SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYNOLINA to:

suknia lub halka o szerokiej dolnej części, upiętej na sztywnej włosiance albo stalowych lub trzcinowych obręczach nadających jej kształt dzwonu; noszona w latach 1840-70 (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYNOLINA

KRYNOLINA to:

sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych od połowy XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

sztywna suknia uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych zwłaszcza w I poł. XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

sztywna halka uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany kształt, noszona pod szeroką suknią lub spódnicą; popularna w zamożnych kręgach społecznych w XIX wieku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.235

TINA, NIEMIEC, FIZJONOMIKA, SERCE, PORÓD RODZINNY, SŁONIOWATE, JOGURT, WSCHÓD, OLEJEK ABSOLUTNY, APLA, PŁOMYK, KRAN, EDWARD, CYLINDROWIEC, WITRYNA, KONTROLA SKARBOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WYSYPKA, MASKARON, ZAPOTRZEBOWANIE, ZGRUBIENIE, PRADZIAD, PAPROTNIK, SZYPUŁA, FASOWANIE, MARKIERANT, CIECZ WYCZERPANA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, LASERUNEK, SCHADOW, KLUCZ, PODKÓWKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KIESZEŃ, KALIPSO, RUMIEŃ LOMBARDZKI, KREWNIAK, ESTER, KIEM, PRZYPOŁUDNIK, KAMASZE, GWIAZDA ZMIENNA, ALTERNATYWA ROZŁĄCZNA, FLOTA, KRATER WULKANICZNY, AUGUR, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RUMSZTYK, ZWINNOŚĆ, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PATOGEN, INSTRUMENT MECHANICZNY, DRABIK DRZEWKOWATY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PODIUM, KORKI, NIECKA BASENOWA, ZANOKCICA CIEMNA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BÓG, MROK, CHODZIEŻANIN, LINIA PRZEMIANY, MELON, KOPARA, MIGAWKA CENTRALNA, INTA, MALUCH, TYK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PŁYWACZ, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, KLEJ, TANK, CHRUSZCZOW, MAŁA STABILIZACJA, BEJCA, SUSEŁ WASHINGTONA, PSAMMOFITY, PRZEMYTNICTWO, KIWI, MOESKOPS, LIBELA, EKSPANDER, KRATKA KSIĘCIA WALII, NOWA KLASYCZNA, BAJCA, FORMA, KASZA, OLEFINA, KNECHT, TAKSIARA, SĄD, KOMŻA, KOLO, PRZEKOZAK, TRZECI, PUNKT OKOSTNOWY, BARYCENTRUM, PRAWOMOCNOŚĆ, ŁEBEK, BIELAK, PRZYNĘTA, PION, PANEL ADMINISTRACYJNY, TURZYCA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BATORY, MAGNES, JABŁOŃ SYBERYJSKA, JUTRZYNA, ISTOTA, SANDALIN, RODZAJ, KAMIZELKA, MONETKA, BLISKOŚĆ, RAPT, PRASA, DŻINS, OKRUCH SKALNY, SIARKA POPIOŁOWA, LUCERNA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, EKSPOZYCJA, ARTROZA, AKCEPTOR, STEK, LOTERIA, SZPULKA, POJEDYNEK, OUTSIDER, GRA KOMPUTEROWA, STWORZENIE NIEBOŻE, ROMANTYZM, CUKRZYCA, HANKA, SZKLIWO CERAMICZNE, KASA, WOLNY RODNIK, BLUSZCZ, WARSZTAT, HULANKA, DERYWAT, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, NIESTATECZNOŚĆ, EKOGROSZEK, LIS RUDY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, COMBER, JEŻ USZATY, OPERACJA LOGICZNA, TRANZYSTOR, DINAR, GADŻET, SSAK WYMARŁY, OKALECZENIE, AŁCZEWSK, SOPRANISTA, KRĘG, DWORAK, PLANETA SKALISTA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PAJĄK, INWIGILACJA, PRZEKŁAMANIE, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, BOMBIARZ, CZAS PRZYSZŁY, MARKIZETA, LEMING LEŚNY, BLANTYRE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KONTAKCIK, PLANETA TYPU JOWISZ, CYNAMONKA, GRZYB SIARKOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MOZZARELLA, WARSZAWA, KINO DOMOWE, ZBROJA KRYTA, KORPUS, SZCZODRZENIEC, DOCENT, KONCHOWANIE, ŻAKARD, KOKPIT, TYMPANON, MARA PATAGOŃSKA, WOTUM NIEUFNOŚCI, KURS, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, WYMIENNIKOWNIA, UPRZYTOMNIANIE, BURZA PIASKOWA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KOTEW, COLLINS, SONG, DUPLIKACJA, TORPEDO, WARIOMETR, TRASZKA ZIELONA, KAPITUŁA GENERALNA, REGENT, POPELINA, NEKROPOLIA, STALNICA, CZERWONAK MAŁY, PARCIAKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KOPERTA, METRYKA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, SOCZEWKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, TRANSLOKACJA, AGATA, MATERIAŁ BUDOWLANY, SZTYFT, IDEAŁ PIERWSZY, PODWYMIAR, CHŁODNIK, KONFIGURACJA, GAŁĘZIAK, PADWAN, REGENERACJA, ZGNIŁKI, DWORZANIN, WYZIEWY, TYGIEL, PRZYBUDÓWKA, PAS, BALONET, ALLEGROWICZKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ŁAPKA, SZAŁAS, WNĘTROSTWO, TONAŻ, ABSYDA, SUBSTRAT, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, WAFELEK, PISZCZAŁKA, SZEZLONG, ŚCIÓŁKOWANIE, WYNACZYNIENIE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RĘKAWICZNIK, ZESPÓŁ, IKAT, GŁĘBSZY, CIĄG GEOMETRYCZNY, DUROMER, METAL, PRZEPROST, PATRYCJUSZ, TURMA, ALARM LOTNICZY, IMPEDIMENTA, AMUR, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KOMA, SKAŁA ILASTA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KULEBIAK, BYDLĘ, NATYWIZM, EWOLUCJA, TEST, FUNKCJA, TARGANIEC, ROBUSTA, DEKIELEK, RZĄD, HANZA, IDIOMAT, LICZBA PRZESTĘPNA, STONÓG MYSZATY, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, DRUT, NALEWKA, POZIOM, NARKOTYK MIĘKKI, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PODGŁÓWEK, KONDOTIER, ISKITIM, NIEZBĘDNOŚĆ, TARTYNKA, ŻMUDZINKA, AŁAWERDY, MŁAKA, MACZUGA, MRÓWKA FARAONA, POMIDOR DRZEWIASTY, ?SYNDETIKON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYNOLINA suknia lub halka o szerokiej dolnej części, upiętej na sztywnej włosiance albo stalowych lub trzcinowych obręczach nadających jej kształt dzwonu; noszona w latach 1840-70 (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYNOLINA
suknia lub halka o szerokiej dolnej części, upiętej na sztywnej włosiance albo stalowych lub trzcinowych obręczach nadających jej kształt dzwonu; noszona w latach 1840-70 (na 9 lit.).

Oprócz SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70 sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SUKNIA LUB HALKA O SZEROKIEJ DOLNEJ CZĘŚCI, UPIĘTEJ NA SZTYWNEJ WŁOSIANCE ALBO STALOWYCH LUB TRZCINOWYCH OBRĘCZACH NADAJĄCYCH JEJ KSZTAŁT DZWONU; NOSZONA W LATACH 1840-70. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x