PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSIOK to:

prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.)WSIUR to:

prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.661

CZYSTOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SOKOLARNIA, DOMENA PUBLICZNA, JĘZYK BERTA, OLEJÓWKA, GARIBALDKA, BRZEMIĘ, EMISJA WTÓRNA, PRZYROSTEK, TORSJA KRZYWEJ, PRYWATNIAK, FAZOWNIK, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, POMYSŁOWOŚĆ, ZIMNA RYBA, MYŚLENIE MAGICZNE, CZTEROPOLÓWKA, TOWARZYSZ BRONI, WYLECZENIE, KUBEK, OMIEG WSCHODNI, ZASYP, BIOFILNOŚĆ, KRAJANKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, MAMA, PRZEZORNOŚĆ, BAJEREK, ZUPA Z GWOŹDZIA, FIRMÓWKA, AUTENTYCZNOŚĆ, WIRUS, BENEFIS, PENSJA, PRZEGUBOWIEC, BALANGOWICZ, FLIZ, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, FOTOTROPIZM, FILM SCIENCE-FICTION, ZAPYCHACZ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, REAKCJA KATALITYCZNA, INERCJALNOŚĆ, ATEUSZ, EKSMĄŻ, MUNDSZTUK, KILOTONA, ZUBER, SAŁO, NOOB, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, KLUBOWICZKA, PARA 0, PITU-PITU, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, STREFA PERYGLACJALNA, AKCEPTOR, NIESZCZĘŚNIK, WĄTŁOŚĆ, PRZYPOCHLEBCA, FREATOKSEN, PATATAJKA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PŁOMYCZEK, INTERPRETATOR, LOGOPEDKA, THRILLER, SZCZAWIK, DMUCHAWKA, ZGNIŁOŚĆ, PASTWA, KANCLERZ FEDERALNY, AZOLLA KAROLIŃSKA, BIEG, DRIVER, MARCHWIANE RĘCE, PACZKA, NAZWA PUSTA, ŻEGLARZ, KARATE TRADYCYJNE, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, RZĄDNOŚĆ, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, REWOLUCJA, LEPTON, MODRASZEK BAGNICZEK, NAZWA INDYWIDUALNA, KOREGENT, OKRĄG WPISANY, MODRASZEK IKAR, POGODNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, ROMANS, ZIELONA WRÓŻKA, TEREN OTWARTY, PROLOG, MIKROFON CEWKOWY, POLICJANT, MOSTEK, KOKIETKA, ANALIZA LITERACKA, JUDAISTA, WIELOPŁETWIEC, KWARTET, ZŁOTOŚĆ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, INSTRUMENTOLOGIA, POLE KARNE, NEUSTON, WĘDKA, TONALNOŚĆ, WIESZAK, KUMOTER, PUŚLISKO, WARTOŚĆ BILANSOWA, OWCA CZTEROROGA, NIESKUTECZNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, MPA, KOMBATANT, BLOKERS, PLEWA, WIEK DOROSŁY, DEASEMBLACJA, WYPYCHACZ, DAMA DO TOWARZYSTWA, OTRZEWNA, WŁAŚCICIELSTWO, OBER, OBRONA STREFOWA, MAKSYMALISTA, NIEZAWISŁOŚĆ, GÓRA MIĘSA, NORMATYWIZM, NIEKONKRETNOŚĆ, ZIOM, WSZECHMOC, KANAŁ, DELEGACYJKA, KODEKS, OBMÓWCA, MIERNICZY, MATERIALNOŚĆ, ARTEFAKT, CZAS, NEURON LUSTRZANY, PRZEZORNOŚĆ, TANIEC, KULTURA GRAWECKA, PIES RODZINNY, KWADRATURA KOŁA, HAZARDZISTKA, CUDZOZIEMIEC, GUARANA, KOPROFAGI, PRZEDSIĘBIORCA, ZABAWA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, PODŁOŻE MALARSKIE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, TALERZ, ODDZIELANIE, HERMETYCZNOŚĆ, RECYTATYW, SPLENDOR, ŁOŻYSKO GAZOWE, BOJEROWIEC, GRZYB TRUJĄCY, UPŁYWNOŚĆ, STRATEGICZNOŚĆ, SKUNKS, MIASTOWOŚĆ, BEZSENS, TARANTELLA, NIESTOSOWNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, BEZCZELNIK, DISC JOCKEY, STENWANTA, TŁUSZCZYK, NIELOTNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, MISTRZ, ŚLICZNOŚĆ, BIBLIOTEKA, BOŻYSZCZE, DURNOWATOŚĆ, POWIETRZNIA, RUMIAN SZLACHETNY, PRAGMATYCZNOŚĆ, KANCERA, INFORMATOR, ŻAGIEL SKOŚNY, KOMITET KOORDYNACYJNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, BANTENG, ABRAKADABRA, WIMBLEDON, ANTYRAKIETA, BAŚNIOWOŚĆ, RACA, ORGANOWCE, OZDOBA, OFFTOP, JESIOTR ROSYJSKI, BLASZKA, OSIEMNASTKA, ŚMIGŁOŚĆ, EKSŻONA, INSTALKA, NIEJAWNOŚĆ, BAWEŁNA, CHODNIKOWIEC, GĘSTOŚĆ PLANCKA, STAROŚWIECKOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, TRZECIE OKO, FUNKCJONALIZM, ZERO BEZWZGLĘDNE, WARTOŚCIOWOŚĆ, DYFUZJONIZM, KRWIOBIEG, GROOMING, LICZBA AUTOMORFICZNA, SYRENI ŚPIEW, ANALIZA BILANSU, PELENG, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, WATERPOLISTKA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, FRANT, WYRAŹNOŚĆ, ŻÓŁW CHIŃSKI, WANIENECZKA, WŚCIEKLICA USZATKA, SYSTEMOWOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, WEGETARIANIZM, ZDATNOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, UNIWERSYTUTKA, GRUBOŚĆ, PETARDA, JARSTWO, NAUKOWIEC, AFERZYSTA, OSIEDLE, PILOT RAJDOWY, AUTOBUS CZŁONOWY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SŁOIK, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, DZIEŁO SZTUKI, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, RUMUŃSKOŚĆ, PRZECIWWSKAZANIE, SUBREGION, PSYCHOTERAPEUTA, SŁODKA IDIOTKA, MISKA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, SERWER, WŁÓKIENKO, EUFONIA, KRUTON, ŁADA, ZARZĄDZAJĄCA, MROK, KLIKER, RAFLA, IMMUNOCHEMIA, WALKA, DILER WALUTOWY, ŚWINIA, PIKNIK, WELUR, PIEPRZ CZARNY, WIDEOFON, CECHA PODZIELNOŚCI, PRZODOMÓZGOWIE, OSTRIA, HARTOWNOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ZŁĄCZE, RACHMISTRZ SPISOWY, LUŹNOŚĆ, PROBLEM BAZYLEJSKI, SAKSOŃSKI, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, TRYUMFATOR, MYKOHETEROTROF, SZOWINISTA, ?BIEDACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.661 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSIOK prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.)
WSIUR prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSIOK
prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.).
WSIUR
prostak, wieśniak, osoba, która swoim zachowaniem przynosi wstyd, żenuje innych, bo jest niewychowana (na 5 lit.).

Oprócz PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PROSTAK, WIEŚNIAK, OSOBA, KTÓRA SWOIM ZACHOWANIEM PRZYNOSI WSTYD, ŻENUJE INNYCH, BO JEST NIEWYCHOWANA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x