WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETON to:

wgłębione pole, rzeźbione lub malowane na stropach, sklepieniach i kopułach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETON

KASETON to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)KASETON to:

element ozdobny na sufit, wykonany z drewna, styropianu itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.280

KABRIOLET, TARYFA ULGOWA, KUSTOSZ, PRZEJAW, WCIOS, OLIWKOWATE, RETUSZ, PLEBEJUSZ, GITARA, KROKIET, KONFRONTACJA, DEWELOPER, RZECZ PRZYSZŁA, EPOS, DRĘTWA, WILCZUR, INTELIGENCJA WERBALNA, OCENA, STATYW, POLETKO DOŚWIADCZALNE, NEOPOGANIZM, TWARDE LĄDOWANIE, KREACJA, TELETECHNIKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, PRZESŁONA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, BLOKADA, POLONEZ, HERBATA, KASZA MANNA, CONCEPT ART, MARTWIAK, WITEKS CZCZONY, KAPSLA, ESZEWERIA, STANOWISKO, KANAPA, ORBITA, RENÓWKA, KOLONIZATOR, PETRYFIKACJA, WARIACJE, KURACJA UDERZENIOWA, PRZEDZIAŁ, WYPRAWA, PRZEŻYCIE, WRĄB, KLAUZULA UMOWNA, BYDLĘ, DWUDZIESTY DRUGI, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TANK, STEP, JACHT, SKRZYNIEC, MOST POWIETRZNY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, KRĘPACZKI, PLAMA WĄTROBOWA, ROZDZIAŁKA, FORMACJA SKALNA, BUTYL, GALARETA, RUSAŁKA, PARTIA, KUTER UZBROJONY, ORBITA, STAN CYWILNY, ORANŻADA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, DRĄG, SZESNASTY, PAS DROGI GRANICZNEJ, ROZMODLENIE, WINO ZIOŁOWE, KŁOBUK, MIKSER, ATRAKTANT, KOMORA GORĄCA, KAMIEŃ OZDOBNY, PŁYWACZ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, GLORIETA, MAKATA, KLEJ, DŻEM, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, IZOTERMIA, PRZEPLOTKA, STRZĘP LUDZKI, CHARYZMA, INDEKS, EXLIBRIS, RYFT, OFICERKI, DETENCJA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, BRUKSELA, GRAFIKA WEKTOROWA, KRAN, KONTROLA DOSTĘPU, PŁUCZKA WIERTNICZA, PRANIE MÓZGU, PODDASZE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KARA, KEYBORD, INTERWAŁ, SKÓRA, ALFRED, KLERODENDRON, TRANSKRYPCJA, BARCHAN, DYSK KOMPAKTOWY, RATYSZCZE, ŻARNIK, NAZWA HANDLOWA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TRANSWESTYTA, PIEŚŃ, MADŻONG, DZWONNICA, KARTAUN, KARTA WIZYTOWA, AZOLLA PAPROTKOWA, GAZOLINA, KACZKA, MISJONARZ, PRACA, WŁOSKI, UPADEK, ODCZYN, ACETYLENEK MIEDZI, ROŚLINA OZDOBNA, PLANETKA, EKOGROSZEK, KONTRETYKIETA, KOSZULKA, GEEK, POJAZD SILNIKOWY, OPERA, NAROŻNIK, NADWYŻKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, SITKO, HACJENDER, MONOPOL, KARTA, PŁYWAK, CZERWONE ŚWIATŁO, UDRĘKA, POLE, FOTOALBUM, ARCHIKONFRATERNIA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, WYWÓZKA, KWASICA, KOŚCIÓŁ FARNY, OBRÓT, JEŻYNA, KALIPSO, TRZYMAK, FASOLA, BĘBEN, PAPROĆ DRZEWIASTA, SPEAKER, ROZŁUPKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KOLOR, ANIMIZM, DUŃSKOŚĆ, DERMOKOSMETYK, TYGRYSIE OKO, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, COŚ NA ZĄB, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, DOMENA PUBLICZNA, MAPA POZNAWCZA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MAJDANIARZ, BEZPIECZNIK, SEZON, MARSREJA, FANPAGE, TRANSFER BUDŻETOWY, SERENADA, BŁYSK, IZOLACJA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, WAFELEK, PIĘKNOŚĆ, DNO, TRANSLACJA, CZAPA, MANDORLA, TOKSYNA SINICOWA, GIRLANDA, TRACZ DŁUGODZIOBY, DWÓJKA, WYPALANKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, BUT, SKŁAD PODATKOWY, ŻUPA, MIEJSCE ŚWIĘTE, KOMIN, FASCYNATOR, PODMIOT GRAMATYCZNY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, TYKA, OKŁAD, TYMPANON, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, MATURZYSTA, KLUBOWIEC, KRÓLOWA MATKA, ZACHŁYST, RZĄD, KAMIENIARZ, BERET, KARBROMAL, CHAŁUPNICA, ŁĄCZE ABONENCKIE, PRZEBITKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ANTENA SATELITARNA, GAZ, MEMORIAŁ, FETYSZYZM, ARAK, HARCAP, AUTOMOBIL, KOŃCÓWKA, ZACIĘCIE, DOBRO INWESTYCYJNE, MINIATURA, EPISKOPAT, KONSERWACJA, SUROWOŚĆ, SMOCZA KREW, HASŁO, NIEBIOSA, ŁOBODA, SKAŁA OSADOWA, ZAPACH, ŚCISKACZ, SMYCZ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, BEZIDEOWOŚĆ, CZWÓRKA, ROŚLINA OKRYWOWA, EMISJA, EKSPLOATATOR, SUPERKOMBINACJA, SZPETOTA, MADISON, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ROMANS, BANDAMKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, CIOS, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KRATKA, BAGNIAK ZDROJOWY, GRANULACJA, LINIA, TAMARILLO, REGENERAT, SŁUPICA, KREOLKA, GODZINA, GODŁO PROMOCYJNE, LODOŁAM, MRÓWKA, HALBA, ANTYDOGMATYZM, KONWOLUCJA, BŁYSK HELOWY, PEŁZAK, TON, ASEKURANT, SZAFLIK, INTERES PRAWNY, GULASZ IRLANDZKI, KSIĘŻUNIO, WYROBISKO GÓRNICZE, ŁOM, KONFIGURACJA, ENTOMOFAUNA, AMUR, SEGMENT, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ELKI, DUM-DUM, TRZYDZIESTKA, ?POLE NAMIOTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASETON wgłębione pole, rzeźbione lub malowane na stropach, sklepieniach i kopułach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETON
wgłębione pole, rzeźbione lub malowane na stropach, sklepieniach i kopułach (na 7 lit.).

Oprócz WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WGŁĘBIONE POLE, RZEŹBIONE LUB MALOWANE NA STROPACH, SKLEPIENIACH I KOPUŁACH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast