KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CAP to:

kozioł kozy domowej, zazwyczaj mówi się tak na niego, gdy jest starym zwierzęciem lub gdy jest wykastrowany (choć znany choćby z frazeologii jest fakt rozsiewania przez capy brzydkiej woni - a śmierdzą tylko niewykastrowane dorosłe kozły, rozpłodniki) (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CAP

CAP to:

kastrowany baran (na 3 lit.)CAP to:

obleśny stary mężczyzna (na 3 lit.)CAP to:

łow. samiec kozicy (na 3 lit.)CAP to:

mężczyzna z wąską bródką podobną do koziej (na 3 lit.)CAP to:

rodzaj haka na linie używany do opuszczania i podnoszenia aparatu wiertniczego (na 3 lit.)CAP to:

czop - rodzaj kołka (na 3 lit.)CAP to:

wytrzebiony samiec kozy domowej (na 3 lit.)CAP to:

w wiertnictwie: hak wyciągowy (na 3 lit.)CAP to:

samiec kozy (na 3 lit.)CAP to:

kozioł lub baran (na 3 lit.)CAP to:

'partner' kozy (na 3 lit.)CAP to:

niejeden w stadzie baranów (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.862

DYRYGENTURA, LIŚCIENIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, ALEGORYCZNOŚĆ, DYFTERYT, AFRYKANISTYKA, ŁASICA, PATRYLINEARNOŚĆ, REWOLUCJONISTA, KĄT, LISTA PROSKRYPCYJNA, HEBAN, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TAPIR CZARNY, SIARKOSÓL, HYDROZOL, LEMNID, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SMUŻ, ABERRACJA, KRA LODOWCOWA, STYL ARTYSTYCZNY, WOŁEK, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, DAMA, STRATEGIK, EUFONIA, KARTUSZ, WIRUS GRYPY TYPU A, PODZIAŁ, USTERKA, KATASTROFA KOSMICZNA, NIEPRZYJACIEL, MIMESIS, PRZETOKOWY, HEGEMON, FANPEJDŻ, MIEJSCE KULTU, JĘZYK MANX, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, APIKOMPLEKSY, PEAN, POWIEŚĆ RZEKA, ŁEBA, BALANTIDIOZA, ŻÓŁW NATATOR, DRYL, GENETYKA EKOLOGICZNA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, GRUSZA, SOCJETA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, JASZCZURKA KRYMSKA, TABLOIDYZACJA, LAS GRĄDOWY, REJESTR, CHOMIK TURECKI, RADIESTETA, KOŁO ŁOWIECKIE, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, TAKSIARA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SUMA WEKSLOWA, PRZEWIDYWANIE, HEAD HUNTER, FUNKCJONALIZM, KREPON, RZEŻUCHA, INKRETYNA, URANIZM, ROZTWÓR KOLOIDOWY, CZAJ, BIOGRAFIZM, RÓŻA PUSTYNI, KROK ŁYŻWOWY, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, CANOSSA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, MNIEJSZOŚĆ, CO, GOSPODARKA PLANOWA, MISJOLOGIA, ANTAŁEK, PRZYKRYCIE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, RODZICIEL, JĘZYK EZOPOWY, MITRA, RUSAŁKA, MOTYW, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, TECZKA, SZTOLNIA WODNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, PROLIFERACJA, KAFEL, LATO, RADIOTECHNIK, DOMOFON, BOK, ŁADNA HISTORIA, SZKLANKA, NOŚNIK, OBIEKTYWIZM, KRATER, MIKSER, JEDNOŚĆ, KASETOWIEC, KATAPULTA, OKNO KROSNOWE, IMPRESYWNOŚĆ, ŁĘKOTKA, DYSKRETKA, BYK, OBIEKT KUBATUROWY, SIEROTA SPOŁECZNA, UBARWIENIE OCHRONNE, NAWIS, ROCKOWIEC, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DOBROSĄSIEDZTWO, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, INTERNUNCJUSZ, REAKCJA PODSTAWIANIA, ORGANIZM, WAŁ MORENOWY, BARBET, ZEGAR KWARCOWY, CHAŁUPNIK, MARKETING SKOJARZENIOWY, ORZECHÓWKA, KONIECZNOŚĆ, NIERÓB, DOMEK NA DRZEWIE, OŚRODEK, SINIEC, PARSZYWOŚĆ, POKŁAD STATKU, LAMBREKIN, SIEĆ, WIESZAK, ASTROLOG, ZDJĘCIE STYKOWE, ZADRAPNIĘCIE, SPOIWO BUDOWLANE, SERECZNIK, BOZIA, UBOŻENIE, ROTUŁA, SPĘKANIE, MĄDRALIŃSKI, MOBBING, KRYPTOGRAFIA, PORTUGALSKI, PLEJADY, DZIKUSKA, PRZYPOŁUDNIK, ŚLIZGACZ, SKOK, MODRASZEK ALKON, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, CZUHANIA, KUPRÓWKA RUDNICA, ARCHEOLOGIA, TRĄBKA, TYTAN, ROZWÓJ ZARODKOWY, DRZEWO KOSMICZNE, ŻYWOT, POMNIK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, NACZYNIE OZDOBNE, DWUKADŁUBOWIEC, MIAZMATY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, MANDRYL, PALLASYT, MINESTRONE, NEUTRALIZACJA, DOGI, TOPOGRAF, KORZEŃ, RĘKAWICA, SAMOUPROWADZENIE, ZAKWATEROWANIE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OŚRODEK AKADEMICKI, KLATKA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ALLEN, KORONA, PILATES, ARMILA, LEKARZ DOMOWY, MANKIETY, RETINOPATIA, SKRÓT SYLABOWY, RZEŻUSZNIK, BAGAŻÓWKA, MASZYNOWNIA, PUŁAPKA KREDYTOWA, ZBÓJNICKI, RENESANSOWOŚĆ, KĄDZIOŁEK, OLIWKA ŻÓŁTA, EPOKA GIERKOWSKA, KORZENIONÓŻKI, MŁODZIAK, BŁYSK, POLE JEDNORODNE, WĘGIERSKI, TELEFON ZAUFANIA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ANGLOSASKA, OBRZĘK, PATAGOZAUR, ATTACHAT, ŁEMKOWSZCZYZNA, ZBIOREK, KROK, STACJA KOPULACYJNA, IRYGATOR, ZOOFAGIA, JĘZYK INDIAŃSKI, WOKALIZA, ROZBUDOWA, AGENCJA PŁATNICZA, WIZJA, BUGAJ, NAGRODZENIE, LAKONICZNOŚĆ, AEDICULA, BŁYSTKA OBROTOWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, JACK, ENAMINA, CZAS FABULARNY, KWAS GLUKONOWY, ATONALNOŚĆ, STEP, STAN NADZWYCZAJNY, GORĄCZKA HAVERHILL, ATAK, DZIAŁANIE, BIELIŹNIARSTWO, ODPÓR, ORKA, OSOWATE, WIEDENKI, FRAMUGA, ADWOKAT DIABŁA, NERWIAK, PERŁA, POLARYZACJA, OBIEKTYWNOŚĆ, CIENNIK, JONAGOLD, GOŁĄBEK, TRÓJSTRONNOŚĆ, SPŁASZCZKOWATE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, AFERA, ZACIERKA, NIŻSZE NACZELNE, PIASEK ZWAŁOWY, NEANDERTAL, ZAPUSTY, DROGA RZYMSKA, ENERGIA GEOTERMALNA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GOŹDZIANKA, ALMANACH, PICA, DYKTAT, POWIĘŹ, REGRESJA PROBITOWA, MAK NIEBIESKI, PIEŃ WULKANICZNY, KOT, BEZDOTYKOWIEC, UNIA, DZIERŻAWCZOŚĆ, ETYKIETKA, DEFICYT, DZIADZIENIE, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, MARK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, SOLANKA, SILNIK BOCZNIKOWY, MATNIA, ODMIANA HERBOWA, TALASOTERAPIA, PASEK, ?TAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.862 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CAP kozioł kozy domowej, zazwyczaj mówi się tak na niego, gdy jest starym zwierzęciem lub gdy jest wykastrowany (choć znany choćby z frazeologii jest fakt rozsiewania przez capy brzydkiej woni - a śmierdzą tylko niewykastrowane dorosłe kozły, rozpłodniki) (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CAP
kozioł kozy domowej, zazwyczaj mówi się tak na niego, gdy jest starym zwierzęciem lub gdy jest wykastrowany (choć znany choćby z frazeologii jest fakt rozsiewania przez capy brzydkiej woni - a śmierdzą tylko niewykastrowane dorosłe kozły, rozpłodniki) (na 3 lit.).

Oprócz KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KOZIOŁ KOZY DOMOWEJ, ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK NA NIEGO, GDY JEST STARYM ZWIERZĘCIEM LUB GDY JEST WYKASTROWANY (CHOĆ ZNANY CHOĆBY Z FRAZEOLOGII JEST FAKT ROZSIEWANIA PRZEZ CAPY BRZYDKIEJ WONI - A ŚMIERDZĄ TYLKO NIEWYKASTROWANE DOROSŁE KOZŁY, ROZPŁODNIKI). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast