NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPILACJA to:

niesamodzielny tekst, utwór lub inne dzieło, będące zestawieniem fragmentów innych dzieł (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMPILACJA

KOMPILACJA to:

automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w jednym języku programowania (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) (na 10 lit.)KOMPILACJA to:

połączenie kilku różnych zjawisk - poglądów, dokonań, koncepcji, czynności itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.691

STRZAŁA, ZAPRAWA, WĄTEK, BANER, ANTYKWARK, ŚLUZA WAŁOWA, HEMOROID, PRZESTAWNIA, BALON, ŁĄCZNIK, MANCA, ŻYDOWSKOŚĆ, MACKI, ANNA, ZBROJA KRYTA, WYRĘBISKO, EMBRIOGENEZA, POSTING, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, TROLLING, ZŁOCIEŃ, ACID WESTERN, DOWÓD, ŁBISKO, POLIGAMIA, KOMPENSACJA, SADYZM, ŚRODKI PIENIĘŻNE, UŁUS, KRYTERIUM WEIERSTRASSA, ODSIEW, KREWNIAK, JEŻOWCE, ASYSTENCJA, NIEMOŻLIWOŚĆ, TARAN, STROICZKOWE, KOŁNIERZYK, ALLER, ŚWIAT, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SZCZELINA BRZEŻNA, KONTAKCIK, SAGAN, DODATEK STOPOWY, MASA, MUSZKA, TURZYCA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, DANE TELEADRESOWE, SIKA, KUPLET, KAMIENNIK, MASZYNA TŁOKOWA, KRYTYKANT, TYP DZIKI, GALERIA, DRÓŻKA, PARCH, MIESIERKA LUCERNÓWKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, UGRUPOWANIE, PRAWDA, ARANŻACJA, DYSTRYKT, KLEJÓWKA, URAZ, NEKROMANTA, SZTUKA PASYJNA, EJDETYZM, STATYWIK, OGRÓDEK, BALLADA, KAMIZELKA KULOODPORNA, BALON, ROZGRZEWACZ, REŻIM, AKREDYTACJA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, EPITET, ARON, SŁOBODA, SZWEDZKI, EUROPEJSKOŚĆ, RYGIEL, CIEK, KLIN, EMERYTURA POMOSTOWA, PUNKT ASEKURACYJNY, PASZTETOWA, KORONA, SUSZ, KOMBATANTKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, MOC, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, REMIZA, ŁADOWNICA, PRZEWŁOKA, MOZAIKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, FORMACJA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, RĘKAWICA, DEVELOPER, DOPING, STOPIEŃ, WSTĘŻNICE, REPRESOR, CZAS FABULARNY, METROPOLIZACJA, HUNTER, MIĘDLARKA, DZIESIĘCINA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WYKŁAD, ATRYBUCJA, DASZEK, SYTA, UDRĘKA, BLASTOGENEZA, STARZEC, OPLOT, ADRES, PIEROGI, JEGO WYSOKOŚĆ, WOJNA, PIRAT, UKŁAD NIEINERCJALNY, STATUS SPOŁECZNY, ULGA PODATKOWA, WARIATKA, SMAKOŁYK, SKURCZ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, HORMON, OGNIWO SREBROWE, AMUR, CZAS ZIMOWY, PŁEĆ, DWÓJKA, AUTOCAMPING, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, MNICH, NIMFOMANKA, MINIATURKA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, LEKARZ, OPUS, CYNGIEL, WYBRANEK, KIRPAN, WSKAZ, JEDWAB NATURALNY, KREOL, KASETA, SIEROTA SPOŁECZNA, ASFALT, DOMINANTA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SĄD PODKOMORSKI, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ROMANS, TOM, PROCES, ŚCIANA, SŁUCH ABSOLUTNY, PRZYCZÓŁEK, CZAPKA FRYGIJSKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PANOWANIE, ROZKRUSZ, DILER, DIORAMA, CHARYZMA, STOP DRUKARSKI, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ESKORTA, DZIEŁO OTWARTE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, RETRANSMISJA, REFORMATOR, SOKI, WILGOTNOŚĆ, SZYNOBUS, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KAWA MIELONA, WYMIANA, PULARES, ŹREBIĘ, IN MEDIAS RES, EFEKT MNOŻNIKOWY, OKUPACJA, GULASZ IRLANDZKI, OKRES PÓŁTRWANIA, DIRT, SROGOŚĆ, SAKSAUŁ, RÓW PRZECIWPANCERNY, KIESZEŃ, KRAJARKA, PODATEK MAJĄTKOWY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, IMACZ, KURKA ŻÓŁTA, MSZAŁ, STOPA, PLUSKWIAK WODNY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, OBIEKTYWIZM, ARKADA, SZURPEK, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, PRACOWNIK BUDOWLANY, GAUGUIN, KARYKATURALNOŚĆ, PRAŻMO, BLOCZEK, CZAPKA TEKTONICZNA, KOKPIT, PRZEDZIAŁ, ZATRUDNIENIE, BASEN PORTOWY, MÓL BOROWICZAK, SZTUKATERIA, CYTADELA, WIĄZANIE, HAMULEC, EKSPLOATACJA, RADZIECKOŚĆ, TOP, KABAT, UKŁAD ODNIESIENIA, DOGODZENIE SOBIE, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TRAGIZM, KLAUZULA GENERALNA, CZERPAK, SIEKANIEC, ZRĘBICA, PIECZEŃ, WRZASKLIWOŚĆ, BAGAŻOWY, ARANŻER, APATIA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ŻÓŁW LEŚNY, BALONET, ZSYP, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JAWNOGRZESZNICA, CZERPAK, VOLTAIRE, ELF, CUDEŃKO, LIBELA, RODZICIELSKOŚĆ, SEŁEDEC, KORNET, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, TEORIA INFORMACJI, OPŁATA SANKCYJNA, RASA, YORKSHIRE PUDDING, PAJAC, IMPERIUM BRYTYJSKIE, IMPROWIZACJA, KARAWAN POGRZEBOWY, ARABESKA, GOL, BRYLE, KOBYŁA, SZKOCKOŚĆ, PUMPERNIKIEL, SKALA, TONAŻ, AKROBATYKA SPORTOWA, SELEKCJA, KOMOSA, KLEJ, HIPNOTERAPIA, DESZCZ, PĘCHERZYCA, JĘZYCZEK U WAGI, RÓW MELIORACYJNY, KAPRYS, STAN NIETRZEŹWOŚCI, FEJHOA, EMIRAT, FOTOSENSYBILIZATOR, TON GALERYJNY, TEŚCIK, GŁADŹ, MARENGO, OBIEKT WESTCHNIEŃ, OLEJEK, OBRAZ, ?ARSENAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPILACJA niesamodzielny tekst, utwór lub inne dzieło, będące zestawieniem fragmentów innych dzieł (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPILACJA
niesamodzielny tekst, utwór lub inne dzieło, będące zestawieniem fragmentów innych dzieł (na 10 lit.).

Oprócz NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NIESAMODZIELNY TEKST, UTWÓR LUB INNE DZIEŁO, BĘDĄCE ZESTAWIENIEM FRAGMENTÓW INNYCH DZIEŁ. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x