MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTROPOIDY to:

małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.973

RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, PŁAZY BEZOGONOWE, KUC EXMOOR, KARELIA, DUDEK, CZERWOŃCZYK DUKACIK, PANICHIDIA, WITEK, POMSTA, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SIOGUN, GRZEBIUSZKA BAŁKAŃSKA, DUMBADZE, ANTYLOPA KARŁOWATA, PARUZJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ŁUSKOWCE, DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO, PUB, KRAAL, FARAMUSZKA, PARKANY, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, NIEROZŁĄCZKA, WODOROSIARCZAN, MUŁ, MELIPONY, NACISK, CHLEBOWIEC, BILARD FRANCUSKI, ZAKŁAD WZAJEMNY, DEMPSEY, MUCHOŁÓWKA, KULIS, LANGUR NILGIRI, SELER WODNY, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, STONOGA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE, DWUKWIAT, GNU PRĘGOWANE, MURRINA, STUDIO NAGRANIOWE, SZEPT, LIKORYN, OLEJ JADALNY, KET, RUMIAN ŻÓŁTY, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, NĘDZARZ, RZĘSOREK MNIEJSZY, CENT, NOSOROŻCOWATE, EPOKA LODOWA, AZOLLA, LISZKOJADY, TELEGRAM, SZURPEK MISECZKOWATY, KNUDSEN, CIOCIA, MEZOZAUR, EKSPRES, KODEKS, KUKLIK SZKARŁATNY, JEDNOOSOBOWOŚĆ, FREIMUT, MABUJA WIELOPRĘGA, CELOWOŚĆ, RYŻ, TAKIR, BRANLE, MORŚWIN AZJATYCKI, CYKL REPRODUKCYJNY, WENDAT, TYTANOZAUR, LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA, RUMIAN SZLACHETNY, LAMPKA MAŚLANA, KASPAROW, HAPTOBENTOS, RYM WEWNĘTRZNY, FRUKTA, INERT, ASOCJACJA CHARGE, GATUNEK PARASOLOWY, JAKUSZEW, POSKOCZ KRASNY, ŚWINIOKSZTAŁTNE, GUJAWA, MIASTO UMARŁYCH, IZBA SKARBOWA, LIKORIN, REWEL, JEDNOOSOBOWOŚĆ, SKRZYDLICA ROGATA, CYKOJADY, LEGAT, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, WARUGA, POPIELICOWATE, CHLOROKOKOWCE, KOCZKODAN RUDY, BACHTARAN, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, BŁYSZCZAK, TCHÓRZ, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PSZCZOLINKA, DIMER, BEJSA, ZABUDOWA ZAGRODOWA, MUFLON EUROPEJSKI, MADAGASKAR, IBERYSTYKA, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, RAK SZWEDZKI, ROZDZIELCA, ŻUBR GÓRSKI, KAUKAZ, MIKO CZARNY, STOPINA, TRANSPORTER, PŁAKSOWATE, ZANOKCICA ZIELONA, MURENOWATE, LICHINGA, REPUBLIKA SŁOWENII, SZONIZAUR, GUAWA, WIDMO, NEPOTYSTA, EMBAZAUR, MURARKA OGRODOWA, KOLONADA, PANEW, CHRZEST, WYJCE, TRĄBOWCE, KUDŁY, SERDECZNIK POSPOLITY, PRANIE, JEDNOKROTNOŚĆ, GRAJCAR, PAWIAN ŻOŁTY, PODGORZAŁKA, CZAPLA RUDOBRZUCHA, LIKENOPS, SZACHULEC, HRABAL, PERGAMON, BOBAK, CZYNELE, ZAŚLAZ, PAPUGI WŁAŚCIWE, TWIERDZENIE WILSONA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KIERZNIA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, BEDŁKA FIOLETOWA, WRÓBEL POLNY, KALONG, BISKUPIZNA, CZAPLA BIAŁOSKRZYDŁA, SALADA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, INDRISOWATE, POKRACZKA, LEMURKOWATE, FUNKTOR INTENSJONALNY, ATOMIZM, PIĘCIORNIK ALPEJSKI, PEBA, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, PTAK MIMETYCZNY, MIODOJADEK GÓRSKI, SROKACZ CZARNOGARDŁY, GRZECH PIERWORODNY, TAKSON PARAFILETYCZNY, TRASZKA Z HONGKONGU, LANGUR WSPANIAŁY, PRZEPIÓRKA, MALAWIZAUR, SOLSKJIŁR, ESCHATOLOGIA, WIETLICA ALPEJSKA, KORMORAN OKULAROWY, OBYWATEL ŚWIATA, MANGABA CZARNA, CHORION, KŁOSEK, POLNIK ZIEMNOWODNY, SMUŻKA LEŚNA, RASZPLOWATE, OLEJ DO GŁOWY, TAKS, CZAPLA CZARNONOGA, SKRYTOSKRZELNE, TRÓJKĄT BERMUDZKI, RISZTA, MARSZAŁEK POLNY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, NOCEK DUŻY, CZÓŁKO, WIDEOFON, PIANISTYKA, GRUSZE WSCHODNIE, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ŻÓŁW OZDOBNY, CZAPATI, FORMAN, KOCZKODAN DIANA, EUROPA, ALTANNIKI, MAMUT WŁAŚCIWY, DRZEWO KAKAOWE, MANNA, ZAJĄCOKSZTAŁTNE, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, GETRY, ZWINNIK LATARNIK, MORMYSZKA, U-BOOT, INDYJSKI BIZON, ŚLEDZIOKSZTAŁTNE, KORMORAN CZERWONOCZELNY, NORMA KOLIZYJNA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, ZŁOCIENICE, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, JODŁA, RYNSZTUNEK, TURANIZM, ZMARŁY, MYSZ DOMOWA, KOŃ ANDALUZYJSKI, KADZIDŁO, SADZIEC KONOPIASTY, AGAWA, WIETLICA, BLIŹNIĘTA, CAP, ROGATKOWATE, WALE GŁADKOSKÓRE, PŁOMYCZEK, KILOKALORIA, BRUKSELKA, MYSZOSKOK WIELKI, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PISMO PROCESOWE, GORCZYCZNIK, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, PARPOSZ, MUZYKOLOGIA, LUZAK, SAMIEC, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, MONOGAMISTA, METALICZNOŚĆ, TYGRZYK PASKOWANY, JORDANIA, MRUKOKSZTAŁTNE, MACIERZ DOŁĄCZONA, LĘGNIOWCE, OSA LEŚNA, SŁOIK, SOSNOWE, TRZONOWIEC, OBIPIĘTA, CANCA, PALEOAZJACI, GOŁĘBIARZ, PREFEKT, BADYLARKA, JEŻOZWIERZOWATE, KONOPIE INDYJSKIE, SIEĆ, KRZYŻAK ROGATY, ELEMENT, FACJENDA, JABŁONIE, CHAN, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KOŁATKA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, AGROPROMOCJA, ZYGMUNT II AUGUST, LITEWSKOŚĆ, KMIECIK, RZECZY OSTATNIE, RAJA CZARNOBRZUCHA, PECIAK, ?DELFIN KRÓTKOGŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTROPOIDY małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTROPOIDY
małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.).

Oprócz MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x