BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARAMEIZM to:

bezpośrednie zapożyczenie językowe pochodzące z języka aramejskiego lub twór słowny czy konstrukcja językowa podobne do jakichś charakterystycznych części tego języka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.221

RÓŻA BAZALTOWA, ROZTWÓR WZORCOWY, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, BRZMIENIE, BAGIENNIK OBŁY, DUKLA, ÓSEMKA, KATOLICKOŚĆ, MARAMPA, TRASA, AKSAMIT, ABIOGENEZA, BAZYLIA, WESTA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KOŁNIERZ, WŚCIEKŁY PIES, PŁOMYCZEK, MIOT, EMBRIOGENEZA, MENISK, JĘZYK ANGIELSKI, JASKÓŁKA, MANDAT, POGOŃ ZA RENTĄ, UPRAWA LEŚNA, DRAMAT WOJENNY, POŁY, FUTRO, SKUNKS, PODKOWA, PRZEBIERANIEC, OSŁONOWOŚĆ, SSANIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OKLUZJA, OKUCIE, RZYGACZ, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ASPOŁECZNOŚĆ, HISPANO, PIERWOTEK, JĄDRO, ŁAŃCUCH, BEZPIECZNIK, INSTRUMENT MECHANICZNY, LODOŁAM, INHALACJA, POJAZD SILNIKOWY, TAMBURMAJOR, IZOLATKA, BEKON, GUMA ARABSKA, FĄFEL, ZIEMIA NICZYJA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NARYS POLIGONALNY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BRODAWKA STÓP, ALGORYTM REKURENCYJNY, AKROSOM, NÓŻ BOJOWY, PSZCZOŁA KRAINKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SELSKIN, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PRZETWÓR, PIEGUSEK, ANTOCYJANIDYN, ŚWIETLIK, PRZEDRUK, POLSKOŚĆ, CURRY, JĘZYK ALEUCKI, OPUCHLIZNA, SUKIENKO, RUSKOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, INDYK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, EKSTREM, FLUORESCENCJA, MEMORIAŁ, ABLACJA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, DETAL, ZDARZENIE PRAWNE, PŁYN INFUZYJNY, PISTACJA, KUŹNICA, CNOTA KARDYNALNA, SUKCESIK, FROTKA, ATAK RAKIETOWY, S/Y, GAZELA RUDOCZELNA, RÓG, LISTA PROSKRYPCYJNA, STAW, KASZA, ZMORA, ANIOŁECZEK, FAKTOLOGIA, OLEJ PALMOWY, CZWORONÓG, CYKL PERYGLACJALNY, ŻEGLARZ, KAONAR, AŁMATY, HANTABA, BALON, MĄKA JĘCZMIENNA, KOZA, DYSCYPLINA, HIPERWENTYLACJA, SĘDZIA LINIOWY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PERKALIK, ZOO, BIBLIOTEKA, ZROST, KRYTERIUM CAŁKOWE, PARTIA, SYSTEM SYMBOLICZNY, WYRĄB, MIECH, GORAL DŁUGOOGONOWY, ROZDZIAŁ, KABINA, INTERPRETACJA, LIGAND, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, BYTOWNIT, LODOWIEC NORWESKI, LADA, ZRĄB TEKTONICZNY, HEMATOFAGIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KALIBER, POCISK ODŁAMKOWY, STOCZNIA, PUNKT ODNIESIENIA, NIECHLUJA, LUFKA, STRZAŁKA, WYROCZNIA, RENKLODA, IN MEDIAS RES, NOSICIEL, DOBRO, SER, MONK, CERATA, PÓŁGOLF, ANTRYKOT, ZERÓWKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, POWTÓRZENIE, MURZYSKO, PLASTYKA, IZBA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KREPA, STANOWISKO, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, IRRADIACJA, WICZUGA, NOBEL, ORGANDYNA, APOLOGETYK, BUŁGARSKI, HISTORYZM, BENEFICJENT, ABONAMENT, PINCETA, PRACA, NAŚLADOWNICTWO, GOSTEK, KRYPTODEPRESJA, ANTAŁ, ALGEBRA LIEGO, KONKURENCJA, PIEPRZ ZIELONY, KATANGA, MELDUNEK, DOLABELLA, REGION WĘZŁOWY, SZMER, PŁEĆ BRZYDSZA, SZEW, SUCHY TYNK, SZABLON, CIĘŻKOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, RAKARNIA, PEŁNE MLEKO, PAUL, ROZPRZA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, CZUPRYNEK, ZEW KRWI, FALA, SAROS, POR, GOŁOLEDŹ, TEST, PODMIOT GRAMATYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ŻUPA, LITWAK, DOMEK DLA LALEK, KWAS NAFTENOWY, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, SZACHY KORESPONDENCYJNE, GRAB, PLANETA, KIJ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, OBRONA, SPRAWDZIAN, EUROWALUTA, BIAŁA SZKOŁA, BUM, UKRZYWDZONY, WYROŚLE, SŁOMA TARGANA, SATYRA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SPÓŁKA, ATAK, ORGAN SPÓŁKI, BRAK, LÓD MARTWY, TRANSMITER, GNIAZDKO, JESIOTR KASPIJSKI, NIEPOTRZEBNOŚĆ, HUBA ŻÓŁTA, AKROBACJA LOTNICZA, GRANT, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, RESTRYKCJA, LODOWIEC GRUZOWY, MADAME, KŁADKA, HOSTIA, GRZYBIARSTWO, CERAMIKA SZNUROWA, TRÓJNÓG, WILCZY BILET, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, FLIGELADIUTANT, ATRYBUCJA, TORNADO SATELICKIE, FRONTON, INGUSZKA, RODZINA KATYŃSKA, POŁOZ ZIELONY, MOGISYGMATYZM, PRECYPITACJA, BUGAJ, NIEOSTROŚĆ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SZORY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MIŁOŚĆ, PRAWA MIEJSKIE, OPTIMUM EKONOMICZNE, NANERCZ, POLIMORFIZM, DOWÓD, DIRCIK, LOFIKS, KARABIN PLAZMOWY, TYP DZIKI, GNIAZDO, ŻÓŁW, KILOF OGRODNICZY, TENOR, DOBROSĄSIEDZTWO, SMOCZEK, SALA, DENAT , TEATRZYK, GAD, TIOSÓL, LEKCJA, PODSUFITKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PAPAD, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, KOSTKA, ŚCIEG, ŻAGIEW, ?HOMOSEKSUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARAMEIZM bezpośrednie zapożyczenie językowe pochodzące z języka aramejskiego lub twór słowny czy konstrukcja językowa podobne do jakichś charakterystycznych części tego języka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARAMEIZM
bezpośrednie zapożyczenie językowe pochodzące z języka aramejskiego lub twór słowny czy konstrukcja językowa podobne do jakichś charakterystycznych części tego języka (na 8 lit.).

Oprócz BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - BEZPOŚREDNIE ZAPOŻYCZENIE JĘZYKOWE POCHODZĄCE Z JĘZYKA ARAMEJSKIEGO LUB TWÓR SŁOWNY CZY KONSTRUKCJA JĘZYKOWA PODOBNE DO JAKICHŚ CHARAKTERYSTYCZNYCH CZĘŚCI TEGO JĘZYKA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast