STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRÓŻNIA to:

stan po usunięciu z przestrzeni jakichkolwiek substancji; w praktyce, np. w fizyce doświadczalnej: stan, kiedy ciśnienie gazu jest znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRÓŻNIA

PRÓŻNIA to:

pustka, brak czegokolwiek (na 7 lit.)PRÓŻNIA to:

pusta, niewypełniona przestrzeń (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.997

ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, NUTRIETY, RODZINA PEŁNA, PRZEŁAWICENIE, NIEJAWNOŚĆ, PUNKT, RÓWNIK NIEBIESKI, POŻYTECZNOŚĆ, KOMUNIA, EPIFITIA, ANIOŁ STRÓŻ, DERMOKOSMETYK, LOŻA SYMBOLICZNA, RAGLAN, OMIEG WSCHODNI, PŁETWOJASZCZURY, NIELOTNOŚĆ, KATEGORIA FLEKSYJNA, WYROŚL, RODZIC CHRZESTNY, IRAŃSKI, GLINIASTOŚĆ, DOBRO, POLITYKA MIESZKANIOWA, ANTYCHOLINERGIK, BUZKASZI, DZIURA, ARTYKUŁ WIARY, SYNERGIZM, TANCERKA, MĄDROŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, REFLUKS, OBRÓT SYNCHRONICZNY, D, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, ODMIENNY STAN, KONGEROWATE, PIONIER, NIEWYRAZISTOŚĆ, KOGNITYWIZM, KLOSZ, KOPARKA NADPOZIOMOWA, DEBILNOŚĆ, WIARA, PRYNCYPAŁ, NAGANIACZ, PROMIENIOWANIE SZCZĄTKOWE, POKÓJ, TRANSPORT AKTYWNY, PONURNIK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, REGIONALISTA, JEZIORO ENDOREICZNE, ZŁOTA KLATKA, SPEKTAKL BALETOWY, LUDZIK, BRUDNA BOMBA, SPROŚNOŚĆ, BANIECZKA, DZWONECZNIK WONNY, SZCZUR, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KIEP, UFNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, SYNONIMICZNOŚĆ, GOFR, BIODOSTĘPNOŚĆ, COŚ NIECOŚ, HIPERFOKALNA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, GLOSA, WIĄZANIE ATOMOWE, KONTENER, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, GUARANA, WARTOŚĆ DODANA, MLECZ, ZGNIŁOŚĆ, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, CHCIWSTWO, LISTEK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ŚWISZCZ, STAN, POSTULATYWNOŚĆ, SFORMUŁOWANIE, REFLEKTOR, LIOFILIZACJA, PROMOCJA, MIKROSKOP OPTYCZNY, POGODNOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, CIOS, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, PISTOLET NATRYSKOWY, CELOWNICA, NIECHLUJ, ROZWAŻNOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, OJCIEC CHRZESTNY, OMIEG ZACHODNI, ŻABA KRZYKLIWA, PERFORACJA, WIELOKROTNOŚĆ, SZKARADA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, TOŻSAMOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KORMORAN PLAMISTY, GETER, RYNEK KONKURENCYJNY, DELFIN DŁUGONOSY, LOTNICTWO, SUPERMAN, OBWISŁOŚĆ, TEST ZDERZENIOWY, LOTNY FINISZ, SZCZEPONOGI, DOBITNOŚĆ, WSTRZĄS MÓZGU, PROBLEM BAZYLEJSKI, SOCJOLOGIA MIASTA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, OKNO KROSNOWE, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, TRĄDZIK, HIPERESTEZJA, OZONOSFERA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, NIEPOWODZENIE, GÓRA PODWODNA, PIESZCZOTA, METEOROGRAF, BERYL, WYBITNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, WYMIENIACZ, ŁUK BLOCZKOWY, GÓGLE, ANEMIA APLASTYCZNA, GEOGRAFIA, REKIN CHOCHLIK, PSZCZOŁA MIODNA, ODCISK PALCA, GRĄD SUBATLANTYCKI, IZOLACJA, OKNO DIALOGOWE, DEINSTALACJA, ZADZIORNOŚĆ, MLECZAN, GRUCZOŁ SUTKOWY, SPRAWNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), NIEPRAWOŚĆ, TRATWA RATUNKOWA, LEGALIZM, SZTYWNIACTWO, ŻYWOŚĆ, JĘZYK DUŃSKI, ALAGOAS, BRUDNICOWATE, NÓWKA NIEŚMIGANKA, COSPAR, OKO, MADREPORA, MEGAPOZYTYW, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, POSTĘPOWANIE, AUTSAJDER, RECYTATYW, STRUKTURA AGRARNA, TELEWIZJA HD, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RAUSZ, SYMPATYCZNOŚĆ, FORMALIZACJA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PŁUG WIRNIKOWY, ŁATEK, OBRABIALNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, ELEKTRON DODATNI, BIAŁY ZNAK, RZECZYWISTOŚĆ, CZYSTOŚĆ, BAR, KARKOŁOMNOŚĆ, WARZYWO, OWAL, STREFA RYFTU, AMIDEK, PRASA HYDRAULICZNA, KUTYKULA, WANIENKA, WSZECHMOCNOŚĆ, MUMIA, TURBINA AKCYJNA, KONCHIOLINA, KARLIK WIĘKSZY, KOSZATNICA, FORMACJA DEFENSYWNA, PROSTACKOŚĆ, KLAWIATURA EKRANOWA, ANALITYCZKA, SARONG, REZONATOR KWARCOWY, STAN TERMINALNY, ŁASKAWCA, KONDYCJONALIZM, ZAKRĘT, FIGURA PŁASKA, OŁTARZYK, MAKARON, DRENAŻ LIMFATYCZNY, REKOMPILACJA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ŁASKAWY CHLEB, GŁUSZYCA, JĘZYK SZWEDZKI, MAŃSKI, NIĆ KODUJĄCA, KLIPFISZ, GÓRALKI, MINIPIŁKA, MAKROPIERWIASTEK, TAJNOŚĆ, TERMOHYDROMETR, NISZA, HAGAN, BIRIANI, BEZLUDNOŚĆ, TORUS, ZBROJA BIAŁA, OSTROŚĆ, FILTR BARWNY, MERZYK GROBLOWY, 2-AMINOETANOL, AKORDEON, BYSTROŚĆ, IMERSJA, ŚMIESZKA, CHYBOTLIWOŚĆ, SSAKI ŻYWORODNE, WYCINKOWOŚĆ, BABA, FAJNOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, MEGAFON, FARMAKODYNAMIKA, SPUSZCZENIE, BEZAN, KOŚCISTOŚĆ, ALLELOPATIA, STAN SPASTYCZNY, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KWARTET, SOCJOLOGIA OGÓLNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, RODZICIELSKOŚĆ, HOLOGRAM, KREDYT RATALNY, REDEMPTORYSTA, OTCHŁAŃ, ROMANS, TRUTEŃ, URODNOŚĆ, PALNIK, SPULCHNIACZ, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, POWŁOKA, PIERWSZOŚĆ, AKORD NONOWY, KONWERSJA, BIURO, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, LICZBA RZECZYWISTA, MAJACZENIE, MOŻLIWOŚĆ, KONTRAFAŁ, ŁOTEWSKI, BARIA, OŚRODEK WYŻOWY, KOROZJA CHEMICZNA, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, KOMIN, UŁAMEK ZWYKŁY, BER, WAPORYZACJA, ?KRĘGOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRÓŻNIA stan po usunięciu z przestrzeni jakichkolwiek substancji; w praktyce, np. w fizyce doświadczalnej: stan, kiedy ciśnienie gazu jest znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRÓŻNIA
stan po usunięciu z przestrzeni jakichkolwiek substancji; w praktyce, np. w fizyce doświadczalnej: stan, kiedy ciśnienie gazu jest znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego (na 7 lit.).

Oprócz STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAN PO USUNIĘCIU Z PRZESTRZENI JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI; W PRAKTYCE, NP. W FIZYCE DOŚWIADCZALNEJ: STAN, KIEDY CIŚNIENIE GAZU JEST ZNACZNIE NIŻSZE OD CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast