OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZTAN to:

owoc kasztanowca - mówi się tak zarówno na cały owoc wraz z jego kłującą łupką (z biologicznego punktu widzenia jest on torebką), jak i na samo kuliste brązowe nasiono (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZTAN

KASZTAN to:

odcień brązu zbliżony do koloru kasztanów (na 7 lit.)KASZTAN to:

Castanea - rodzaj roślin z rodziny bukowatych (Fagaceae) (na 7 lit.)KASZTAN to:

koń maści kasztanowej (na 7 lit.)KASZTAN to:

maron - owoc (orzech) kasztana jadalnego (na 7 lit.)KASZTAN to:

nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec (na 7 lit.)KASZTAN to:

drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, zazwyczaj jest to kasztan amerykański; używane do produkcji drewna opałowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.236

KWADRAT MAGICZNY, ZMOWA, UBRANIÓWKA, PISMO SYLABICZNE, OINOMANCJA, PHISHING, STRONA BIERNA, DYSTYCH, KASKADA, ASTROLOG, WARZĘCHA RÓŻOWA, DONICZKOWCE, OŚWIECICIEL, WZNIOS, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ANTROPOZOONOZA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, OBLAK, ANALIZA SYSTEMOWA, DAMAN, NIEWYPAŁ, KARTON, GĘSTOŚĆ, LIBONEKTES, TAUTOCHRONA, FILOZOF PRZYRODY, CIELENIE LODOWCA, FALKA COIFLET, TUTORIAL, SUTERENA, KURZ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ART ROCK, KARAFKA, STOJAK, MIRAŻ, RĘKA OPADAJĄCA, ENDOPSAMMON, ROK JUBILEUSZOWY, GRAFIK, OLIWKA, AKTYWISTA, ROK KOŚCIELNY, STROLLER, MIĘTA, NASOSZNIKOWATE, PLOTER ROLKOWY, SOJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZBIEG, FINAŁ, ŁADNY GIPS, KOZOJEBCA, DZIELNA, ŻYŁKA, PRZECIWSTOK, PAPILOT, IZOLATKA, EKLIPTYKA, PORZĄDEK KORYNCKI, TELEKOMUTACJA, WYRĘBA, HULK, GRABARZ, WALTORNIA, KOSTIUM, PACHNOTKA UPRAWNA, GREJPFRUT, NEUROBLASTOMA, BIEGACZ, ZGREDEK, STĄGIEW, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TABLICA PRAWDY, INTENSJA, BIDAKA, DŻIN, KALKA, MADŻONG, AUTOMAT, MIERZWA, BIOFLAWONOID, ZAKRĘT, AKCJA NIEMA, SZEW STRZAŁKOWY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ROCZNIKARZ, TUŁACTWO, NAPAD, ALKAZAR, KĄT DWUŚCIENNY, SKŁAD, GENOMIKA STRUKTURALNA, KRAKÓW, JĘZYK PENDŻABSKI, KRAJOBRAZ, TRYBUN, TYKA, WPŁYWOWOŚĆ, KUBAS, SZANIEC, RELACJA SYMETRYCZNA, FILM KATASTROFICZNY, ZATYCZKA DO USZU, BIELINKOWATE, IMPORT RÓWNOLEGŁY, KONGREGACJA, ŁOŻYSKO GAZOWE, OSOWIAŁOŚĆ, BEMOL PODWÓJNY, FORSYCJA, PATYCZAK, SOCZEWKA, SPIELBERG, POLIGYNANDRIA, RZECZ, PŁETWA STEROWA, KOŻUSZYSKO, WAŻNIAK, ICHNOLOGIA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, WYRAŹNOŚĆ, PARALAKSA, CHOROBA SCHILDERA, KRÓTKOWIDZTWO, MENISK, KOŻUCH, HIPIS, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, RACHUNEK BANKOWY, RABV, GESTAPO, POGOTOWIE TECHNICZNE, GEN PLEJOTROPOWY, TRUPOJAD, KWAŚNOŚĆ, AMORFICZNOŚĆ, KAMPYLODONISK, JĘZYK, FILEMON BIAŁOSZYI, KUC DARTMOOR, SPEŁNIENIE, SERŻA, SKRÓT SYLABOWY, TAG, FRANCISZKANIZM, PRZECIWNAKRĘTKA, UDAR, DOSADNOŚĆ, GODŁO MAPY, BERA, ZAUWAŻALNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, SOCJOGRAFIA, TRAWA KANARYJSKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, DRABINA, MANIPULATOR, KENIJSKI, POGOTOWIE, ZNANOŚĆ, SKINNY, ART DECO, NIEŻYCZLIWOŚĆ, LISOWCZYK, RODNIA, MAŁY FIAT, WYRWIZĄB, MIRABELKA, SEMEM, NUDYSTA, MANIPUŁ, SUBIEKTYWISTA, HIPERESTEZJA, POPYT ELASTYCZNY, INKA, JĘZYK STAROEGIPSKI, PIEC WAPIENNY, AGREGATOR TREŚCI, BEGINKI, PORTUGALSKI, WYROSTEK RZĘSKOWY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, RAK, POJAWIENIE SIĘ, PADOK, TUŁÓW, SYSTEM KASTOWY, KOZŁOWIEC, ARCHAISTA, BEZLOTKI, KASZTAN, WARSTWA JASNA, ANARCHIA, SEN, RYNEK PRACY, KOMFORT CIEPLNY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, RUCHLIWOŚĆ, MISTRZ PROSTEJ, KSIĘGA AKCYJNA, KOCIOŁEK, MACIERZ KOWARIANCJI, NAGOŚĆ, PRZEPRÓCHA, CIENISTKA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, WRZASKLIWOŚĆ, DANE BIOMETRYCZNE, KOMEDIANTKA, SOKOLE OKO, SEJSMOMETRIA, KONFIRMACJA, TROMPA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, SŁOMIANY ZAPAŁ, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, SYNTAKTYKA, QUICKSTEP, SKLEP MONOPOLOWY, GODZINA POLICYJNA, NIEŻYT, GRANICA KULTUR, BARIATRA, PISTOLET, KUBEK, RÓŻANKA, GUZ ZŁOŚLIWY, KAPUSTA PASTEWNA, KWOTA BAZOWA, ROZTROPEK, PIKOMETR, AGROWŁÓKNINA, STOŻEK ŚCIĘTY, WYKRĘCANIE, TOLERANCJA WYMIARU, WAPER, MIESIĘCZNICA, KRYKIET, ROLNICA ZBOŻÓWKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CZERWONY NADOLBRZYM, AMEBA, ARIANIE, CZYNNIK TERATOGENNY, AEROFINISZER, BUTERSZNIT, MIKROSKOP SKANINGOWY, FALANDYZACJA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, TACHOGRAF, SOMA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, PASZCZA, SILNIK ZAMKNIĘTY, STYGOFIL, SILNIK PAROWY, BALSAM, MODEL, KŁAMCZUCH, RECEPTA PUNKTOWA, PODŁUŻNIK, SZLAK METABOLICZNY, ANTYPETRARKIZM, FAŁD GŁOSOWY, SYRENOWATE, BLOKADA, KATAKAUSTYKA, POTOP, MONTOWNIA, OSIEMDZIESIĄTKA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, CZĘŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, DZIENNIK OKRĘTOWY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, TWIERDZENIE, EDUKATORKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, HUMANIZM, TWIERDZENIE SINUSÓW, ANTYNATURALIZM, SPRZĘŻNICE, MATERIALNIA, WADA DREWNA, ZARZUCAJKA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, STAROŻYTNICTWO, PAMIĄTKOWOŚĆ, LEJEK, DZIEDZICTWO KULTUROWE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, KERALCZYK, ŚMIECH, REMINISCENCJA, HOSTEL, ROTANG, ?NAWIJACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZTAN owoc kasztanowca - mówi się tak zarówno na cały owoc wraz z jego kłującą łupką (z biologicznego punktu widzenia jest on torebką), jak i na samo kuliste brązowe nasiono (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZTAN
owoc kasztanowca - mówi się tak zarówno na cały owoc wraz z jego kłującą łupką (z biologicznego punktu widzenia jest on torebką), jak i na samo kuliste brązowe nasiono (na 7 lit.).

Oprócz OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OWOC KASZTANOWCA - MÓWI SIĘ TAK ZARÓWNO NA CAŁY OWOC WRAZ Z JEGO KŁUJĄCĄ ŁUPKĄ (Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA JEST ON TOREBKĄ), JAK I NA SAMO KULISTE BRĄZOWE NASIONO. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x