PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CENZURA to:

przenośnie o krytyce, negatywnej ocenie kogoś lub czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CENZURA

CENZURA to:

urząd sprawujący kontrolę nad publikacjami, widowiskami itp., oceniający je pod względem politycznym, obyczajowym (na 7 lit.)CENZURA to:

kara kościelna, która w świetle prawa kościelnego zabrania z korzystania z sakramentów lub pozbawia osoby duchowne prawa do pełnienia ich funkcji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.512

AWAL, CIĘŻKI SPRZĘT, PRYSZNIC, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, INFORMATYK, KOTŁOWNIA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PODATEK, ZĄB, EUTEKTYKA, NADZIEMNOŚĆ, GENERACJA, WYBIJACZ, CZAS PÓŁTRWANIA, PREKURSOR, ZBIORKOM, SZTUCIEC, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, DROGA BEZPRZETARGOWA, GRZECHOTKA, STYMULATOR, TOPIEL, DZYNDZEL, ELIKSIR ŻYCIA, NALEPKA, SIATECZKA, WYRAŻENIE, STYPENDIUM SOCJALNE, KADŹ, FLAMBIROWANIE, HYDROFOR, ŁUPEK WĘGLISTY, PROCES TECHNOLOGICZNY, PODGLĄD, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KONFRONTACJA, TRZYDZIESTKA, FRASZKA, SZYDERSTWO, METROPOLIZACJA, HIPERTONIA, PIANKA, RENATA, ARCHIKONFRATERNIA, POPĘDLIWOŚĆ, ŻABKA, ŁOŻYSKO, MODEL, JOGURT, CZAS PRZESZŁY, LICHWIARSTWO, PANNA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, AKROBATYKA, REWOKACJA, PRZEKRÓJ, CIĘTOŚĆ, MELDUNEK, ŁOPATA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, BAZA PŁYWAJĄCA, PEPSI, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, BASKINKA, TUBULOPATIA, MYJKA, ZAZDROSTKA, RASA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PRAWO GŁOSOWE, OSIEMDZIESIĄTKA, ANTURAŻ, DWUSTRONNOŚĆ, BIEG, MAZUREK, ZAPLECZE SANITARNE, MAKINTOSZ, EPIGRAF, FANTOM, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ARTYSTA, GEOFIT CEBULOWY, NIEDYSPONOWANIE, BURKA, POŚWIST, ABSYDA, TERMINAL, GIGANT, FASCYNATOR, BŁOTNIAK, POMÓR, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ODKAŻACZ, TKANKA, NIECKA BASENOWA, CZOSNEK, AUDIOMETRIA, MBIRA, KONCERT, NAWIERZCHNIA, ASYSTENTKA, TONAŻ, SKRA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SEKRECJA, CHOROBA ZAWODOWA, DZIANINA, DZIECINNOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, GDERACTWO, ALKOHOL, ZRAZIK, TOINA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PSIANKA, SŁONIOROŚL, KOSZAROWOŚĆ, BINOKLE, ĆWICZENIE, RÓW, LODOWNIA, BACIK, LAWOWANIE, RAPTULARZ, ŚWIADOMOŚĆ, GROWL, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ŚCIANKA, KOPUŁA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ZWARCIE, TĘSKNOTA, POWINOWACTWO, LASONOGI, PROCENTOWOŚĆ, NIEMOC, DONACJA, WSOBNOŚĆ, MINIATURKA, PALINGENEZA, MROK, PCHACZ, WANIENECZKA, ŁAGODNOŚĆ, PĘDNIK CYKLOIDALNY, OSTROWIANKA, YORKSHIRE PUDDING, SEANS, SZÓSTKA, OLEJ LNIANY, ODWIERT, DROBINA, ZAĆMA POURAZOWA, PREZYDENCJA, POMPA INFUZYJNA, TERAPIA ODRUCHOWA, MINERALIZACJA, BOM, SŁUP, ISKRA, MASŁO, PROMOCJA, ŻEGLUGA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, KREACJA, WYBUDOWA, ZASADA PODCZEPIENIA, SKRZYNKA, ZDARZENIE PRAWNE, ŁAWNIK, WITAMINKA, PRZEMYSŁÓWKA, PLATFORMA PROCESOROWA, SZYLKRET, KANAŁ, PŁYWACZ, JUDASZOWE SREBRNIKI, ALLEGRO, WŁÓCZĘGA, TURMA, SEKRECJA, DOPPELGANGER, ROBOTY BUDOWLANE, WOJSKO FEDERALNE, PRZESTAWNIA, AGENCJA RATINGOWA, DWUZŁOTÓWKA, WIDMO OPTYCZNE, INDOS, NIEOSTROŚĆ, TARANTELA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOMPOTIERA, DYSTANS, OCZKO, WĘZEŁ, OPALENIZNA, WYPADEK JĄDROWY, ŻORŻETA, GNAT, NOSOWOŚĆ, ŚLEDŹ, ANTYOKSYDANT, PROTEST SONG, AGROGAZ, SZLAUCH, PODSTĘPNOŚĆ, CYNK, ZAPŁATA, WYSZYWANKA, KLIN, PERSPEKTYWA, ANITA, TĘPOZĘBNE, REWERENCJA, MARGINES, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ZAĆMIENIE, GEST, FUNDUSZ PODSTAWOWY, WODA, FORT, KORKOCIĄG, SZAL, PROSTAK, LATARNIA UMARŁYCH, WYRĘKA, WĄTPLIWOŚĆ, RASOWOŚĆ, TARLAK, PASZCZA, ARMIA, KARMNIK, TERAKOTA, OPCJA TERMINOWA, ABORCJA, SZLAM, GLEBA KOPALNA, BAK, MŁOT, ADRESAT, GAŁKI, SŁUPISKO, NAKŁUCIE, OPASKA, CZARNA MAGIA, TURGOR, LOKACJA ATELIEROWA, FURGON, ŚLIZG, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BIBLIA, WEZYRAT, WYROK, NADŻERKA, OGRANICZONOŚĆ, DOCHODZĄCA KOBIETA, DYFERENCJACJA, GRANAT, ASTROTURFING, STRES OKSYDACYJNY, KONTROLA, STRONA, APATIA, HASZTAG, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WOLA, MUSZTRA, PRASA, AKOMPANIAMENT, KOSTUR, WYŁADOWANIE KORONOWE, TWARDZIAK, WACŁAW, SPECJAŁ, BANER, LONT WOLNOTLĄCY, SYRENA, KARZEŁ, KONFISKATA, PARK PRZEMYSŁOWY, KALINA, KLAKA, SEZON, POMIAR, PAS, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BRZEMIĘ, BABINIEC, SROGOŚĆ, ZEKS, FACIO, WSKAZÓWKA, SEQUEL, POŁOWA, OBCHÓD, WIECZNE PIÓRO, ELEKTORAT, ?OBROŃCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CENZURA przenośnie o krytyce, negatywnej ocenie kogoś lub czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CENZURA
przenośnie o krytyce, negatywnej ocenie kogoś lub czegoś (na 7 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZENOŚNIE O KRYTYCE, NEGATYWNEJ OCENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast