KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁASKAWCA to:

ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁASKAWCA

ŁASKAWCA to:

ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)ŁASKAWCA to:

pan, łaskawy pan; forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny o dużo wyższym statusie społecznym, od którego jest się zależnym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.944

GRA W CIEMNO, ULEPSZACZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, CHARAKTERYSTYKA, WORECZKOWY, GRUPA FOKUSOWA, TENIS, TOŻSAMOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, HARD CORE, ŻUCHWA, STAWKA AWANSOWA, GIPSORYT, ORLICZKA KRETEŃSKA, GRYKA, KARZEŁ, CHAŁTUROWIEC, ŁYSIENIE, ANAL, TOLERASTA, SZAFA, BIEGANINA, DELICJA, OSTRY DYŻUR, PŁAT, ODCINEK, FILM ANTYWOJENNY, ALLEN, GAZÓWKA, SYMBOLICZNOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NOWINKARSTWO, ŻYŁA, KONOTACJA, PRZEMĄDRZALEC, PEWNOŚĆ, LUDZIK, SŁABEUSZ, KOIMEK BEZŁODYGOWY, ENERGICZNOŚĆ, DOBRO VEBLENA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, GIBANIE, LIS MORSKI, ZACHOWAWCZOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, RAK, ZDRADZIECTWO, DOMNIEMANIE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, FOLKSDOJCZ, CZTERDZIESTKA, WSPÓLNY ZASÓB, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, TREK, KOROZJA BIOLOGICZNA, OWOC, PLASTYKA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, PODSTAWA, JEJMOŚCIANKA, WYSOKI KOMISARZ, SZALONA GŁOWA, POŚWIST, ZASTAW REJESTROWY, OPIESZAŁOŚĆ, DOBÓR SZTUCZNY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KREDYT INWESTYCYJNY, SPÓJNIK, BUJOWISKO, WINIETA, LIPA, PANICZ, UNIŻANIE SIĘ, SMARKATA, BRAT, KODEKS, MARCÓWKA, FUNKCJA BORELOWSKA, MINERALIZATOR, BUŁKA BAROWA, SZEREG NEPTUNOWY, DOBRO, HURTNICA PODOBNA, GOL SAMOBÓJCZY, AZYL DYPLOMATYCZNY, ZAŁOGANT, GODZINA WYCHOWAWCZA, NIELUDZKOŚĆ, BENEFIS, STRZAŁKA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, LODOWIEC WISZĄCY, NIELETNIOŚĆ, SINIAK, ZWID, KANGUR OLBRZYMI, SINGEL, TRWAŁOŚĆ, GOŚCINIEC, TRYLMA, HALOFIT, LODOWIEC SIECIOWY, ŁAPA, DOBRO PODRZĘDNE, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, INFORMACJA GENETYCZNA, FIRMA WYDMUSZKA, GRUZIŃSKI, ZŁOTA FUNKCJA, SPADOCHRONIARZ, CZEREMCHA, ZWORNIK, DZIADZIENIE, PTASZNIK GOLIAT, ALERGIA, SUBTELNOŚĆ, POTULNOŚĆ, NARAMIENNIK, SZAJBUS, KONTRMANIFESTACJA, ZEROWOŚĆ, PRESJA, APOSTOŁ, JAKOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, DEASEMBLER, POŁĄCZENIE CIERNE, INFIKS, WYRAZ PODSTAWOWY, ATRAKCYJNOŚĆ, PRZESZKADZAJKA, LOKACJA, ZAPCHANIE DZIURY, KSIĄŻĘ, GDERACTWO, TOCZEŃ, ŁOTEWSKOŚĆ, PRZYCISK DZWONKA, ESTRADOWOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, WIĄZANIE ATOMOWE, ŚLAD, ELEMENT ODSTAJĄCY, PIJUS, UKŁAD ZAPŁONOWY, PROROK, PŁASZCZKA NAGA, AKOLITA, MYŚL, NAWÓJ, ŁAJANIE, UWAGA, EFEKTYWNOŚĆ, PRAWORĘKI, NEOKATECHUMENAT, SPRAWA, PROSIAK, D, OSTRY KURS, PATYK, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, POBOŻNE ŻYCZENIE, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ADRES HOŁDOWNICZY, ŚWIĘTOKRADZTWO, SIDLISZ PIWNICZNY, ZAPRZANIEC, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, GOSTEK, CHAŁTURA, WYWIAD RZEKA, SOSNOWE, SYRENA OKRĘTOWA, NADAWCA, OPIEKUŃCZOŚĆ, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, WYCHOWANICA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KURZAJKA, DAKTYLOGRAFIA, PRZEKAZANIE, BYDLAK, RILEY, INSTRUMENT DĘTY, MROK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TROCINIARKOWATE, ROZDZIAŁKA, SPEAKER, INTERWIZJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, GRZYB SITARZ, CZEPIAKI, OFIARODAWCA, SZPAN, PRELUDIUM, MIĘKKOSKÓRKOWATE, GRUBOŚĆ, DEMONSTRACJA, BARANI ŁEB, SĄD I INSTANCJI, NIEPRZYJACIEL, NOTA PROTESTACYJNA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DROGA, DYMISJA, KOORDYNATA, SALON PIĘKNOŚCI, PRZYSADKA MÓZGOWA, CZYNNOŚĆ POZORNA, BOHEMISTYKA, NIESKALANOŚĆ, MENADŻER, TEST, HULANKA, PIENIĄDZ TOWAROWY, INSTRUMENTOLOGIA, NOCEK WĄSATY, ASYSTENTKA, PROGRESISTA, ROGAL, WYJĄTEK, WYKUP, BLEDZIUCH, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, NUMER KIERUNKOWY, FATALIZM, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, SWÓJ, POŁOWICA, NIEBYWAŁOŚĆ, FRAMUGA, SUBSYSTENCJA, ZAIMEK, SROGOŚĆ, ZAKWATEROWANIE, SZARAK, WELUR, KLUSKI, ZAPAŁKA SZTORMOWA, OSTRIA, WRAK, TYTAN, CZARNA OWCA, MNOŻNA, SYGNAŁ CIĄGŁY, PODDANY, MAFIA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, AUGUR, ZBOCZENIEC, MÓZG, KORTYNA, IMPULSYWNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, HUCPA, ASYSTENCJA, KASZA, SKARB, PUSZKARSTWO, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SZALOTKA, SZEREG ROZBIEŻNY, NIEZWYKŁOŚĆ, SZTUCZKA, BŁĘDNIK KOSTNY, STOJAK, HALUCYNACJA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, STAN POSIADANIA, KLUCHY, GŁOWNIA, ATRYBUCJA GLOBALNA, POSTĘPOWANIE, KANION PODMORSKI, BEŁT, BRODAWKA, PRZESIEWACZ, KASTA, GWAJAK, OSCHŁOŚĆ, DŻINS, TOR, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, SETKA, PŁASKOSZ, POCZUCIE HUMORU, RACJONAŁ, KURS STAŁY, SZCZEGÓLNOŚĆ, LAMBADZIARA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ?ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁASKAWCA ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁASKAWCA
ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KTOŚ, KTO JEST ŁASKAWY, CZYNI DOBRO, POMAGA KOMUŚ, RATUJE KOGOŚ, CZĘSTO BEZINTERESOWNIE. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast