EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY to:

efekt aerodynamiczny występujący w sytuacji, w której kadłub pojazdu lub części tego pojazdu przemieszczają się w niewielkiej odległości od powierzchni (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.164

DRĄŻEK POGO, KROK PÓŁROZKROCZNY, TYTULATURA, JEZIORO EUTROFICZNE, OFICYNA DRUKARSKA, NARZĄD ŚWIETLNY, KORUND, GODZINA, HYMENOFOR, GRAFIKA, ŚPIWÓR MUMIA, WYCZARTEROWANIE, EDYKUŁ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KANWA, LUFA, POLE POWIERZCHNI, SAMOZAPALENIE, AUTOTOMIA, MIOTEŁKA, CUDOTWÓRCA, MONTANISTA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, BASKINKA, PTAK WODNO-BŁOTNY, NADBUDÓWKA, EWA, MAKARONIARZ, KUTER, SPOCZYNEK, KARETA, PRZESTRZEŃ STANU, KAJMAK, CHOROBA FONGA, PRZEPOJKA, ALBAŃSKOŚĆ, WIWAT, POTOK, DRZEWO SOLITEROWE, WEKTOR WAHADŁOWY, STROBILANT, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, REEDUKACJA, KARIN, ZRAZOWA, HABANERA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, DYBY, KOŹLAK, DROGA GRUNTOWA, WIĄZADŁO, KORMA, CZWARTY, SREBRO, SARATÓW, ROZPIERACZ, CLAUSULA, ALARM POWODZIOWY, LUGER, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, WYPRYSK KONTAKTOWY, DZIKI ZACHÓD, BORDER, AKRECJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KALANETYKA, GRZEBIUSZKA BAŁKAŃSKA, WYNURT, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ŻUŻLOBETON, KRIONIKA, TANK, WINO ZIOŁOWE, CZIROKEZKA, GRA, RODZAJ MĘSKI, PIĘTNO, RAFIA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, OBŁĄKANIEC, RUCHY EPEJROGENICZNE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LOTNE PIASKI, GRUCZOŁ ŁZOWY, TEMAT, KARYKATURALNOŚĆ, IWATA, KONTROLER, LENIUCH, KLASZTOR, TRÓJKĄT, DROŻDŻE, RÓWNONOGI, FORMACJA, MGŁA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PROGRESJA, PINGWINARIUM, TUŁACTWO, RENTGENOLOGIA, CENTRALNOŚĆ, KRĄG KULTUROWY, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, COACHING, ZAMIENIALNOŚĆ, MOHRG, PADYSZACH, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SIODLARNIA, JASIENICA, ZEGAR WODNY, BUŁAN, RYCERZYK, TRUBADUR, REMONTANTY, SIKAWKA, STARORUSKI, EMISJA, JĘZYK URZĘDOWY, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, MANTY, RÓG, MARKETING RELACYJNY, TEMBLAK, REAL, POKRZYWDZONY, MASZYNKA, ZŁOŻENIE PODPISU, TABLICA EPITAFIJNA, ZALESZCZOTEK, KNEL, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BETON JAMISTY, DYSZKANCIK, LEGENDA, ŻABA DALMATYŃSKA, MŁOT, GRZEBIEŃ, KORDONEK, KODYFIKATORKA, ZAKRĘT, KUBECZEK, ZWIAD, ANONS, WERYFIKACJA, SEROWNIA, GARNITUR, KOD IDENTYFIKACYJNY, ZBROJENIE SIĘ, REKWIZYT MUZYCZNY, JEZIORO SUBGLACJALNE, DZIELNIK, GERMANISTYKA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, SKRZYDŁO, UKROP, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FUNKCJA JEDNORODNA, WZÓR, IMPREGNATOR, SŁONIOWATOŚĆ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, LATOLISTEK BLADY, NARKOTYK, NERCZYŁUSK, PIERWSZA KOMUNIA, HIPOTEKA, ODMA OPŁUCNOWA, BURMISTRZYNA, DEGRESJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KOMETA, FILOZOFIA PRZYRODY, SZKAPLERZ, PACHISI, MENTALNOŚĆ, STYL ARCHITEKTONICZNY, UZDATNIACZ, LĄG, STUDIUM WYKONALNOŚCI, KASETOFON, TONAŻ, MONOGENEZA, TWIERDZENIE PITAGORASA, EROZJA ŚNIEŻNA, PROSZEK DO PIECZENIA, PUNKT BROCARDA, ATAK, MAZEROWANIE, WIRTUALIZACJA, MAZUREK, SZUPINKA, IMPREZA TURYSTYCZNA, WĄŻ, GULA, RZĘSISTEK, DUCH OPIEKUŃCZY, ADWOKAT DIABŁA, LORA, DOKUMENTALIZM, RYNEK WSCHODZĄCY, GOSPODARKA PLANOWA, DULKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PRZEŚLADOWANIE, SAMORZUTNOŚĆ, ROZŁOGI, PUNKT WYJŚCIA, PROGRESJA, DRYBLING, NACIĄG, CACKO, PRZEPOWIADACZ, PLAC, KAMIEŃ NERKOWY, RÓJ, WĘDROWNOŚĆ, KOZACZKA, ANTYIMPERIALISTA, STRAJK, MATERIA, ODCIEK, OLGA, KORZONEK, SITO, SAKRALIZACJA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NEON, ODPŁYW, ŚNIOT, JĘZYK GAFAT, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PIEKŁO, GRZYB SITARZ, SOLARIUM, FALKON, FRAMUGA, CNOTA, DRAPACZ, KERO, DŁAWICA PRINZMETALA, HYDROBUS, AGENEZJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, ULOTKA, ASTROWIEŻYCZKA, GOTYK WENECKI, DWUNASTY, S/Y, ŁĄCZNOŚĆ, GRADUAŁ, STAW, WARSTWA JASNA, PARMEZAN, LAMPA SODOWA, ZŁOTOGŁÓW, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KOSTIUMERNIA, PURUSZA, EURYTMIA, PŁAZY OGONIASTE, DEALPACK, MEMBRANOFON, NIEISTOTNOŚĆ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, NORMALIZACJA, OBJAW ZASŁONOWY, WĘŻOWIDŁO, CHERUBIN, SZTORMLINA, BENGALSKI, PODGARDLANKA, MNIEJSZOŚĆ, IMPAS, CZUPRYNEK, FRAKCJA, KUZYN, ANTYPERTYT, KADZIELNICZKA, OGLĄD, HASŁO, AKCENT, ZWORNIK, STRZAŁ, OSTATNI SAKRAMENT, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZWODNICZOŚĆ, PAS, ATAWIZM, OPASŁOŚĆ, MYŚLIWIEC, WOLNA AMERYKANKA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, GODZINA, RZEMIEŚLNIK, CHMURA KONWEKCYJNA, ZGINIĘCIE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ZSYP, ?KUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY efekt aerodynamiczny występujący w sytuacji, w której kadłub pojazdu lub części tego pojazdu przemieszczają się w niewielkiej odległości od powierzchni (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY
efekt aerodynamiczny występujący w sytuacji, w której kadłub pojazdu lub części tego pojazdu przemieszczają się w niewielkiej odległości od powierzchni (na 23 lit.).

Oprócz EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - EFEKT AERODYNAMICZNY WYSTĘPUJĄCY W SYTUACJI, W KTÓREJ KADŁUB POJAZDU LUB CZĘŚCI TEGO POJAZDU PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast