Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁYSK to:

przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŁYSK

POŁYSK to:

efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię; wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.049

ŚCIANA, DROBNICA, LIKWIDACJA, TARTYNKA, OBRUS, PRZENIKLIWOŚĆ, CYFRA, ARCHITEKTURA, TRENAŻER, ZNACZEK, ZŁUDZENIE, RZEKA EPIZODYCZNA, GLORIETA, WIZA POBYTOWA, PĄK, BEZTREŚCIOWOŚĆ, INKA, DEKONTAMINACJA, IZOLAT, SPRZEDAWCA, TORU, SONAR, EWALUACJA, PELENG, HOLOGRAM, ZORZA, DUMA, PRZYLEPNOŚĆ, OKŁAD, OPOZYCJA PRYWATYWNA, APARAT POJĘCIOWY, MIKROMACIERZ DNA, ŚLISKOŚĆ, TARAN, KAPITALNY REMONT, SKRZYNKA POCZTOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, KRAJARKA, WAMPIREK, HUBA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CIASTO PIASKOWE, START-UP, DRZWI, ŁASKAWCA, KOMPETENCYJNOŚĆ, LINIA ZABUDOWY, GLOSA, DRAMAT HISTORYCZNY, NADZÓR INWESTORSKI, POŻYTEK, GRÓB, CANZONETTA, CYBORG, WOLANT, IRC, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DROGA PŁCIOWA, MOTOR, ZADRAPANIE, MÓZG, BAGAŻOWY, ALLELOPATIA, NORMALIZACJA, ZAKON MNISZY, SURFINGOWIEC, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KOLEUS, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CZYSTKA, ELEW, DOWÓZ, MODEL, BEZDOMNOŚĆ, BROSZURKA, POMAGIER, KRWAWNIK, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ELEW, PROCES DECYZYJNY, ORZECHÓWKA, ZDZIADZIENIE, POZIOM, PROSTOPADŁA, STRONA, MARGARYNA, KATOLICKOŚĆ, BUŹKA, WIESZAK, ŁUPEK WĘGLOWY, SERYJNY MORDERCA, FLASZOWIEC, OBSZAR WODNY, PERKOLACJA, PIÓRO, FANTOM, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GWIAZDKA, CIAŁO OBCE, BAT, NIEDOZÓR, ODPRAWA, CYSTA BAKERA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PIEC GRZEWCZY, OWOC SZUPINKOWY, DEZAWUACJA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PRZEKLEŃSTWO, SKARGA, REMIKS, PODWODA, ANTYDOGMATYZM, PIĘDŹ, IMPREZA TURYSTYCZNA, TAG, NOBILITACJA, PLAKIETA, EPIZOOCJA, EFEKT SNOBA, KABOTAŻ, TIRET, ZWARCIE SZEREGÓW, SZLUFKA, DESEREK, ŁADOWANIE, WIERSZ, PSIANKA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, MAJÓWKA, STRÓŻ BEZPIECZEŃSTWA, SKLEPIENIE PALMOWE, AŁUN, REZERWA WALUTOWA, WOJSKO FEDERALNE, JAZ, ZAPOJA, FILC, WIERZCHOŁ, REKALKULACJA, KANADYJKA, CIEPLICA, ZATRATA, ASTRAGAL, WITAMINKA, STRES, MIŁOŚĆ, KIESZEŃ, KOLET, AEDICULA, KONFIGURACJA, NANSUK, OFENSYWA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, BEZDENNOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, OWADOŻERNOŚĆ, PRZEGRYZKA, PROLIFERACJA, SKOK W BOK, PLAGA, ZMOTORYZOWANY, RĘCZNOŚĆ, OBCHÓD, WILCZE STADO, BEZPIECZEŃSTWO, SMOCZEK, DWUDZIESTY, SAKWA, DANIEL DUBICKI, AMPUŁKA, KUSKUS, HERBATNIK, REWOKACJA, PŁUCA, TRYMOWANIE, GERMAŃSKI, GLADIATORSTWO, MILCZĄCA ZGODA, KAFEL, KOTWICA, SZTYFT, TECHNOLOGICZNOŚĆ, APARAT, ŚMIECISKO, ŁYKACZ, RUSKOŚĆ, MLON, KONTAKCIK, BAZYLEUS, BEZAN MASZT, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BRZEZINA, AKCJA, WIR PIASKOWY, POWAŁA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, OPONA, PRYMARIUSZ, SIKI, EMISJA WTÓRNA, POPITKA, BADANY, TORT, BISIOR, SKROMNOŚĆ, WYSTAWCA, ZARAZA, ORIENTACJA, KONOTACJA, DIABELSKOŚĆ, ODSUWACZ, ARMIA, SZKLISTOŚĆ, KOREK, KOSMOGONIA, OGIEŃ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PIERÓG, OBCOWANIE PŁCIOWE, ISLANDZKOŚĆ, SKANIA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BRZOZA OJCOWSKA, DEZETA, KOSARZ, CIĄGUTKA, KONFRONTACJA, PRZEŻYCIE, CYKL PERYGLACJALNY, DOBROSĄSIEDZTWO, JUBILEUSZ, MASKULINIZM, STONÓG MYSZATY, FANFARA, OWOC, SKRYBA, BABOCHŁOP, ILUMINATOR, WOLNY RODNIK, WYCHOWAWCZYNI, CERKIEW, PRZEKAŹNIK, BUTERSZNIT, CIĘŻAR GATUNKOWY, KONSEKWENCJA, FAŁSZYWOŚĆ, CHWAST, SPORRAN, ELEWATOR, CEBULAK, BUDZICIEL, LIŚCIEC, ŁĄCZNICA, JEZIORO WYTOPISKOWE, KLIKOWOŚĆ, MOC ZNAMIONOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, KOŃCÓWKA, NIEWYPARZONA GĘBA, ZAWÓR, ZŁOTA KLATKA, OGNISKO, INTELEKTUALISTA, DROGA, SZCZELNOŚĆ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PIERWIASTEK, ROŚLINA OKRYWOWA, PUSZKA, ARKUSZ DRUKARSKI, SZWEDZKOŚĆ, PARCH, LUTNIA, PODIUM, NARKOTYK MIĘKKI, PŁYN ETYLOWY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SIEROTA ZUPEŁNY, KOPUŁA, NAGŁOŚNIENIE, UKŁAD INERCJALNY, TOST FRANCUSKI, ODBOJNICA, AFISZ, SEZAM, OPŁATA KONCESYJNA, PŁETWA STEROWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ROZGAŁĘŹNIK, DOBRO FINALNE, PARTIA, PIÓROPUSZ GORĄCA, PROFIL KAUZALNY, GORSET, INWOLUCJA, SZPATUŁKA, MATURKA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, SZTORC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
połysk, przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁYSK
przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x