ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASYCANIE to:

zaspokajanie, zadowalanie kogoś przez danie mu tego, czego on pragnie lub potrzebuje (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NASYCANIE

NASYCANIE to:

wprowadzanie do ciała stałego, płynnego albo lotnego innej substancji, którą ono wchłania (na 9 lit.)NASYCANIE to:

zaspokajanie głodu (na 9 lit.)NASYCANIE to:

przenikanie, wypełnianie czegoś, np. przestrzeni, powietrza, czymś, np. zapachem, wilgocią (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.485

PRZESIEW, DZIADZIENIE, JUJUBA, KARELIA, POŻYTEK, ZŁODZIEJKA, REMULADA, LENIUCH, BEFSZTYK, ROŚLINA OKRYWOWA, URLOP, KANTOREK, CHWALCA, AHISTORYCZNOŚĆ, PLENIPOTENT, ANORAK, IBERYSTYKA, ĆWICZENIE, WAŁ BRZEGOWY, MEGATSUNAMI, RETABULUM, SAKS, OŁTARZYK, WISKOZA, IMMUNOGLOBINA M, IPHONE, PRODUKT UBOCZNY, BROŃ NUKLEARNA, WNĘTER, WSPÓLNY CZYNNIK, KUMOTER, WYKROCZENIE SKARBOWE, TERYTORIUM MANDATOWE, ZEBROID, RDZA ZBOŻOWA, AMBER GOLD, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, CZERWOŃCZYK ŻAREK, EDYKUŁ, WOKABULARZ, MARSJAŃSKI, KRZESANY, WETTER, PIWIARZ, PARKIET, APRETUROWANIE, KONTRASYGNATURA, MAZUREK, SZMAT, IMMUNITET FORMALNY, STAN PSYCHICZNY, AGENCJA RATINGOWA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, DECEPCJA, AKWIZYTORZY, KOSMOGONIA, PRZEWIELEBNOŚĆ, GRZYB, MAKROPOLECENIE, TEKA REDAKCYJNA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, STACJA, MILANEZ, BALDACHIM, TERYNA, KRZEŚLISKO, BURSZTYNIARZ, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KOŃ TORYJSKI, SŁUP, SUMATOR, ZIEMIOMORZE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BLOKADA, ZAŁOM, CHMIELEWSKI, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, FUNKCJA, ŚWIĄTEK, REGUŁA, ROTOR, ZABUDOWANIE, POWIEŚĆ S-F, ŁADOWARKA, HEGEMONICZNOŚĆ, TEMAT, OSETIA, EMAIL, KULBAKA, CZARNUCH, KRUCZOŚĆ, NEANDERTAL, PIECZEŃ, CZAJKA, BRDA, MIGRACJA, SZMATKA, SERCÓWKA, OSTRUŻYNY, PRALNIA, BOZA, RÓŻOWE OKULARY, KRAKOWIACZEK, BRZYDACTWO, NAŚLADOWCA, CIĄŻA JAJOWODOWA, WNIOSKOWANIE W TYŁ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ACEFALIA, MNICH, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, ODGAŁĘZIACZ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, DZIESIĄTY, JĘZYK POMOCNICZY, PATOGENNOŚĆ, OLEJ Z OLIWEK, UNDEAD, CZOPEK, MANEWR PRINGLE’A, TOPENANT, POMPA PROTONOWA, RÓŻANIEC, SYNTETYK, SPIS POWSZECHNY, TEGOROCZNOŚĆ, DWA SŁOWA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, ŁUK ELEKTRYCZNY, RESPIRATOR, DZIAŁO HARPUNNICZE, TRANSMUTACJA, STÓJKA, STYLON, CIS POSPOLITY, WIERCENIE, BANER, PASTISZ, KULEBIAK, OKRES INTERGLACJALNY, KOMPOSTOWNIK, DYTYRAMB, SKAŁA ALITOWA, PRZEWÓD FAZOWY, AKCJA, POSTRZELENIEC, DRZWI, SKALAR, KROPIELNICA, MARINA, DAEWOO, MAŁY SZLEM, MISJA WERYFIKACYJNA, TENIS STOŁOWY, BULLETIN BOARD SYSTEM, MER, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, MARŻA ODSETKOWA, GARDEROBA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, TAKSON MONOFILETYCZNY, MIKOTOKSYNA, KICAJ, DRĄŻEK, DZIERŻAWCZOŚĆ, BAJA, BABINIEC, SZLEMIK, ZAŻALENIE, PARA 0, PRODUKT LECZNICZY, PAS, CAP, PIÓRKO, ROZWAGA, SOWIECKOŚĆ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KOŃ, SZLAUCH, PLEWKA, NÓŻ BOJOWY, KIEROWNIK BUDOWY, TABLICA CAYLEYA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ŚRODEK PRAWNY, PROSO, TARATAJKA, PODCHLEBSTWO, MECHANIKA STATYSTYCZNA, EGZORTA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, BIAŁA SALA, FILC, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, INHALACJA, STRAŻNICA, PASSA, GŁOS SUMIENIA, PODUSZKA POWIETRZNA, ROŚLINA UPRAWNA, KASZKIET, UKRAIŃSKI, SPIRYT, ZGŁAD, PUSZCZA, FARMERKI, SCIENCE FICTION, GRUPA WSPARCIA, BUT NARCIARSKI, HERMA, TANGO, WAWRZYN, KARABIN BERDAN, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ZLEWNIA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NASYCANIE, WIDŁONÓG, INWITACJA, WITAMINA, MIÓD EKSPRESOWY, CZAPKA SPORTOWA, TKANKA STAŁA, TRAKTAT WERSALSKI, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, OZIMINA, PODJAZD, ŻYWOPŁOCIK, SZWAGROSTWO, DYPTYCH, CHOINKA, KRĘTKOWICA, SOLIDARNOŚĆ, WYBIEG, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PUCHLINA WODNA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, JEZIORO KOSMICZNE, KONFITURY, HISZPAŃSKI, GATUNEK SYNCHRONICZNY, LEWICOWOŚĆ, MENISK, PRZESŁUCHANIE, PIERÓG, DZIAŁANIE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, NALEŚNIK, SZKIELET, SUSZ, WERBENA, DYFERENCJACJA, ANTYOKSYDANT, DEKANTER, PELA, SANKCJA, OSKAR, ALEUCKI, LATEKS, ŚWIDOŚLIWKA, SKRZYDEŁKO, MIPS, SIEDEMDZIESIĄTKA, TOM, GORĄCA KREW, KLASTER, CHIKUWA, ANTENA RAMOWA, ASTMA, ZDECYDOWANIE, SZKARADA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, POJAZD SZYNOWY, WEŁNIAK, MANGABA RUDOCZELNA, LOCO, TORT DOBOSA, WARIACJA, WIĄZANIE ATOMOWE, NOMENKLATURA PARTYJNA, NA JEŹDŹCA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KALWARIA, MONITOR, MADZIARKA, CZAPRAK, ŁOWCA GŁÓW, JARZMO MOSTOWE, LARYNGEKTOMIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, OKULARY, BARWY, LEN, ?FARMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASYCANIE zaspokajanie, zadowalanie kogoś przez danie mu tego, czego on pragnie lub potrzebuje (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASYCANIE
zaspokajanie, zadowalanie kogoś przez danie mu tego, czego on pragnie lub potrzebuje (na 9 lit.).

Oprócz ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZASPOKAJANIE, ZADOWALANIE KOGOŚ PRZEZ DANIE MU TEGO, CZEGO ON PRAGNIE LUB POTRZEBUJE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x