PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLETKA to:

pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABLETKA

TABLETKA to:

doustny środek antykoncepcyjny (na 8 lit.)TABLETKA to:

porcja jakiegoś specyfiku, utwardzona i uformowana w kształt przypominający tabletkę - lekarstwo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.062

PRZYĆMIENIE, WŁOSIANKA, KRYMINALISTYKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WEDUTA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRZEMYSŁÓWKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, MECENAT, JARZMO MOSTOWE, STRATYFIKACJA, KORYTKO, CZWÓRKA, KLINIEC, SKUMBRIA, TONAŻ, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, OPERATOR, AZOTYN IZOAMYLU, ŚREDNIOPŁAT, BIOCHEMIA, CEDRAT, AUDYT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, POTĘPICIEL, DŻAGA, STOPA DOCHODU, ZAWORA, ZAPARCIE, FUNKCJA, MUZA, KAMIZELKA, REKWIZYCJA, NAKAZ, DYSONANS, LUFKA, GŁÓWKA, KAPELMAJSTER, BOLESŁAWIANIN, MASZYNA PROSTA, ŻABOT, WŁÓCZYKIJ, SATELITA, CZEREMCHA, OZNAKA, WULKAN CZYNNY, OKRZYK, SIECZKA, AFERALNOŚĆ, OWICYD, ANTAŁEK, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, OPALENIZNA, KOŻUCH, MANEŻ, NEURON LUSTRZANY, DELAWIRDYNA, PACHOLĘ, POKRZYWDZONY, JODEK, CÓRKA ŚMIECIARZA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, MOC CZYNNA, SMAROWNICA, MAKINTOSZ, SILNIK SPALINOWY, WŚCIEKŁY PIES, MINOGOWATE, PRIMADONNA, AGAT MSZYSTY, WYBRANEK, PRZYKRYCIE, NIEPOSPOLITOŚĆ, N-GRAM, TYMPANON, GŁĘBSZY, MONITORING, KWARCÓWKA, MCHY WŁAŚCIWE, KOLOROWOŚĆ, NORNICA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ZAPINKA, BIAŁY MARSZ, POCHODNIK, OBJAW ZASŁONOWY, KOGA, FANTOM, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PSYCHOLOGIA, DZIADOWINA, POPRAWKA, BOMBER, GALWANOSTEGIA, GMINA GÓRNICZA, CENTRUM, PRZYWILEJ LOKACYJNY, WIKING, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ESTER, KARBIDEK, FORMANT, KSIĘGA, CIENNIK, OKRĄGŁOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SULFADIAZYNA, KOŁO RATUNKOWE, KANTOR, PRZYLŻEŃCE, RAJDER, DEINSTALACJA, KROPIELNICA, ANTOLOGIA, MIKOZA, SILNOŚĆ, DZIEWCZYNKA, GENEZA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, POCISK ODŁAMKOWY, PANTOGRAF, POLEWKA, MASKOTKA, DŁUGI WEEKEND, CYGANECZKA, TURZYCA, EMILY, ABSORPCJA, PODATEK IMPORTOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, GILOTYNA, DNO KWIATOWE, RÓŻA, CHIŃSKI, OPŁATA KONCESYJNA, AMBRAZURA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, BAT, OBŁOK SREBRZYSTY, HELIKAZA, PODATNOŚĆ, SEN, GATUNEK ENDEMICZNY, INWEKTYWA, ŁÓŻECZKO, PUNKT MOTORYCZNY, TYMOLOL, BEK, EMOTIKONA, ADAPTOR, OCZAR, MIGRACJA, ALFA-BLOKER, GOLF, PLAFON, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, OPASKA, KABOTAŻ, METYLOTROFIA, LAND, ROZPADLINA, REAKCJA, MASER, PICOWNIK, PROTETYKA, ŁUPEK HUMUSOWY, GRUSZECZKA, LOBELIA, PIERWSZA POMOC, EWOLUCJA KASKADERSKA, SUCHY TYNK, WAMPIREK, BAREŻ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KNYSZ, NAGIEL, KULTURA MATERIALNA, RÓŻA SKALNA, ALAN, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, VALIDOL, DEBIUT ZAMKNIĘTY, DNI OTWARTE, ALKOHOL, ZIMNE NÓŻKI, KOK, BRUDAS, ŁUK, KINETOPLASTYDY, GŁOSICIEL, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OLEJ, TERMOS, ZWORNIK, STEK, KOMIK, CYKL METONA, ALBUMIK, BOK, TIOTEPA, GRZYBNIA, PROJEKT TECHNICZNY, PRĄTNIKOWCOWE, MAŁPOLUD, RZĄD, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ŚCIEŻKA, HUTA, KONSTYTUCJA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, GRZEBIEŃ, MALUNEK, SECESJONISTA, OPAD, PODMALÓWKA, TRASA WYLOTOWA, STRZAŁA, WARSTWA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, DRAMATOPISARSTWO, SZKOŁA, WIDEOMAN, NACIEK, KWAS LINOLENOWY, PLEWA, OPERA, OPIS, SKRZYDLATE SŁOWO, STRACH BIERNY, KRZYWA, MATURKA, KANCER, GWIAZDA WIELOKROTNA, SALA, KOŁPAK, PRĘT, GŁOWICA KONWENCJONALNA, CIARKI, MISIEK, JEŻ MORSKI, EMBARGO, SZAŁAS, REDINGOTE, PARAMETR, HEJNAŁ, NAŚLADOWNICTWO, HALBA, PASAŻ, UTRILLO, STEROLOTKA, WEJŚCIE, PEONIA, ŻYDOSTWO, DYFTYK, NASIONNICE, SATYRYCZNOŚĆ, DYSPROPORCJA, CIEŃ, KANIBALIZACJA, BURKA, KROSNO, KONCYLIACJA, OBSZAR WODNY, PARK PRZEMYSŁOWY, LICZBA BRINELLA, TARANOWANIE, DYSPLAZJA NEREK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, MONETYZACJA, STRATEGIA, ZORZA, DRUCZEK, SAFARI, ALLEGRO, ZERÓWKA, POŻYTEK, IRLANDZKOŚĆ, POMROK, JAJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KORONKA, SÓL, DIALOGIZM, BAŃKA, REWOLTA, PIONIER, PAPIERZAK, BRUKSELA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ANODA, SKOPEK, KOBIECISKO, CZŁON PODRZĘDNY, LICZARKA, KADŁUB, ?LORDOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABLETKA pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLETKA
pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.).

Oprócz PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x