TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILOKALORIA to:

tysiąc kalorii - historycznych jednostek ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, pozaukładowych jednostek energii (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KILOKALORIA

KILOKALORIA to:

ilość energii, którą przeciętnie przyswaja ludzki organizm przy spożyciu produktu żywnościowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.459

LITERATURA FAKTU, BAŁKAŃSKOŚĆ, SYFEK, POSUWISTOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, DWUSETKA, PROMIENNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, CZYN NIERZĄDNY, SZKOLNOŚĆ, SPRAWA, PERFUMKI, STONOGA MUROWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, WYCINEK KULI, NIEPOBOŻNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SZANKIER TWARDY, RIDER, URODNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, SUPERKLIENT, ZABAWIACZ, SAMOZAPALENIE, PIADINA, ROLADA, MAŁOSTKOWOŚĆ, CRACK, DODATEK KOMPENSACYJNY, LANDARA, KOŃ WIELKOPOLSKI, TYLCZAK ŁUKOWY, KONDYCJONALIZM, RELACJA PEŁNA, SYGNIFIKATOR, EKSKLUZYWIZM, ZIELONE, SAKSOŃSKI, ANALIZA CZYNNIKOWA, PRZYWIDZENIE, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, USŁUGOWOŚĆ, ZANOKCICOWATE, CZERWONA KRWINKA, KUCZBAJ, OLEJEK KAMFOROWY, USZYSKO, DOWOLNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BANKOWÓZ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WALEC ELIPTYCZNY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PRZECIWWAGA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DIABEŁ WCIELONY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PŁASZCZKA NAGA, MĘTNOŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, PODOBNOŚĆ, ERYTROCYT, ŁUG, USTONOGI, CZERWONA STREFA, CYWILKI, DZIELNA, CEREBROZYD, GŁOŚNIK JONOWY, NIEPOTRZEBNOŚĆ, SWAR, UROSTOMIA, KILOGRAMOMETR, TĘPOZĘBNE, ESCUDO PORTUGALSKIE, AUTOMATYKA POGODOWA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, BIAŁA NĘDZA, PRZEKŁADNIA PASOWA, TARSJUSZE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, UCIECZKA, CZARNA ROBOTA, USŁUGOBIORCA, STRUKTURA HOLDINGOWA, PRZESTRZEŃ STANU, NARRACJA HISTORYCZNA, ZGNILIZNA DREWNA, LORI WYSMUKŁY, STAN WZBUDZONY, TAMBURA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, SUPERVISOR, PIEPRZ CZERWONY, PENTAPLOID, BEDŁKA MUCHOMOR, NISZA, GÓWNOZJAD, CHODNIKOWIEC, TĘGI UMYSŁ, NIECIERPLIWOŚĆ, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MARA, LOGOPEDKA, MICZMAN, FILM SZPIEGOWSKI, CIAPOWATOŚĆ, ŻAŁOSNOŚĆ, PŁATNIK SKŁADEK, UPALNOŚĆ, OWOC ZBIOROWY, AKADEMICKOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ARKEBUZER, RACHUNEK KOSZTÓW, MAKABRYCZNOŚĆ, SZÓSTKA, PROFESOR, WIŚNIÓWKA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, NONSENSOWNOŚĆ, SEDNO, URAZ, WIEK ZGODY, ANGIOLOGIA, DYNAMICZNOŚĆ, ELBAIT, BOSKA CZĄSTKA, AMALGAMAT, KILODŻUL, BIOGRAFIZM, BOBAK, DEFENSOR, METAJĘZYKOWOŚĆ, OGNIWO JĄDROWE, AMIDYZM, CZERKIES, PIERWSZY, SHERGOTTYT, MEGALNEUZAUR, KILOKALORIA, KALKA TECHNICZNA, EUDAJMONIZM, TOPSPIN, ODŻYWIANIE, MIESZADŁO, INSTANCJA, ŻYWOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, LEPSZOŚĆ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ROZKOSZNIACZEK, GLUKOZOAMINOGLIKAN, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, IMMUNOSUPRESJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, ANALIZA