RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLISKOZNACZNOŚĆ to:

relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 15 lit.)SYNONIMIA to:

relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.905

CHOROBA BRUGADÓW, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, WYMIAR, DEKLARACJA WEKSLOWA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, POBRATYMSTWO, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, DŁUŻNICZKA, ŚMIECH, ZMARŁY, TYP, PROLETARIUSZ, BAJER, POTĘGA, WSCHÓD, ANTYSZACHY, PORZĄDEK, AKADEMIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, WYPRAWIACZ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, TELEROBOTYKA, TYKA, ROŚLINA WYMARŁA, ASEKURANT, PRZESTRZEŃ FAZOWA, OFERTA WARIANTOWA, PADÓŁ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ŁĄCZNIK, PRZYBŁĘDA, ZABÓJCA, ŁYKOWATOŚĆ, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, NIESPOKOJNOŚĆ, KOKOSZ, WENUSJANKA, KOCIOŁ, DIETA ASPIRYNOWA, ZWODZICIEL, BLISTR, DRUH, ULĘGAŁKA, SIEĆ, ZABAWOWICZ, MAKARON, ŁAŃCUSZEK, HELLEN, CYNGIEL, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KROKIET, SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, RYBY WŁAŚCIWE, PRĄTEK, BAKTERIA, DETEKTYW, AMPEROGODZINA, IMITACJA, SPONTANICZNOŚĆ, KARNIAK, WYDRA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, MOC, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, MASA RELATYWISTYCZNA, CHMURA KONWEKCYJNA, UDAWACZKA, POLISA POSAGOWA, MASA GRAWITACYJNA, BALOWICZ, RÓWIENNIK, GRUPA LIEGO, ZNACZNIK, POWINOWATY, ROZGRZESZENIE, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, SAMURA, POMAZANIEC BOŻY, FILTR POWIETRZA, KOŁNIERZ, ZASADA PODCZEPIENIA, MIGLANC, ABSOLUCJA, ROZSZERZYCIEL, PORTRECISTKA, MOCZYMORDA, ŁĄCZNIK, WREDOTA, PLIOZAUR, PROMIEŃ, BAWOLE OKO, SZAJBUSKA, IMMERSJA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, GÓRY KOPUŁOWE, SKAŁA WULKANICZNA, PĘCHERZYK, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, RAPT, KONTRAPUNKT, DERP, SAUNAMISTRZ, RESZTKA, WOLANT, WARIAT, CHOROBA CHARCOTA, DYNASTIA FRANKOŃSKA, SUPERPOZYTYW, STOSUNEK PRAWNY, RDZEŃ OBLICZENIOWY, KOMISUROTOMIA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, BENTLEY, ESTETYZM, KONTYNGENT, DELEGACJA, SENATOR, MEFLOCHINA, RAK STAWOWY, PIANKA, KALIMBA, DOMARSKI, PION, ANIMATOR, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, BINDA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, NANSUK, WIZAWA, WĘZEŁ SA, RELACJA BINARNA, JĘZYK NATURALNY, KASA, DENUNCJACJA, ZWIERZĘ, GRUPA ABELOWA WOLNA, DEFICYT, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, NAZWA ATRYBUTYWNA, SŁUŻALEC, BRZYDACTWO, SEKTOR PUBLICZNY, STARTER, ZAJOB, AUTOSTOPOWICZ, BETA TESTER, GNIAZDKO, BLICHARZ, MORZE CZARNE, CZAS PRZESZŁY, ANONEK, WYROBNICA, RESORTACJA GENOWA, ŚCINACZ, PACHA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, SYNONIMICZNOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, AFRYKANER, KOLEŻKA, BATERIA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, DOBRO PRYWATNE, ANEKS, SKRYBA, STOK KONTYNENTALNY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, POSŁUSZNICA, OŚWIECENIOWIEC, KORELACJA KANONICZNA, ODCZYNIACZ, DOŚWIADCZALNIK, BALECIK, WOJSKO, ANGLISTKA, ZGORZEL GAZOWA, LAWA, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, BŁĄD STATYSTYCZNY, SAMOBÓJCA, WOŹNICA, PRZEŁĘCZ, WYCHOWANICA, EKSPERTKA, WYŁAPYWACZ, SĄCZEK, MATKA CHRZESTNA, NIWELOWANIE, OPIEKUN, IMIGRANTKA, GŁOWA DOMU, TRZON, KWAS LIPONOWY, PÓŁSAMOGŁOSKA, ROŚLINA NACZYNIOWA, DAWCZYNI, RÓWNOWAGA STACJONARNA, KANAPKA, KOLENIOKSZTAŁTNE, GRA, KOLEJKA, GAŁĘZIAK, RELING, CHODNICZEK, ODKAŻACZ, KOJEC, KRYZA, PIGMALIONIZM, KSIĄŻKA KUCHARSKA, GWIAZDKA, POKRZYWDZONY, ZAGADKA, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, REGRESJA, KAJMAK, METEOROLOGIA ROLNICZA, KARA ŁĄCZNA, PUB, CIAŁO JAMISTE, GEOGRAFIA REGIONALNA, PRZEWODNICA, WIĄZADEŁKO, CZOP ZATOROWY, INWARIANT, KRAŃCÓWKA, FORUM, DOPOWIEDZENIE, ŻONGLERKA, SMARKULA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, BLISKOZNACZNIK, FIGHTERKA, OBŁOK SREBRZYSTY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PATRONKA, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, KĄT, TRÓJKĄT EULEROWSKI, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, GORĄCZKA PONTIAC, BYTOWNIT, RŻANA BABA, ĆWIERĆWIATR, KWIATUSZEK, BECZKA ŚMIECHU, OGROM, PODCZERWIEŃ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, LEWAR, PRZĄDKA, RELATYWIZM, NEUROTRANSMITER, HAPLOTYP, OPERATOR, DECYMA, ZADRA, SZYFER, MASZYNA SAMOWZBUDNA, PROCES POSZLAKOWY, SZALEŃSTWO, RDZEŃ KRĘGOWY, CANCA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, JEDNOWŁADCA, ROŚLINKA, MADRASA, ERGODYCZNOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, BAJT, WALUCIARZ, SŁONOROŚLE, GNIAZDO PROCESOROWE, REGRESJA NIELINIOWA, USPOKAJACZ, DYSZA WYLOTOWA, TATERNIK, BIODRÓWKA, RZECZ PRZYSZŁA, TANCERKA, GEN LETALNY, SZKODNIK, CIĘCIE POZIOMICOWE, TEORIA PERTURBACJI, MELDUNEK, PÓŁZAWODOWIEC, OPOZYCJA BINARNA, SRALUCH, ROK ZWROTNIKOWY, KŁUSOWNIK, MIKROOTOCZENIE, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, MIRAŻ, PODNIEBIENIE WTÓRNE, KURATORKA, POTENCJAŁ GALVANIEGO, ?ŚWIĘTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLISKOZNACZNOŚĆ relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 15 lit.)
SYNONIMIA relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLISKOZNACZNOŚĆ
relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 15 lit.).
SYNONIMIA
relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo (na 9 lit.).

Oprócz RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x