OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDALION to:

ozdoba w kształcie płaskiego, okrągłego pudełeczka z miniaturą, fotografią lub inną pamiątką w środku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEDALION

MEDALION to:

owalny lub okrągły element dekoracyjny umieszczany na fasadzie lub na ścianie wewnątrz pomieszczenia oraz na meblach (na 8 lit.)MEDALION to:

rodzaj malowidła w owalnej lub okrągłej ramie (na 8 lit.)MEDALION to:

okrągły lub owalny kotlet (zazwyczaj mięsny), zazwyczaj z dodatkami, uznawany powszechnie za danie wykwintne (na 8 lit.)MEDALION to:

w numizmatyce - jednostronny medal, wybity np. dla upamiętnienia jakiegoś jubileuszu lub z innej okazji (na 8 lit.)MEDALION to:

wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia (na 8 lit.)MEDALION to:

płaskorzeźba albo malowidło w okrągłym obramowaniu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.869

OFICER FLAGOWY, SZTUKA ZDOBNICZA, INWESTOR, TEREN, D-PAD, LOT, POLSKI, DIABEŁEK, ROSTBEF, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KONWENANS, CYRK LODOWCOWY, PŁYN INFUZYJNY, HYBRYDALNOŚĆ, FAZA, HUCUŁ, KOMPLEKS, BRZYDOTA, TATAR, KONOTATKA, EMENTALER, STRAPONTEN, FELER, MASŁO, CIELISTOŚĆ, SYR, KABANOS, ŚCIÓŁKOWANIE, CHWAST, LUBASZKA, DEPILACJA, MEDALION, PORA, DOŻYWOTNOŚĆ, AGRAFA, TEST KOMPLEMENTACJI, WKŁAD, VIRGA, REFERENDUM GMINNE, BUTLA, BIWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZAMSZ, EDYKUŁA, ETOLA, KOMPRES, WKLĘSEK, WIECZNE PIÓRO, BLOCZEK, PODZIEMIE, KASTRAT, DZWON, PŁOW, HOSTIA, KOLCZAK, KRÓLEWNA, WŁOCHACZ, STEROWNIK URZĄDZENIA, KONFISKATA, POLE, OKULARY, MONITOR, DYPTYCH, INDEKS, KONFESJA, SZURPEK, MAIŻ, ŁADUNEK, WIĘCIOREK, LOT SZYBOWCOWY, EUTEKTYKA, CALYPSO, BIRIANI, PORT, PĘTLICA, KOŁNIERZ, GAŁĘZIAK, STRONA WWW, IZOLACJA, TRANSWESTYTA, POTRÓJNOŚĆ, KWASJA, PANDANOWIEC, EMPORA, AMONIACZEK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, GAZ, TUMULUS, FAŁSZYZM, MINIATURKA, PULPA, SER, STAROSTA GENERALNY, KOMIK, UNDERGROUND, EDYCJA, LOKACJA, WZÓR CHEMICZNY, STAL, KOCHAŚ, WARIACJA, PEPSI, KANCONETA, NOTOWANIE CIĄGŁE, ANODA, WYJAZD, STYLISTKA, BAGATELA, NASIONNICE, KATAR KISZEK, PASTISZ, PRZEMYT PLECAKOWY, SZCZERBA, PRZYKASÓWKA, MUNICYPIUM, CZYREŃ, KINO DOMOWE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, DMUCHAWA, NIEDOPASOWANIE, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ZAWIKŁANIE, APARAT, AEDICULA, BEK, PARA, GRÓDŹ, KARRUKA, JONIZACJA, LIZANIE , FOSFORYT, BIURETA, KAPRYS, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PROSUMENT, KOLOKACJA, TRAGEDIA, SIAD RÓWNOWAŻNY, PADDLE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, IMITACJA, GOMÓŁKA, WÓZEK SZPITALNY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SZKODNIK, IDIOSYNKRAZJA, ANAMORFOZA, MRÓWKA, TARCZA, TARATAJKA, SYFON, PLATFORMA, NAWIETRZNIK, BELUARDA, POMOC DROGOWA, WIELKOŚĆ, GOTOWIEC, SPADKOBIERCA, LABORATORIUM, PLEWA, OPENER, TRÓJKĄT, PASZTECIK, BERET, PRZEKUPSTWO, SPÓJNIK WYNIKOWY, REKWIZYCJA, KOMPOTIERA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TELETECHNIKA, MOZZARELLA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MIESZANINA, FARMAKOKINETYKA, OZONEK, CYMA, KLONOWANIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, PODPINKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, PION, KORPUS, PRZYTULIA, DZWON, KAWLATA, KAMIZELKA, ADWOKAT DIABŁA, ODMIANA UPRAWNA, GLOBUS, KOMINÓWKA, CANZONETTA, KLAWISZ, WĘŻOWIDŁO, PIONIER, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, STRZAŁA, JAD PSZCZELI, KAMIENICA, KONWERTER, STEREOTAKSJA, CHLEB, KWARTET, BADANIE JAKOŚCIOWE, GYROS, ZAPOJA, OPUCHLIZNA, ATRYBUCJA, GALARETA, SKUNKS, CHUTOR, GERMAŃSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PILARKA RAMOWA, KUTIKULA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, HAMULEC, SCENKA RODZAJOWA, LIROGON, WAPNIAK, MANIERYZM, MOTOR, ZIELONE, TRANSGEN, PRZYLEPNOŚĆ, ZAŚPIEW, HIGIENISTKA, ANSAMBL, HIN, KABINA, BEGONIA, SITKO, WIZA WYJAZDOWA, DRAJREP, KŁAK, JER SŁABY, DERP, MÜSLI, ZAGRANICZNOŚĆ, INTERKALACJA, PRZECHOWANIE, ŚLIZG, DYFUZOR, HERMA, PŁACHTA, GERYLASI, PILEUS, KROTON, GORĄCA KREW, PATOGEN, GLIPTYKA, MARIMBA, ARESZT DOMOWY, UŻYTEK, KLAKSON RĘCZNY, KAREL, GOŹDZIENIEC, AZOLLA PAPROTKOWA, URLOP WYCHOWAWCZY, SORPCJA, OMYK, OUTSIDER, RETABULUM, OSTOJA, SPECJAŁ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, FILAR, NOWICJAT, ANON, LINIA, BEZAN, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SKROMNOŚĆ, BALSAM KANADYJSKI, POSZKODOWANY, MARGINALNOŚĆ, STREFA BUFOROWA, SZCZYTÓWKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, LEKTORIUM, CYGARO, MNISZEK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PIKOT, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SYNDETIKON, REFORMATOR, OPONA, SOCZEWICA, NOTKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PODWÓJNOŚĆ, OPONENT, REWOLWER, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ESTOŃSKOŚĆ, DELTA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, AŁYCZA, RUTENIZACJA, ?RADIOODTWARZACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDALION ozdoba w kształcie płaskiego, okrągłego pudełeczka z miniaturą, fotografią lub inną pamiątką w środku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDALION
ozdoba w kształcie płaskiego, okrągłego pudełeczka z miniaturą, fotografią lub inną pamiątką w środku (na 8 lit.).

Oprócz OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OZDOBA W KSZTAŁCIE PŁASKIEGO, OKRĄGŁEGO PUDEŁECZKA Z MINIATURĄ, FOTOGRAFIĄ LUB INNĄ PAMIĄTKĄ W ŚRODKU. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x