SEKTOROWA, UPARCIUCH, LAMINAT, SPÓDNICZYNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, LODOWIEC WISZĄCY, MENISK WKLĘSŁY, LUŹNOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, NIEGUSTOWNOŚĆ, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, BRZUCHORZĘSKA, STRATYFIKACJA, POMUCHLA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, WIRUS, GUGLE, SAMORZĄDNOŚĆ, NIEUMARŁY, CO, FATALIZM, BIRIANI, AUTOTRANSFUZJA, TRANSPARENTNOŚĆ, KĄPIEL, PRZEBIEGŁOŚĆ, HISTERYK, KLAWISZ FUNKCYJNY, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, KOLOR, TYGRYS TASMAŃSKI, WŚCIEK DUPY, LOK AGNESI, LODOWIEC SZELFOWY, ŁOPATKA, TRAKEN, RDZEŃ GRAFU, KOZIBRÓD, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, POLITYKA MIESZKANIOWA, NUMER KIERUNKOWY, STRATEGICZNOŚĆ, CZUJNIK GENERACYJNY, CELOWOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, SYSTEM KASTOWY, OSPALSTWO, CHŁOPEK ROZTROPEK, MEGATONA TROTYLU, PODDAŃCZOŚĆ, KONWENT, GBUROWATOŚĆ, KOMOSOWATE, SZCZUPŁOŚĆ, GRZYB WOLAK, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PĘCHERZYK, WARIACYJNOŚĆ, KILOWAT, OBCHODOWY, MUZYKA TŁA, RZUT PROSTOKĄTNY, SPLĄTANIE, NARÓW, ŁADOWNICZY, RADYKALNOŚĆ, KOSZT KOMPARATYWNY, KOLAMINA, ROZWAGA, WYDERKA, MARUDA, ROZPOREK, CIEPLIK, ŚRUBOWIEC, ARCHEOLOGIA, DAKAR, ŚLAD, NEK, KAPUSTA PASTEWNA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, PRZYSŁÓWEK, KONDENSATOR, CIAMCIARAMCIA, SZTUKA ZIEMI, BATERIA, STANOWCZOŚĆ, CETIOZAUR, MAŁOWODZIE, ŁOŻYSKOWIEC, ELEKTRON DODATNI, OSPAŁOŚĆ, CIERŃ, DIOGENIT, NOCEK BRANDTA, ORLICZKA KRETEŃSKA, GNIAZDO, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, OZDOBA, STŁUCZENIE, KOMODOR, SROGOŚĆ, FANPAGE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, PRZERYWACZ, TERMIA, DWUWARSTWOWOŚĆ, PASKUDZTWO, MAMUT POŁUDNIOWY, KRUCZOŚĆ, ZBRODNIA, ŻÓŁW CHIŃSKI, CWANOŚĆ, WIĘZIEŃ, JASTRZĘBIE OKO, PATRYCJUSZ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ZERO BEZWZGLĘDNE, NOWONIKOŁAJEWSK, TYP, PONĘTA, DOBRODUSZNOŚĆ, KUSICIEL, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, LIBERIA, DUCHOWOŚĆ, BŁĄD MATERIALNY, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, RUCHANKA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, HURTNICA PODOBNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SROMOTA, CZERNICA, MRÓWKA SMĘTNICA, DZIEŁO POŚREDNIE, PITU PITU, ?SKINIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KILOKALORIA tysiąc kalorii - historycznych jednostek ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, pozaukładowych jednostek energii (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILOKALORIA
tysiąc kalorii - historycznych jednostek ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, pozaukładowych jednostek energii (na 11 lit.).

Oprócz TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TYSIĄC KALORII - HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK CIEPŁA, OBECNIE, GDY CIEPŁO JEST UTOŻSAMIANE Z ENERGIĄ, POZAUKŁADOWYCH JEDNOSTEK ENERGII. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x