PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁYSK to:

przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŁYSK

POŁYSK to:

efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię; wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią (na 6 lit.)POŁYSK to:

efekt polerowania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.700

PODBICIE, BRZEG, BOGACTWO, PEPICZKA, BLUZG, SKRĘT, ARCHAICZNOŚĆ, EPIGRAF, PROTEKTORAT, SALETRA, BALON, ELASTYK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, FALSYFIKACJA, BLASZKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, NAGŁOŚNIENIE, NAMORDNIK, ŁAŃCUSZEK, OSĘKA, WIZYTÓWKA, SKŁAD, ESTER, KANADYJKA, DYNAMIKA, NEPER, PANICHIDIA, BAGAZJA, GROŹBA KARALNA, OŚWIECICIEL, NAŚWIETLENIE, PEŁZAK, GEOFIT CEBULOWY, ANTYBIOTYK, NIEWIERNOŚĆ, OJCOWSKOŚĆ, KABOTAŻ, ZAPRZĘG, WAGONIK, PRZEGUBOWIEC, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, AZOLLA KAROLIŃSKA, KARBAMINIAN, ZJAWISKO SEEBECKA, PRASOWANIE, STAROŚWIECKOŚĆ, NOWALIA, DRUGA POŁOWA, SYLWETKA, POŁOWA, KANCONETTA, LAMPA LUTOWNICZA, KLAPAK, RADA, IMPEDIMENTA, KAPRYS, CHÓR, KOCIOŁEK SKALNY, WARSTWA, TROJACZEK, PREDYKACJA, DĘTKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, TRYB, POTĘPICIEL, TRAMONTANA, DOSŁOWNOŚĆ, ŹRÓDŁO POLA, ESPADRYLA, PARANOIK, REDUTA, OSTOJA, WADA, SSAK, WYBITNOŚĆ, PUSTELNIA, FLASZKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MIKOZA, WYWROTKA, HELIOLATRIA, FRONT STACJONARNY, BYK, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, HYBRYD, PODMIOT ZBIOROWY, SZEREG, OŚCIEŻNICA, DYSOCJACJA TERMICZNA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, FILM WOJENNY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, RURA ODPŁYWOWA, KOCHAŚ, UROBEK, GOŹDZIENIEC, STEP, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KWASKOWATOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PŁOMIEŃ, MIŁOŚĆ, GRONO, MŁOTECZEK, PODWODA, INSTYTUT, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, WITACZ, STAROSTA GENERALNY, HASZTAG, SKAŁA METAMORFICZNA, GRAB, POLONISTYKA, PRACA DOMOWA, SĄD PODKOMORSKI, ŁUPEK PARAFINOWY, GOŚCIU, MOWA NIEZALEŻNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, RÓŻANKA, KONIEC, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, OSAD DELUWIALNY, MATERIAŁ, ZACZEPNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, STATUS SPOŁECZNY, PIERÓG KARELSKI, NADRUK, KARA UMOWNA, WSPÓŁREGENT, AUSZPIK, SPRZĘCIOR, CYTOSTATYK, ZAPAS, KUMOTER, POLEMICZNOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, KITAJ, DRĄGAL, WINA UMYŚLNA, DRABINKA, GUZDRALSTWO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, CZWORONÓG, WIDZOWNIA, BROŃ BIOLOGICZNA, INTERIORYZACJA, KSYLOFAGIA, BOŚNIACKOŚĆ, REKOGNICJA, DYSZKANCIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, RYGIEL, ŁBISKO, RYZYKO KURSOWE, MAZUREK, ZWYCZAJOWOŚĆ, AKALKULIA, SKONTRUM, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BAZIA, WYPYCHACZ, KARL, MINERAŁ, MASŁO, KORKI, SPRAWNOŚĆ, SAGAN, KASZA GRYCZANA, SAMPLING, NIEWIERNOŚĆ, ARKADA, HORYZONT, DZIEWCZĘCOŚĆ, ALLEGRO, PRZYBYTEK, STREFA POŻAROWA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, GRANDA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, KUCHNIA GAZOWA, FUS, MINERALIZACJA, ŚMIAŁOŚĆ, HADŻ, DZIEDZICZENIE, DIATRYBA, GODET, NISKOROSŁOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, KONWENT, DROBNOŚĆ, IWAN, RAJOKSZTAŁTNE, SIEDEMDZIESIĄTKA, TENIS STOŁOWY, TOREBKA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, WIADRO, BANALNOŚĆ, KURZAWKA, ALT, FANKA, WINO, GÓRA LODOWA, SAMOPAŁ, AUTOMAT, DOLABELLA, IDIOM, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, POPARZENIE, PŁATKI ZBOŻOWE, ALDO, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, SEKCJA RYTMICZNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, NASYCANIE, WNĘTRZE, PŁUCA, PŁYWACZ, PAWANA, PARAFRAZA, ROBOTY PRZYMUSOWE, WIEŚ PLACOWA, ARCHIKONFRATERNIA, ZABUDOWANIE, PRZERABIACZ, RYBAŁT, WIOŚLAK, KREDYT KONSOLIDACYJNY, WIELOKĄT, BRANŻA, METALICZNOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, ROŚLINA OKOPOWA, PERYFERYJNOŚĆ, SYMPOZJON, AUDIOBOOK, PROGRAMOTWÓRCA, WYDRA, FANTAZJA, PARALELA, WSKAZÓWKA, ABSYDA, LEJEK, LANE KLUSKI, KANAŁ LATERALNY, ROZBRATEL, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PRZECHYŁ, CZELUŚĆ, ABSYDA, POMYŁKA FREUDOWSKA, MOŻLIWOŚĆ, SEGMENT, LOGGIA, MODERNIZACJA, SYFON, PUSZKA MÓZGOWA, BEZIDEOWOŚĆ, ORDA, EMBARGO, PAPRYKA, OJCIEC, MILENIUM, ŚREDNIACTWO, ZACIĘCIE, FONDUE, SPRYCIULA, CIASTKO, SIARKOSÓL, REDUKCJA, PAPROTNICA GÓRSKA, ZABAWKA, WALKA, ODSYŁACZ, SELSKIN, PRAŻMO, FISTUŁA, PYSZCZEK, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, SWETER, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, RELIKWIA, BALIA, STAUROPIGIA, TYTUŁ, BAJOS, TWAROŻEK, EKONOMIA, INSIMBI, ANTYWESTERN, PLURALIZM, MECHANIKA, ?HOLK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁYSK przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁYSK
przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZENOŚNIE: BLASK, POLOR, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x