Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLETKA to:

pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABLETKA

TABLETKA to:

doustny środek antykoncepcyjny (na 8 lit.)TABLETKA to:

porcja jakiegoś specyfiku, utwardzona i uformowana w kształt przypominający tabletkę - lekarstwo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.377

IBERYSTA, ANTYKOAGULANT, ODPADY STAŁE, TONGA, UDERZENIE, KOPIA FOTOGRAFICZNA, ANDANTINO, ŁUPEK PARAFINOWY, SZALONA GŁOWA, PUDER, PSAMMOFITY, BROKAT, MAZER, INKA, TARADAJKA, ZŁOTA RENETA, BULION, AGERATUM, SFIGMOMANOMETR, PODSADNIK KULISTY, WĘGLIK SPIEKANY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KŁUSAK FRANCUSKI, BALONET, KURANT, BRZYDOTA, MIESZARKA, SYNTETYK, PREFORMACJA, KONSULTANTKA, OBIEG, SIAD RÓWNOWAŻNY, WYDATKI, KOLCZAKOWATE, BASKINKA, LAWATERZ, BRANIE POD WŁOS, PIEGUSEK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, HELIOFIT, REKWIZYCJA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, WOKALIZA, OBRÓT SPECJALNY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PRÓCHNICZEK, DODATEK PIELĘGNACYJNY, TURMA, ŁAKNIENIE SPACZONE, PROSZEK DOVERA, PRZECZYSTOŚĆ, NORZYCA, KOSMOGONIA, STANOWISKO, PAJACYK, STEK, BRAZYLIJSKOŚĆ, ASYGNACJA, PANDRAK, MOWA NIEZALEŻNA, SONG, ALTOCUMULUS, AMARETTO, RUCH, NIESAMOWITOŚĆ, CZERPAK, NIEWIERNOŚĆ, KROTON, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, APOLOGETA, FOCH, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WZÓR UŻYTKOWY, BIEGUN, LUMINATOR, AKTYWNOŚĆ, DOMINIUM, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, FILTR WĘGLOWY, PIŁA, DELUWIUM, HUCULSKI, MEMBRANA, SZTYCH, KRATKI, PODSTAWA, METALOFON, FALKA, CZAS PRZYSZŁY, ZMORA, ZBOWID, ZŁOTKO, LUDEK, STRACCIATELLA, BUZA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CALYPSO, KOPULACJA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, INWALIDA WOJSKOWY, PĘCZAK, WĄTROBIANKA, ROZTWÓR WZORCOWY, MIKROSTRUKTURA, IMPLIKACJA LOGICZNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, FRAMUGA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, PISZCZAŁKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, STAWKA, WCINKA, SŁUPICA, JEZIORO LODOWCOWE, KRUCHTA, MAŚLANKA, SIARCZEK, KUTER, FUTERKO, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, TRASA WYLOTOWA, OBRĘCZ, NAROŻNIK, ROLNIK INDYWIDUALNY, BACIK, PEJORATYW, ROZSTĘP, TABAK, SYSTEM, BOCZNIK, KAPITUŁA GENERALNA, MUZYK, DZIEDZICTWO, SOBÓR, MORFEM LEKSYKALNY, INTERIOR, CENZURA, LANE KLUSKI, BIDULA, ZAPRAWA, KRĄŻEK, HYDROKSYZYNA, BRYKLA, HERETYCZKA, CARAT, FIGÓWKA, DRZEWCE, ŁĄCZNICA, ALPRAZOLAM, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PRZEKŁADANIEC, KOŁO MŁYŃSKIE, SĄD PODKOMORSKI, ROZSZCZEPIENIE, STADION, PLEBEJUSZ, ONELINER, BIEDACZKA, , ALIENACJA, KOSMOGONIA, PŁUCZKA, IRRADIACJA, OCIOS, CYRK LODOWCOWY, SZYDLARZ, GERMAŃSKOŚĆ, ESENCJA, WĘGLÓWKA, TĘPOLISTKA, APLIKACJA, FILIŻANKA, TWORZYWO SZTUCZNE, PTASIE MLECZKO, ŚRUBOWIEC, KOLUMBARIUM, KONSOLETA, REŻYM, EFEKT MAJĄTKOWY, FLAUSZ, WAFEL, LEWICOWOŚĆ, KASZA, GAPA, NIĆ, KLAUZULA UMOWNA, KORPUS, OBRZĘK, KARAFECZKA, KOŃ CUGOWY, GRAMOWID, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TEST PASKOWY, EMBARGO, KOMBINACJA, WITAMINKA, BEZWODNIK, KLUCZ, PŁOMIEŃ, ADWOKAT DIABŁA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ŻYWOT, REZYGNACJA, PIANKA, BORDER, ADWENTYZM, TOTEM, SKONIA, PĘCHERZ, CZERWIEŃ, DIDANOZYNA, AKINEZJA, TRANZYT, DRELICH, KRĘGOWIEC, PRZYJEMNOŚĆ, PRZECIER, GRUSZKA BOKSERSKA, KONTUAR, OBRUS, WIZERUNEK, ALTERNATA, ŁÓŻKO, BAREŻ, SZCZELINA, WYSTAWCA, ANALIZA LOGICZNA, STRES, SZTUKA ZDOBNICZA, BUŁA, AUTOTEMATYZM, OSTANIEC DEFLACYJNY, REWANŻ, DANE SENSYTYWNE, ROZTWÓR BUFOROWY, RAJFUR, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DYSTANS, PLIK GRAFICZNY, GARBUSIARZ, MONOPOL, RAGDOLL, KAUKAZ, DZIEŁO ŻYCIA, LEADER, ALBUMIK, POBIAŁKA, KOSZ, STOS, SZUM, ZOOFAG, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZIELENICE, WOŹNY, BORDO, REJESTR, SZYK, PELENG, PRAŻONKA, NALOKSON, LALA, ROZDZIAŁKA, METEOR, MASA KAJMAKOWA, CUDOTWÓRCZYNI, ZJAWISKO THOMSONA, WARCHOŁ, LABOLATORIUM, KOLORYT, MAŁE PIWO, STANCA, KALIBRACJA, BOA, NACZYNIE, STEMPEL, ECCHI, GOTOWALNIA, WAZELINA, NOWOWIERCA, GORZKA PIGUŁKA, BULION, KUTER, NOGA, ENTOMOFAUNA, DOMEK LORETAŃSKI, ZBIORNIK, MANSZETA, DROŻDŻE, FORMALIZACJA, PULPIT, ZAŚPIEW, PROSIAK, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, AKOMODACJA, KOLORYSTYKA, FILODENDRON, ŚLIWKA, MASZTÓWKA, KWASKOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIGUŁKA, PASTYLKA - SPROSZKOWANY LEK UFORMOWANY W KULKĘ LUB NIEWIELKI KRĄŻEK ALBO ZAMKNIĘTY W KAPSUŁCE WYKONANEJ Z ŻELATYNY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tabletka, pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLETKA
pigułka, pastylka - sproszkowany lek uformowany w kulkę lub niewielki krążek albo zamknięty w kapsułce wykonanej z żelatyny (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x