W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMNIEMANIE to:

w prawie: dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie, o ile prawdziwym jest inne twierdzenie; uznanie prawdziwości danego niepotwierdzonego faktu na podstawie innych, stwierdzonych już, dowodów, opinii (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMNIEMANIE

DOMNIEMANIE to:

przypuszczenie, domysł, efekt tego, że ktoś domniema (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.849

WÓZEK, POLICJA SĄDOWA, REKOLEKCJE, NUMERACJA PORZĄDKOWA, CHARYZMATYK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, VERDI, PRAWO LUBECKIE, ŁYKOWATOŚĆ, WKŁAD MIESZKANIOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, TWIERDZENIE PASCALA, NASADA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WIDZIMISIĘ, FURUNKULOZA, ŚLEPY STRZAŁ, ABSURDALNOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ, ETMALOZA, NIEGOSPODARNOŚĆ, POKAZ, KOORDYNACJA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, INTELIGENCJA WERBALNA, OKAZAŁOŚĆ, ODWRACACZ CIĄGU, E, ZASIŁEK STAŁY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TURBINA GAZOWA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PLEBEJUSZ, LEPIĘŻNIK BIAŁY, GRUCZOŁ MLEKOWY, WODOCIĄGOWNIA, SZADŹ, FRANCZYZA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, WAŁEK, NIEPEWNOŚĆ, INDYKATOR, PODAŻ, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, FIGLARNOŚĆ, SROGOŚĆ, OLEWACTWO, NERKA, WARTOWNIK, SZÓSTY ZMYSŁ, CHOROBA WIRUSOWA, DREN, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ŁAMACZ LODU, MAŁPOLUD, OSTRY KURS, ZNAK OCHRONNY, PATATAJKA, DOMINATOR, DESPOCJA, GÓWNIANOŚĆ, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, NAWRÓCICIEL, MATOLA, LOGOPEDKA, NIEAKTUALNOŚĆ, PIGUŁKA WIEDZY, STAROŚWIECKOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KONFEKCJONER, REKWIZYCJA, ZABYTEK, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WRZASKLIWOŚĆ, RYNSZTOK, TAG, GACEK SZARY, FORMA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ZABURZENIE UROJENIOWE, NEUROPEPTYD, DRAPIEŻNOŚĆ, FACJATA, CENOBIORCA, PLUGAWOŚĆ, KATEGORIA URZĘDNICZA, ODPUST, ZNACZENIE, WIKARIAT APOSTOLSKI, FILOZOF, SUPERRAKIETA, HALUCYNACJA, ARSENAŁ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, REKOMPILACJA, SEROCZEŃ, TĘTNICA NERKOWA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, NAFCIARSTWO, ADWOKAT, FIGIEL, ŚWIATŁA MIJANIA, DOM, RYJEK, METKA, DRABINA ANALGETYCZNA, HERBATA CZARNA, WYBORY PROPORCJONALNE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ZASADNOŚĆ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, PROTOROZAUR, FRYWOLNOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PROMOCJA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, DYSTANS, SABATARIANIZM, DEKLARACJA PODATKOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, TELEWIZORNIA, PARAZYTOFIT, OSET, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, DUROMER, MILICJANT, AUTOMOBILISTA, HETEROTROFIA, GEEZ, LUŹNOŚĆ, WYPIEK, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, METODA NAWIASÓW LIEGO, ODCHYLENIE STANDARDOWE ZMIENNEJ LOSOWEJ, ZEPSUTOŚĆ, ZAGRYWKA, NIEDOROZWÓJ, JĘZYK MARTWY, KONTROLA SKARBOWA, BABA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, STREFA POŻAROWA, NIEJAWNOŚĆ, SNAJPER WYBOROWY, NIEUCZCIWOŚĆ, ARTERIOGRAFIA, PROSCENIUM, STRZELANKA, NIEMĘSKOŚĆ, NEK, KLAUZULA HORNA, SPEKTROSKOPIA, UKŁAD SŁONECZNY, DZBANIEC, BAŻANT, MAGDEBURGIA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, RONDELA, LEŃ, NOCEK KOSMATY, ZAJOB, PAŃSTWO, ALKID, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, NIEPRAWOŚĆ, MODEL, SALWINIA, INDYJSKI, FETYSZ, ELEKTRON WALENCYJNY, LODOWIEC SZELFOWY, IDEALIZM, TAUTOCHRONA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ALMUKANTARAT, WODA PODSKÓRNA, CISOWCE, LICZNIK PRĄDOWY, WIEK POPRODUKCYJNY, WĄTŁOŚĆ, SPRAWDZIAN, FOREMKA, EUFONIA, ARESZT, CHEDDAR, POKRZEPICIEL, PRĘDKOŚĆ, ZABIEG, PRZESTRZEŃ STANU, DESIGN, PASEK, LEWAR, ROSZCZENIE REGRESOWE, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, MAPA KATASTRALNA, KOPROFAGI, OŚCOWATE, UMOWA KONTRAKCYJNA, KONTYNGENT TARYFOWY, PRZYSADKA, NADLOTKA, PREFIKS, BIAŁY PUCH, IMPORT RÓWNOLEGŁY, CZĄSTKOWOŚĆ, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ANALIZA BILANSU, SZACUNEK, ZAPRZEDANIEC, SP. Z O.O, DOCHÓD NOMINALNY, BAZA, WIMBLEDON, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, SKAŁA LUŹNA, ASNYK, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, WIDŁOWOŚĆ, PERKOZ Z ALAOTRA, OSTROŻNOŚĆ, ZARZĄD, JĘZYK TAMILSKI, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, HYDROŻEL, OGNIWO MOKRE, PRZEKŁAD, WILGOTNOŚĆ, POMOC, ETIOPSKI, NIEROZUMNOŚĆ, ALBUMIK, KANCER, BECZUŁKA, SOS MALTAŃSKI, WSPORNIK, SUPERKONTO, GNIAZDO, CECHA PODZIELNOŚCI, AKLAMACJA, PRZYROSTEK, KRÓLOWANIE, DÓŁ, POZYTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, RZEŹBA GLACJALNA, MANIERY, METALOPROTEINA, CŁO OCHRONNE, SASZETKA, PARABOLA SZEŚCIENNA, BUDŻET ZADANIOWY, ŻYCIE KONSEKROWANE, MISTRZYNI, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, NANOHENR, BAKTERIA, CWANOŚĆ, KOMERCJA, IZOLACJA CIEPLNA, OWAL CASSINIEGO, ANTROPOCENTRYZM, CHMIELOGRAB, HUZAR, PASTA, WALOR, CHROPAWOŚĆ, TUNNING, TRASZKA GÓRSKA, KATASTROFA NATURALNA, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, KUZYN, KYNOTERAPIA, OLEJEK KAMFOROWY, UFNOŚĆ, FILM WOJENNY, LOKAL UŻYTKOWY, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, KONCERNIAK, GRANULA, PILATES, SINGEL, CENA MINIMALNA, DIORAMA, PAL, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PIEPRZ, ?PINGWIN RÓWNIKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMNIEMANIE w prawie: dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie, o ile prawdziwym jest inne twierdzenie; uznanie prawdziwości danego niepotwierdzonego faktu na podstawie innych, stwierdzonych już, dowodów, opinii (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMNIEMANIE
w prawie: dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie, o ile prawdziwym jest inne twierdzenie; uznanie prawdziwości danego niepotwierdzonego faktu na podstawie innych, stwierdzonych już, dowodów, opinii (na 11 lit.).

Oprócz W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W PRAWIE: DYREKTYWA NAKAZUJĄCA PRZYJĘCIE, ŻE JEST PRAWDZIWYM OKREŚLONE TWIERDZENIE, O ILE PRAWDZIWYM JEST INNE TWIERDZENIE; UZNANIE PRAWDZIWOŚCI DANEGO NIEPOTWIERDZONEGO FAKTU NA PODSTAWIE INNYCH, STWIERDZONYCH JUŻ, DOWODÓW, OPINII. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x