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, NAŁOGOWOŚĆ, NEGACJONISTA, KASBA, SUPERNOWOŚĆ, MUSZLA, ĆAKRAM, GEOLOGIA, BEZKRĘGOWIEC, KONSONANS, ZAMIANA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, SŁODNIK, PAPROTKOWATE, OMACNICA, BACHATA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ŁUK ROMAŃSKI, ŻONA LOTA, BONIA, UNIWERSYTECKOŚĆ, PIES OZDOBNY, USTAWKA, STAROGERMAŃSKI, JESION, BABIZM, ZASTAWKA MITRALNA, ŻWAWOŚĆ, OBJAWIENIE, PSYCHOBIOLOGIA, STRES, ŻÓŁTACZKA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, WYRACHOWANIE, FORMA, SKAŁKA, BEZGRANICZE, BYDŁO, DIAMAGNETYZM, ALBUM, SONOMETR, MORS, POWÓD, DZISIEJSZOŚĆ, OSOWATE, CANTUS FIRMUS, KOKTAJL MOŁOTOWA, DETAL, DEGRADACJA SPOŁECZNA, WIEK, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, HYGROPSAMMON, IZDEBNIK, WSTECZNICTWO, OPĘTANIEC, KWASZARNIA, PLAMA, MAKABRA, FALA DŹWIĘKOWA, LIKWIDACJA, PIECHUR, PRZYPŁYW, KAPITALISTA, KANCERA, JOGIZM, ŻERDNIK, DAŃ, GRUBY, EKSPERTKA, BATUTA, PUNKT DYMIENIA, SEKTOR PUBLICZNY, WIĆ ROŚLINNA, WYLOT, KOMPARATYSTYKA, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, RARYTASIK, ZASTRZAŁ, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, FLESZ, EKSPATRIANT, KOREK, RZEŹNIK, PODRÓŻUJĄCY, EKONOMIA SPOŁECZNA, PERSZERON, MIODOJAD UBOGI, INŻYNIERIA MECHANICZNA, KOLEJ, PŁASKI TALERZ, NIEPOKALANEK, GANOIDY KOSTNE, WYWIAD SKARBOWY, ERGOMETR, PRZESTRZEŃ FAZOWA, SOFISTA, ŻYŁKA, SKAŁA OSADOWA, OOLOGIA, KAPRYŚNICA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, WIĘZADŁO KARKOWE, CZUMAK, CYGARETKI, DZIEŃ JUTRZEJSZY, SUBDIAKONAT, ANTYGRAWITACJA, KOŁNIERZ, UMBRA, SILNIK, KISZENIAK, ODNÓŻA, SŁOWA, CASUS, SZCZERBA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, OŚRODEK WYŻOWY, ŚWIECA, GŁOWICA, KRAWCOWA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, KLUCZ NASADOWY, PORĘCZE, PARNAS, HYBRYDYCZNOŚĆ, CZŁONEK, BOCZEK, KALKA KREŚLARSKA, ZIARNOJAD, KOMUNIA, DIAK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ARARAT, OBRÓŻKA, AUTYZM, LAFIRYNDA, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DEZERTERKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SZYBKOZŁĄCZKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, SACZEK, DYNAMIKA, MORSZCZYNA, TRZEPOT, POPRZEDNIK, ZATAR, CYKORIA KORZENIOWA, AKOLITA, ASIEJEW, ?ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZPIEŃ element maszyny, na który nasadza się inny element (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZPIEŃ
element maszyny, na który nasadza się inny element (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT MASZYNY, NA KTÓRY NASADZA SIĘ INNY ELEMENT. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x