Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĄSTECZKA, POJEDYNCZY ATOM LUB JON, KTÓRY DOSTARCZA ELEKTRON, PROTON, GRUPĘ FUNKCYJNĄ LUB OKREŚLONY JON INNYM CZĄSTECZKOM W TRAKCIE REAKCJI CHEMICZNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DONOR to:

cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĄSTECZKA, POJEDYNCZY ATOM LUB JON, KTÓRY DOSTARCZA ELEKTRON, PROTON, GRUPĘ FUNKCYJNĄ LUB OKREŚLONY JON INNYM CZĄSTECZKOM W TRAKCIE REAKCJI CHEMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.397

WIEŚ, KSIĘGA HIPOTECZNA, PIJAWKA, JUMPER, MINISTER, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SZTUKA DEKORACYJNA, NASYCANIE, ŚLEPE WROTA, PORADLNE, UKŁAD INERCJALNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, MASKARON, BAZAROWICZ, GAJA, OSIEDLENIEC, SUBSTANCJA DODATKOWA, SZYSZKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, RENEGAT, WEREŻKA, DUŃSKI, INTERPRETER, DRUŻYNA, ŁOPATA, KABINA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, GNOMOLOG, DOBRA, SIATKA, KAMPUS, LOG, NOSICIEL, TRAMWAJ WODNY, KAKAO, ZAPŁOTKI, WYLOT, WYSEPKA, BALET, KRĄŻEK PRZESUWNY, WSPÓŁĆWICZĄCY, MŁODOŻENIEC, SZPULKA, KONTROLA PASZPORTOWA, PIĘKNO, DZIELNIK NAPIĘCIA, PIERWSZEŃSTWO, KRYTYCZNOŚĆ, LEJ, STATEK, KORZENIONÓŻKA, POLIGAMIA, HIPOTEZA ZEROWA, WŁÓKNO, KAWA MIELONA, WZNIOS, SOŁTYSOSTWO, KRZYKACZ, SYRENI GŁOS, BYK, PROROCTWO, STOLIK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KREW, NAŚLADOWNICTWO, NARZECZONY, JARZMO MOSTOWE, MARIMBA, CANTUS FIRMUS, PIEPRZ CZERWONY, ANGLOFOBIA, WYRĘB, BAT, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ZAINTERESOWANY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ZMOWA CENOWA, RACJONALIZM, TEMPERATURA ZAPALENIA, KONCENTRAT, KAKAO, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, SKALISKO, NADLOTKA, FALAFEL, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, DRAMATYCZNOŚĆ, CYRK, GRUNT POROLNY, STREFA UNIKANIA, TWIERDZENIE RAMSEYA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, RADIOMECHANIK, TEMNODONTOZAUR, DESPOTYZM, PRZESTRZEŃ, LUBASZKA, DIAKONIA, NULLIPARA, ZIOŁO, MATNIA, BOSY ANTEK, JAMA, NORMA REAKCJI, TOLERASTA, KULA, SZKRAB, PALEC BOŻY, BORZEŚLAD ZWISŁY, POKŁAD STATKU, MANIERYSTA, POGROM, ARANŻER, KONSTYTUCJA, MIERZENIE, TRYPTYK, PRASA, NEGACJONISTA, POCHŁANIACZ, WARIATKA, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, KLATKA, LAMPA NERNSTA, SAMICA, STREFA BUFOROWA, TŁO, ZAMIANA, MOTYW, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ZRĄB TEKTONICZNY, SŁUŻBA, LEJ, AUTOREFERAT, SERIA, PACHCIARZ, DEFLEKTOR, PRZEWIDYWANIE, DWORAK, WOKALIZA, PAWĘŻ, DUMPING, TRANSURAN, ŁATKA, IMPEDIMENTA, PRĄD, PROSEKTORIUM, OKRĘT NAWODNY, CZYŚCIOSZKA, CZWORONÓG, KAUCZUK BUTYLOWY, PAWILON, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, PIWONIA, DRYBLER, SZCZODRZENIEC, SZPACHLARZ, TROSKA, ZORZA, POJAZD LATAJĄCY, CIELĘCINKA, UCHO, ASPOŁECZNOŚĆ, PRZEWODNIK SPŁAWU, CUKIER WANILIOWY, ORATORIUM, ROZWIDLACZ, PRĄD BŁĄDZĄCY, BEZA, DACH ŁAMANY, ZIEMIA ODNIESIENIA, SUPPORT, ŚRODEK MASY, WZÓR JAWNY, KAMIKADZE, ODLEGŁOŚĆ, TERENOZNAWCA, PATRON, UKŁAD URBANISTYCZNY, MINERAŁ RELIKTOWY, DANE SENSYTYWNE, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, ŁASKUN, SZYBKOŚĆ, ODTWÓRCA, PREPARAT, MANIAK, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, GRAFIKA WEKTOROWA, SILNIK NAPĘDOWY, PIANA, CERKIEW, ADBLOCK, FILC, MINERALIZACJA, OSZOŁOM, ABSYDA, UPADŁY ANIOŁ, MANEŻ, PROFESOR ZWYCZAJNY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, HASZTAG, PAJACYK, PLATFUS, ANTYKADENCJA, INDUSTRIALIZACJA, REGIMENTARZ, KOKPIT, CECHA, PIEC, KANU, NEUROMEDIATOR, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SYFEK, DINKS, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OLEJ, WYWROTOWIEC, RUTYNIARZ, KOZAK, STECHIOMETRIA, BOMBA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, OLEJ ARACHIDOWY, SIATKA GEOGRAFICZNA, DZWONEK RĘCZNY, WYKUSZ, POWSZECHNOŚĆ, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PALACZ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, GRANAT, POMROK, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, OBSZAR WIEJSKI, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PATENA, TERYTORIUM POWIERNICZE, BLOCZEK, KRYPTOREKLAMA, SIŁA WYŻSZA, MOST POWIETRZNY, PEREŁKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ZWAŁA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, STROIK, AGAMA PERSKA, JEDWAB, STROICZKOWE, KOSTKA, SZWABSKI, AWANGARDA, LIGA, STATYSTA, KONTRASYGNATURA, KORONATOR, UCHODŹSTWO, UKŁAD ADAPTACYJNY, MINIMALISTA, ARMIA, KONSEKRACJA, HETMAN NAKAŹNY, KONDENSACJA, KOŁECZEK, DOWCIPNIŚ, ANAKREONTYK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KAMIENNE SŁOŃCE, NEBULIZACJA, ZESPÓŁ, ARKUSZ POETYCKI, PRZYRODNI BRAT, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PORTRET, KAZALNICA, RÓŻA, BECZKA Z PROCHEM, DOKTOR, APSYDA, KOMBINEZON, SĄD POLOWY, BABINIEC, CZEKOLADA, MOZART, STANOWISKO, STARY KAWALER, ŚWIATŁO POZYCYJNE, OKSYM, KOŃ KIŃSKI, SZKODNIK, SEKS ANALNY, KRAJE, SZTUKA, DYSONANS, RZEP, PÓŁWYSEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĄSTECZKA, POJEDYNCZY ATOM LUB JON, KTÓRY DOSTARCZA ELEKTRON, PROTON, GRUPĘ FUNKCYJNĄ LUB OKREŚLONY JON INNYM CZĄSTECZKOM W TRAKCIE REAKCJI CHEMICZNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
donor, cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DONOR
cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x