KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATKA BIOLOGICZNA to:

kobieta, w której łonie rozwijało się dziecko i która je urodziła (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.061

SZESNASTKA, KALEKA, KOSMOS, WSPÓŁTWÓRCZYNI, OBRONICIEL, CHARTER, SŁOWIANKA, BRYZG, KARMAN, SURF, MYKOLOGIA, PRAZYNOFITY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, WNIEBOWZIĘTA, MALUCH, SYROPEK, ZGNILIZNA DREWNA, TYFLOLOGIA, ZABAWIACZ, KARTOGRAFIA, KOBIETA ŻYCIA, FORMALISTA, MINUTA, RANA, ROPUCHA, WATAHA, BAJDA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, LANCRET, FILOLOGIA WŁOSKA, CZTERDZIESTKA, ERUPCJA, RESORTACJA GENOWA, CWAJNOS, CYFRONIKA, ZNAJDKA, LÓD FIRNOWY, RZEŹNIK, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KARTACZ, CHOROBA DARIERA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PATENA, PAREMIOGRAFIA, MALARSTWO TABLICOWE, SĄD KOŚCIELNY, BĘBNICA, GRUPA ABELOWA, FAKTOR, WŚCIK DUPY, SORBENT, NIEDBAŁOŚĆ, NUMULIT, DANIE, MALARSTWO IKONOWE, INŻYNIER DUSZY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KAJMAN OKULAROWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, SYMULACJONIZM, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PARWENIUSZ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, APOGEUM, DIABLICA, ZARYCIE NOSEM, WIDEŁKI HERETYKÓW, DIABEŁ WCIELONY, SPŁYW, DEOKSYADENOZYNA, DRUK WYPUKŁY, CHOPINISTKA, METALURGIA PROSZKÓW, LICZBA NIEWYMIERNA, EPIMER, STRAŻ OGNIOWA, MIŁOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, M, DING, KANAŁ ŻEGLOWNY, CUD, ZIELONA GRANICA, DZIEDZIC, MATERIAŁ WYBUCHOWY, ELEGIJNOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PALATOGRAFIA, CHWALBA, PASEK, FILET, SĘDZIA, UNTERWALDEN, SENATOR, SZCZELINA SKRZELOWA, PATROLOWIEC, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, HANDEL ZAMIENNY, JĄDRO CZERWIENNE, RĄCZYCA, STARORAKI, FOKSTROT, PRZESUWNIK, DECERNAT, PITU PITU, ŁOPACIARZ, METODA PERKALA, ODCIEK, AMAZONKA, CZUWANIE, KĄTOZĘBNE, RYCERZ, UKRAIŃSKI, ŁÓŻKO PIĘTROWE, OSIOŁ DOMOWY, MANIA PRZEŚLADOWCZA, PRESJA PŁACOWA, PUNKT RÓWNONOCNY, TRIATLON, APOKRYFICZNOŚĆ, SOLICYTACJA, KRYSZNAIZM, BRUNEJKA, NERECZNICA VILLARA, PAKA, CYFRA, NAWÓJ, DOKUMENTALISTYKA, MONTOWNIA, PANDA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, ASCETKA, BOJER, WARSTWA KOLCZYSTA, SKLEROZA, INFORMATYKA KWANTOWA, NAWÓZ KATALITYCZNY, ANIOŁ STRÓŻ, NORKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, JADŁOSPIS, OTWORZENIE DUSZY, AURA, BARTNIK, PÓŁNOCNY WSCHÓD, ALBUMIK, ASTRONOMIA SFERYCZNA, BALSAM KANADYJSKI, TREN, DUCH, DRYBLING, ROPOWICA KŁĘBU, KORBA, AUTYZM, GRUCZOŁ ŁZOWY, OBIBOK, SEPARATYZM, WASAL, WALTORNIA, CHIŃSKI, CZUMAK, NOZDRZE TYLNE, FILM KATASTROFICZNY, MATKA, KRÓTKOWIDZTWO, BILOKACJA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KOMPRESJA IMPULSÓW, ARYTMETYKA MODULARNA, SOMATYZACJA, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, GÓRNICTWO NAFTOWE, ERA AFITYCZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, MEADE, PODWÓJNY AGENT, MANIPUŁ, ZYGMUNTÓWKA, ZAWIADOWCA, DICKENS, CZŁAPAK, SPRAY, JEŻYNA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, PRZEGRUPOWANIE, MODEL REDUKCYJNY, ODGAŁĘZIACZ, SIATKA CENTYLOWA, BAR MLECZNY, REUMATOLOGIA, BOHATERKA, ŁONO, DROGÓWKA, ŁUPACZKA, RYT, SESZELKOWATE, MŁOTECZEK, EWANGELIA, ARCUS SINUS, KOLANO, TUTORIAL, SETER, SEMANTYKA LEKSYKALNA, MUSZLA KONCERTOWA, ZAKOLE, CENTRALNE, KRYZYS, NAKAZ, NET, FILOLOGIA ORIENTALNA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, ŚCIANA, NORMA OBSZAROWA, SUPERNOWA TYPU IA, FREGATA, BURŻUJKA, ZŁOŻENIE URZĘDU, SPŁATA, CEREMONIA HERBACIANA, JEŻYNA, PLAMIEC AGREŚCIAK, AKWAWITA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, STELMACH, KLEJNOT HERBOWY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PERYPATETYK, BEZWŁADNOŚĆ, KONCERT ŻYCZEŃ, CZARNY SZLAK, INTERWENIENT UBOCZNY, ŁAD KORPORACYJNY, SĘDZIA KALOSZ, COROCZNOŚĆ, CHOCHOŁ, DOJŚCIE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, DROGI ODDECHOWE, RADIOMETRIA, SELENODEZJA, CIENNIK, OSZCZERSTWO, FILAKTERIA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, CHASEREK, POLEMIZATOR, TAMBOREK, ŚMICHY CHICHY, SUKIENNIK, NEKTARNIK, KOZOJEBCA, PRAKTYKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, POZIOM, PRINSEPIA CHIŃSKA, WZW A, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, KWADRAT MAGICZNY, OPUSZCZENIE, POSIADACZ SAMOISTNY, SKRZYDEŁKO, DŹWIĘCZNOŚĆ, CEGLARSTWO, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PARCH, ENCYKLOPEDYZM, POTĘGA, KOŁOWRÓT, TECHNIKA KLASYCZNA, WALECZNOŚĆ, SZKŁO JENAJSKIE, LAMPKA, NACJA, HENNA, GRZECH ŚMIERTELNY, WYŚWIETLARNIA, ZDZIERSTWO, SAMOWOLNOŚĆ, LEŃ, PRAWA MIEJSKIE, GROMADA, VERAIKON, GARBATY ANIOŁEK, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, MOSTOWNICZY, JĘCZMIEŃ OZIMY, PĘTLA NEFRONU, IPP, KUREK NA KOŚCIELE, CHRONOMETR, MIESZADŁO, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, UKŁAD MOCZOWY, LUŹNOŚĆ, KRYTERIUM SAVAGE'A, VALLA, POROST, ?GRASANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATKA BIOLOGICZNA kobieta, w której łonie rozwijało się dziecko i która je urodziła (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATKA BIOLOGICZNA
kobieta, w której łonie rozwijało się dziecko i która je urodziła (na 16 lit.).

Oprócz KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KOBIETA, W KTÓREJ ŁONIE ROZWIJAŁO SIĘ DZIECKO I KTÓRA JE URODZIŁA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast