URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAGA to:

urządzenie do pomiaru masy lub ciężaru ciał (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAGA

WAGA to:

ciężar jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikający z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 4 lit.)WAGA to:

przen. znaczenie, ocena, czy coś jest istotne (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych (na 4 lit.)WAGA to:

w sporcie: ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii; kategoria wagowa zawodników (na 4 lit.)WAGA to:

LIBRA; zodiakalny gwiazdozbiór równikowy, również znak Zodiaku (na 4 lit.)WAGA to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 4 lit.)WAGA to:

doniosłość, ranga (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd w zodiaku (na 4 lit.)WAGA to:

ciężar lub znak zodiaku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.376

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, SZEREG, ŚREDNIA KWADRATOWA, MASZYNOWNIA, ANTIDOTUM, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KLASTER, OKTET, MUZYK, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KÓŁECZKO, UPUST, WATERPROOF, LIMNOCHARYSOWATE, KOMPENSACJA, WIDMO SYGNAŁU, DETONATOR, PROFIL KAUZALNY, ROZBRAJACZ, STREFA BUFOROWA, MISTERIUM PASYJNE, ŁOŻNICZY, ROGALIK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, PERŁOWIEC, PAKOWNOŚĆ, PODZIAŁKA, MOTYLEK, NIEMIEC, PASTISZ, PRACA INTERWENCYJNA, KOLEJKA LINOWA, PRODUKT TRADYCYJNY, JERZY, PRYMARIUSZ, ATTYKA, KAPSLA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, AZJATA, ZAKONNICZKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, LEJBIK, BEZDOTYKOWIEC, KSIĄŻĘ, PRZEWIDYWANIE, NIESPORCZAK, KAFEL, WAGA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, MIGDAŁ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WSPORNIK, PREFORMACJA, MŁYN ZBOŻOWY, MIAZMAT, DOLMAN, PIONIER, MAŁŻ, WIERZBINA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SŁUGA BOŻY, FLET PROSTY, LAS, NIEWYPAŁ, KOCIOŁ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KAMIEŃ, FUNKCJA GREENA, OWAD, ZWAŁA, GEOFIT CEBULOWY, REWANŻ, ŚCIGAŁKA, ROŻEK, PANTOGRAF, SUSZARNIA TUNELOWA, SZYBKOŚĆ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, AGATA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WADA WZROKU, UWE, WRONIE OKO, PIĘTRO, PACHCIARZ, SKAŁA ALITOWA, AFRYKAŃSKOŚĆ, WANIENKA, CHOWANIEC, POWSTRZYMANIE, KOBIETON, ŚWIETLISTOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, PROSEKTORIUM, GIMBAZA, PORĘCZ, HALO, AWANTURA, STAUROPIGIA, NEKTARNIK, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OFIARA ŚMIERTELNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, BEZAN, HANDEL NARĘCZNY, STARA GWARDIA, PRALNIA, POLAROGRAFIA, BĄK, MIEDZIONIKIEL, MODA, CELEBRACJA, FACSIMILE, FANTOM, JALAPENO, FLIGELADIUTANT, DEKONCENTRACJA, PĘCHERZYCA, POJAZD KOLEJOWY, PROGRAM, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, LĄDZIENIE, KSIĘSTWO, KARAWAN, KRYPTODEPRESJA, WYPAD, KOK, ZEKS, WARTOŚĆ, TAJEMNICA, PALINGENEZA, NATURA, GĘBA, SYFON, OSIEMNASTY, GLIZA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GRZYB PIASKOWY, INWIGILACJA, CANCA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, NORWESKI, LOKALIZATOR, CYNK, JERZY, OPAR, GNOMON, PILOT AUTOMATYCZNY, RAJSKI PTAK, OPOŃCZA, PROSAK, KOTERYJNOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, ASTROCHEMIA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, TONA, BĄBELEK, PLEWA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PĘDNIK, FIGA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, INTERNACJONAŁ, DACHÓWKA, NACIĄG, STEK, ZAZDROSTKA, KAKEMONO, ŚWIECA, HYDROBUS, KLONOWANIE, POMIDOR DRZEWIASTY, BRAMOWNICA, DESKARZ, POLIETER, LIBRA, KOLUMNADA, TIMER, MARKETING INWAZYJNY, ABNEGATKA, CIAŁO OBCE, NULLIPARA, CIERŃ, BADANIA, KOŁECZEK, SŁOMA TARGANA, FIZEAU, ARKABALISTA, ESTER, ROZDZIAŁKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, AKORD, GYMKHANA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, WANIENECZKA, EMOTIKONA, WIĆ, PLETYZMOGRAFIA, TASIEMCE, TYTUŁ NAUKOWY, PARALAKSA, EGZORCYZM, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KIESZEŃ, PRZYRZĄD, LIDAR, OKIENKO TRANSFEROWE, GLOSA, SKRZYDLATE SŁOWO, PRZYCZÓŁEK, SZALKA, MIODNIK, KHMERKA, UROMETR, RUMUN, ZJAWISKO FIZYCZNE, OSA, ODRUCH, GAŁĘZIAK, KWAS NAFTENOWY, FAKT, HALLOWEEN, ZWAŁY, MAGNEZJA, CHŁODNICA, SZTUKA PASYJNA, PLAKIETA, CETNAR, BIOTA, CZARNA LISTA, GAŁKI, PLAKAT, RANA, DUCHOWIEŃSTWO, CIS, REZERWA WALUTOWA, BYDLĘ, SURDYNKA, BAŃKA, OWAD, BĘBEN, INDEKSACJA, LENIWOŚĆ, ORGANIZACJA, LARYNGEKTOMIA, SUMA, ZBROJNIK, AZYL, OBJAW ZASŁONOWY, SALAMI, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BRAMA TRIUMFALNA, GENERATOR GAZOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRZYJEMNOŚĆ, AUTOPARODIA, JAMRAJ, SKRAPLARKA, SPEKTROMETR MASOWY, PAJĄK, KOMISJA REWIZYJNA, LATARNIA UMARŁYCH, NOWELIZACJA, LABIRYNT, CHAŁTURA, ALARM, PRÓBNIK IZOLACJI, GRA, PŁYWAK, EMOTKA, ZMOTORYZOWANY, TETRAMER, HUMORESKA, SCHADOW, ZESTRÓJ INTONACYJNY, CERES, KARTA WIZYTOWA, SUCHOKLATES, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, CYTOKININA, DŻINSY, OBRÓBKA, MINERALIZATOR, SŁOWACKI, ORLICZKOWATE, MATERIAŁ BUDOWLANY, RITA, WYWÓZKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, MYŚL, MYDELNICZKA, OBROŻA, SAKPALTO, JUDASZOWIEC, HEMOSTAZA, BASEN, SZTYFT, MRÓWKA, IGRASZKA SŁOWNA, ?BOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAGA urządzenie do pomiaru masy lub ciężaru ciał (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAGA
urządzenie do pomiaru masy lub ciężaru ciał (na 4 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - URZĄDZENIE DO POMIARU MASY LUB CIĘŻARU CIAŁ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast