MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTROPOIDY to:

małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.973

PAWIAN OLIWKOWY, BABUIN, KORONA DROGI, MURENA CĘTKOWANA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, EMPIRIOKRYTYCYZM, MIŁORZĘBOWCE, FRYC, MRÓWKOWATE, RYBY KOPALNE, CORBETT, MACHADO, KRZYŻYK, UŚMIESZEK, KROWIANKA, INTENSJONALNOŚĆ, FORUM, BERBER, MBIRA, WRÓBEL POLNY, KARLIK KUHLA, ROMANTYZM, ŻUKOWA, ALPINIA GALGANT, PANGSZURA INDYJSKA, WĄŻ DIADEMOWY, STRZYKWY, CZARNA ŚMIERĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, PEŁZAK ODMIENIEC, LWIATKA, KIERZNIA, NOSOROŻCOWATE, TRÓJPOLÓWKA, PIGMEJKA, DEPO, MORELA POSPOLITA, KOLCZATKOWATE, WEGETACJA, SAOLA, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, LOTOKOT FILIPIŃSKI, KRAG, LAWATARZ, CHOMIK ROBOROWSKIEGO, SSAK KOPYTNY, FASOLA SZABLASTA, STRAŻAK, NIGEL, SKOPEK, EWAPOTRANSPIRACJA, ZADYSZKA, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, EPIPELON, SZOP, SPORT POŻARNICZY, NERECZNICA BORRERA, PRZYZWOITKA, PARZYDŁO LEŚNE, KITAGAWA, SATAY, NISKOŚĆ, BOROWIEC OLBRZYMI, BILARD FRANCUSKI, ROSYJSKOŚĆ, TONIN, GAGARIN, MARKACZKA, ŻAKO, CENTKA, PIECHA, OBŁUSZYN, WOKALIZA, LANCETNIK, SANIE, BROCHE, BRZEGOWCE, WAPITI, OBRĘCZ, FETYSZ, KOSMÓWKA, KYSZŁAK, DARMOZJAD, UPOJNOŚĆ, PAWICOWATE, MUSTELOWATE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, GERBERA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, CUMBRIA, CEP, CZERKIES, RADA NADZORCZA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ROZPLENICA PERŁOWA, STĄGIEW, SAMURA, MAŁŻORACZKI, RELACJA LOGICZNA, REPUBLIKA MALTY, NOCEK KOSMATY, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, OUIROT, SINOZAUROPTERYKS, SIEDLISKO, MORELA ZWYCZAJNA, RÓŻOWIEC BIAŁY, INIA, WYPRAWKA, ANOA GÓRSKI, TOBOŁKI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, HALBA, AKSAMITKA WZNIESIONA, FENIKS, SZEWC, WNĘTROSTWO, KIWI, DZIECKO WIEKU, AKWATINTA, RÓWNONOGI, PAZURKOWCE, KAPIBARA, ARAUKARIOWATE, ELAND, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, EMISJA ELEKTRONÓW, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, MIECZ DWURĘCZNY, SATELITA, ARGOLIDA, APASZ, MALAJSKI, MIKROKRYSZTAŁ, KAWĘCZYN-WYGODA, COSTES, PARKANY, TAKIR, CHOMIK EUROPEJSKI, AKLIMATYZACJA, KOZŁEK LEKARSKI, ZABUDOWA ZAGRODOWA, SZCZECIŃCE, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BŁĄD, KOZA ŚNIEŻNA, ŻYJĄTKO, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, RYNCHENIA, USZKO, KOLUMNA, KATEGORIALNOŚĆ, MRÓWKOŻEROWATE, EMPIRE, LIGATURA, OSTAJNICA, SZCZERBAKI, DABOD, MILU, WOKALISTYKA, FREIMUT, ALIGATOROWATE, SUBSTANCJALIZM, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, ROMAŃSZCZYZNA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KOTOWATE, BURAK, ŻYWOTNIK, WYRAK UPIÓR, WRÓBEL SKALNY, WAHACZ, PRANERCZE, SYMULACJONIZM, IDEALIZM OBIEKTYWNY, ŚW. PAWEŁ, ARABSKI GREYHOUND, JAWA, WYJEC CZERWONY, JEDNOŻEŃSTWO, BĄK, AZOLLA, POSTRZAŁKA, FRYGIA, JURGIELT, PAPUGI WŁAŚCIWE, ŻÓŁW OZDOBNY, ROPUCHA BLOMBERGA, APARAT KRYTYCZNY, JĘZYK MALAJSKI, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, LINUKSIARZ, MUSZKATOWCOWATE, PANAZJATYZM, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, PILCH, RYBY SŁODKOWODNE, GRZYB MODRZEWIOWY, BACHTARAN, KRÓLIK EUROPEJSKI, ALARCON, NOCEK WĄSATEK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SĄDNY DZIEŃ, BIAŁKO KU, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, PALEONISKI, METALICZNOŚĆ, HETEROTIS, HUZAR ZWYKŁY, KRÓTKI WZROK, PŁEĆ, ŁABUŃCE, BEZ POSPOLITY, BÓBR ZWYCZAJNY, ŻYRAFA POŁUDNIOWA, SZPADA, MANSEL, MIODOJADEK OLIWKOWY, STALLA, ŁAWICA SKALNA, ÓSMY CUD ŚWIATA, CZECHOSŁOWAK, MIKROCZĄSTKA, GOSPODARKA WODNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, BOGOMILSTWO, TORREJA, MATE, ŻABA CZERWONOPRĘGA, CHAN, GOŹDZIANKA, WILKI WORKOWATE, MRÓWKOJADY, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ZŁOTÓWKA, DIAGNOZA, MATYSIK, FRAZES, DOKTOR, KET, OPOZYCJA PRYWATYWNA, ŚWINIA BRODAWKOWATA, KAPAROWCE, PEŁNOROŻCE, ZAŚCIANEK, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, MIECH, MURARKA RUDA, SOSNOWCE, PODHARCMISTRZ, BELUDŻYSTAN, SKRZECZ, GRACILIRAPTOR, BYLICA CYTWAROWA, HULMAN ZWYCZAJNY, KOCZKODAN TUMBILI, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZDRÓJ, RYBY, EUROPA, ŚLEDZIOWATE, RAJNOW, KARELIA, WĘŻÓWKA, SZCZĘKA, SANDAŁOWIEC, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, TATARKA, ŻUBR GÓRSKI, KRYL ANTARKTYCZNY, PREFEKT, PRADO, PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE, MANATY, BAJKAŁ, FIOŁEK ALPEJSKI, HERKULES, ZNANOŚĆ, TAZOUDAZAUR, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, FASA, WIDEŁKI, MOKASYNY, KRZYKLIWE, SŁÓJ, GRYZIEL ZACHODNI, MORŚWIN BEZPŁETWY, TRĄBOWCE, GALIA, ŚWINIA DOMOWA, ŚWIERK KAUKASKI, SERCE SPORTOWCA, GUNDIE, NOCEK WĄSATY, RISZTA, TAMA, LENIWCOWATE, ?NAHUATL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTROPOIDY małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTROPOIDY
małpy właściwe, Simiiformes, Anthropoidea - infrarząd ssaków naczelnych obejmujący małpy szerokonose i małpy wąskonose; małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata, natomiast współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) i nazywane są małpami Starego Świata (na 10 lit.).

Oprócz MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - MAŁPY WŁAŚCIWE, SIMIIFORMES, ANTHROPOIDEA - INFRARZĄD SSAKÓW NACZELNYCH OBEJMUJĄCY MAŁPY SZEROKONOSE I MAŁPY WĄSKONOSE; MAŁPY SZEROKONOSE WYSTĘPUJĄ W OBYDWU AMERYKACH I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI NOWEGO ŚWIATA, NATOMIAST WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE MAŁPY WĄSKONOSE ZNANE SĄ Z AZJI I AFRYKI, DAWNIEJ WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ W EUROPIE (OBECNIE TYLKO MAGOT ŻYJE NA GIBRALTARZE) I NAZYWANE SĄ MAŁPAMI STAREGO ŚWIATA. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast