PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAMATYCZNOŚĆ to:

przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAMATYCZNOŚĆ

GRAMATYCZNOŚĆ to:

poprawność gramatyczna, zgodność z obowiązującymi normami gramatyki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.149

BIBLIOTEKA GENOWA, OBRAZEK, HEBRAJSKI, ORTOEPIA, MAKSIMUM CENOWE, HABIT, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, STABILIZACJA, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, RELEWANCJA, TUNEZYJSKI, ARABISTA, MONOPOL, DŹWIĘK, SCHOLARYZACJA, MELODIA, ZAKON, POLIEUPLOIDIA, IRRADIACJA, KOMODOR, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, JĘZYK OGÓLNY, FRENULOPLASTYKA, EUROWALUTA, KABŁĄK SPUSTOWY, ENANCJOMER, OBRAZ, DWUKULTUROWOŚĆ, PRASA HYDRAULICZNA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, BARETKA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, ROZPAD SKAŁ, BIOCENOZA, KUCHNIA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, POLSKI, HYBRYDALNOŚĆ, UNIKAMERALIZM, ANALIZA RYZYKA, SOCJOPOLITYKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, KOSZTORYS INWESTORSKI, FIGURA STYLISTYCZNA, BINARYZM, OBSZAR TRANZYTOWY, ITALIANISTYKA, ANAGNORYZM, SZKOCKI, STAROHISZPAŃSKI, OLIGOPOL, LĘG, WOJSKA LĄDOWE, MOTYW, BLOK, RUSYFIKACJA, OGNIWO SŁONECZNE, WIDZ, DZIERŻAWCZOŚĆ, WŁOSKI, POZOSTAŁOŚĆ, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, WYSOKOŚĆ, JĘZYK LITERACKI, KULTUROLOGIA, FAZA, ODPUST, JAPOŃSKI, ZAKRES ZNACZENIOWY, WIBRACJA, PUŁAPKA, POŻYTEK, PRZESTAWNIA, PINYIN, CIĄG TECHNOLOGICZNY, KAZUISTA, POMOC PUBLICZNA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CENA MINIMALNA, ROK LITURGICZNY, PROZODIA, SUBSKRYPCJA, FAZOWOŚĆ, AMERYKAŃSZCZYZNA, DYCHOTOMIA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, NOBIL, ARTEFAKT, TENDENCJA, LINGWISTYKA, MENU, ZAPIS, TYTUŁ ZAWODOWY, BARIERA JĘZYKOWA, STRATYFIKACJA, BANK DANYCH, JĘZYK, SPROSNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RUSEK, MOC PRZEROBOWA, WARSTWA MALPIGHIEGO, PRZEKŁADNIA, EKSTRAKLASA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, LITERATURA PIĘKNA, ŁOTEWSKI, SPEKTROMETRIA MAS, MAŃSKI, WARSTWA PODSTAWNA, ECHOLOKACJA, BABILOŃSKI, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SZABLONIK, POMORSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, DIALEKTYZM, ELEKTRYKA, PAROKSYTON, ALTERNAT, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PLEBEJUSZ, BARBARYZM, MONOGENEZA, STOPA MENNICZA, NOUMEN, BOJA RATUNKOWA, KARTAGIŃSKI, GATUNEK INWAZYJNY, PARK ETNOGRAFICZNY, PRZESTRZEŃ ZWARTA, GŁOS ELEKTORSKI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, SĄD OGÓLNY, HINDUSTANI, SOŁTYSTWO, POLAJ, NYNORSK, IZOZYM, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, ALTOSTRATUS, ŁUCZYNA, PANEL ADMINISTRACYJNY, SZWEDZKI, FAZA, HEBRA, IMPULS, MOMENT TEORETYCZNY, ROZMIAR, EWALUACJA SPLOTOWA, TREND ROZWOJOWY, PILNIK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ITALIAŃSKI, SYSTEM WALUTOWY, SŁOWO POSIŁKOWE, ŚCIANA WSCHODNIA, KATALOŃSKI, SCENOPISARSTWO, PLEBISCYT, BIAŁORUSZCZYZNA, KASTYLIJSKI, SŁOWNIK, INTERGLACJAŁ, SKUPISKO OSADNICZE, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, DRYFT GENETYCZNY, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ŻMUDZKI, FIGURA SŁÓW, KROATYSTYKA, CZYTANKA, WORDNET, SZABLON, EKSPEKTATYWA, ALWAR, PELAGIAL, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, APEKS, OKSYTAŃSKI, ETNOLINGWISTYKA, LICZBA MASOWA, GRANICA MIASTA, TENSOR METRYCZNY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, BARYCENTRUM, OSKROBANIE, PLEJADA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, SOCJOLEKT, PRANDTL, PROZODIA, STAROGRECKI, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, FLUORESCENCJA, PLATEAU, DRAMAT HISTORYCZNY, KONCHIOLINA, WRAŻLIWOŚĆ, SIGNUM TEMPORIS, INTEGRACJA HORYZONTALNA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POMOST, POZIOM, ZNAK OCHRONNY, ETYMOLOGIA LUDOWA, KRYZYS WALUTOWY, FUNKCJONALIZM, BAZA DANYCH, OPOZYCJA BINARNA, PERIOD, FAKTORYZACJA, IZBA, WSPÓŁISTNIENIE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, EFEMERYDY, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, HERBOWOŚĆ, GRANICA CIĄGU, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, KALKA, TAHITAŃSKI, LOGIKA FILOZOFICZNA, KRES GÓRNY, PRAWO WEWNĘTRZNE, PIT, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, NOTA EDYTORSKA, BUDOWNICTWO WODNE, SINGIEL, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, KREW, ŁAGODNOŚĆ, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, KRES DOLNY, NORWESKI, WIERZYCIEL SOLIDARNY, JASNOŚĆ, PASCAL, EXTRAKLASA, INOKULACJA, METYZACJA, BARBARYZACJA, PKB PER CAPITA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ESPERANTO REFORMITA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, FUNKCJONALIZM, OBRONA NARODOWA, URABIALNOŚĆ, GWIAZDA, HINDUSTAN, WYDATKI KONSUMPCYJNE, ZNAK JAKOŚCI, WOLUMEN OBROTÓW, WARSTWA ROGOWA, POBYT STAŁY, SYNDROM, SAMOGŁOSKA NISKA, FOTOWOLTAIKA, SIDDUR, ANGIELSKI, ZAWAŁ BLADY, MONOTOPIZM, BANDERA, EUPLOIDIA, JASNOŚĆ, KORWIN, INFIMUM, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, GRAMATYKA GENERATYWNA, SYMBOL TERMINALNY, BANDERA, BUŁGARYSTYKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, JĘZYK INDONEZYJSKI, STRATYFIKACJA, OPERAT, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, GENERALICJA, ANTYKWARK, EMBARGO, HISTOPATOLOGIA, PRAWNICZOŚĆ, AKCENT RUCHOMY, OBSŁUGIWANIE, JĘZYK NIEMIECKI, NIEMIEC, GRUPA, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, WAHANIE, ŚWIAT, GERMANIZACJA, HYDROMETEOROLOGIA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PLATT, ?REZERWA WALUTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAMATYCZNOŚĆ przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAMATYCZNOŚĆ
przynależność danego zjawiska do warstwy gramatyki języka (na 13 lit.).

Oprócz PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PRZYNALEŻNOŚĆ DANEGO ZJAWISKA DO WARSTWY GRAMATYKI JĘZYKA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x