PRERIE LUB PAMPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEP to:

prerie lub pampa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEP

STEP to:

równina pozbawiona drzew, rzek i jezior (na 4 lit.)STEP to:

otwarta, rozległa przestrzeń, rozłóg (na 4 lit.)STEP to:

roślinność typowa dla stepów, formacja trawiasta z domieszką dwuliściennych bylin (na 4 lit.)STEP to:

taniec polegający na uderzaniu podkutymi butami o twarde podłoże (na 4 lit.)STEP to:

krok taneczny, polegający na wybijaniu rytmu stopami obutymi w buty z blaszkami; jest osią tańca o tej samej nazwie, a jego elementy można spotkać w różnych innych stylach choreograficznych bądź tańcach (na 4 lit.)STEP to:

obszar trawiasty (na 4 lit.)STEP to:

równina z burzanami (na 4 lit.)STEP to:

preria lub puszta (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRERIE LUB PAMPA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.195

KAPRALSTWO, GERMAŃSKOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, MOMENT TEORETYCZNY, KOPIA FOTOGRAFICZNA, IMMUNOSUPRESANT, BASEN, LINA, KONFEDERACJA KANADY, FETYSZYSTA, TEKST JAWNY, DZIEDZICZNOŚĆ, BUT, WYCIĄG TALERZYKOWY, PRZELICZNIK, DANSKER, PRANIE PIENIĘDZY, REŻIM, CHIŃSKI, RUMUNKA, CZABAN, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, PIEŚŃ, PROGRAM, JAPONKI, DERESZOWATA, SOCJALDEMOKRATA, BLOKADA, NATRYSK, SAUNA, OWAD, RENTA INWALIDZKA, CIEŃ, SCENARIUSZ, MASŁO, GĄBKA, JĘZYK CHIŃSKI, ELEKTROWÓZ, FUNDAMENT, SILNIK CZTEROSUWOWY, LITEWSKI, EKSYKATOR, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ŻURNALISTA, KONSERWACJA, KARTOTEKA, BRYTYJSKOŚĆ, PRĄD, INTERESOWNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, LOFIX, DENATURACJA BIAŁKA, RÓŻA SKALNA, MŁAKA, MER, GANC EGAL, GALON, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PLOMBOWIEC, ŚWIATŁO, SLAJS, RUSAŁKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PAŃSZCZYZNA, ŁASZT, PRZYNALEŻNOŚĆ, TARYFA ULGOWA, GLORIETA, ODPRZĘG, STRZAŁECZKA, SKAFANDER, WOLE, KURS, BAŁAMUTNICA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, BECZKA Z PROCHEM, BĄK, NEKROPOLA, SKARANIE BOSKIE, ANTONI, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, HEMATOFAGIA, REŻYSER, ANTYPKA, TSUNAMI, FISTUŁA, KLINIKA ODWYKOWA, SPEKTROSKOPIA, DYSTANS, KATOLICKOŚĆ, GUMKA, INGUSZKA, PACHOLĘ, STAN PSYCHICZNY, SURFINGOWIEC, AGAT MSZYSTY, WARZYWNIK, BARCHAN, LAGUNA, KASZA GRYCZANA, GENDER, TRZĘSIDŁA, BERŻERA, HYDROLAT, SZTYFT, FRYZ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SCHAB, LOKATOR, PROFESJA, WSZYSTKOŻERCA, FARMAKOKINETYKA, MASZYNA PROSTA, IZOLACJA, SZCZERBA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ZBIORNIK, PIEGUS, WYROSTEK BARKOWY, SÓL, OBIEKTYW, NIEZBĘDNOŚĆ, FILM NOIR, ANTYGWAŁTY, STROIK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, DEPORTACJA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, LUFA, PIEPRZ ZIELONY, BASEN, KUSAK, PERUKARNIA, IDENTYFIKACJA, PRZYWÓZ, ABANDON, HEMOROID, PIEPRZYK, BERŻERKA, BAZAROWICZ, ZEFIR, IRRADIACJA, DZIEWIĄTKA, FILC, UKŁAD ADAPTACYJNY, WĄTEK, ESKORTOWIEC, SUMA KONTROLNA, SZEŚCIAN, KOŁNIERZ, ILUMINACJA, PASTISZ, BABA-CHŁOP, OBRONA, INTRATA, GAMA, IRYS, NAMIESTNIK, CZAPA, POROST, DOLNOPŁAT, WEŁNA, LOBELIOWE, ANIOŁ STRÓŻ, KRATA ROZDZIELNA, OLIWKOWATE, GLORIA, STRAŻ, KIJEK, KRWAWNIK, WNIOSEK, SURDYNKA, CIĘGNO NAPĘDOWE, NIEWINNA KREW, HRABINI, KURCZAK TIKKA MASALA, SER, BON UWŁASZCZENIOWY, CHARYZMA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, WEŁNIAK, BIS, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, STROPNICA, EPOKA, ESPRINGOLA, WAŁ, PŁAWINA, TUNIKA, PRZEJAW, SZTUKA KINETYCZNA, STRUDEL, WYROSTEK FILTRACYJNY, SIŁA NOŚNA, NARYS FORTYFIKACYJNY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SAMOOKALECZENIE, SPÓD, ALAIN, NARODZINY, ZASZŁOŚĆ, DEPESZA, ANOMALIA, KULT JEDNOSTKI, BOSCH, INDOS, KUCHNIA GAZOWA, ŻYDOSTWO, DZIURAWKA, STRZELECTWO SPORTOWE, DRAMATYKA, PUDER, CAPRICCIO, PORÓD RODZINNY, MANIERYZM, SIEĆ ENERGETYCZNA, ADRES, SZPALTA, OSTRA REAKCJA NA STRES, OCHRONNIK, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MINOGOWATE, ZAPITKA, ROSZCZENIE ZWROTNE, ŁUPEK BENTONITOWY, DROBNICA, DIALOGIZM, ALPAGA, CZASTUSZKA, OSZCZĘDNOŚĆ, NAJEM, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SKŁAD, MIŁOŚĆ, TWARDZIAK, RUGI, POŻYCZKA, PŁATKI ZBOŻOWE, LINIA BRZEGOWA, ZESTAW, ZAZNAJOMIENIE, TEOKRACJA, DŻINS, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PRZYBLIŻENIE, DZIAŁANIE, GAJA, EKSPOZYCJA, ANDANTINO, BRAMA TRIUMFALNA, RESET, CHÓR, BUTERSZNYT, KADŹ, ZASADA, DIAGONAL, PŁEĆ, SZALKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PODRYG, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WYŁAPYWACZ, POMPA INFUZYJNA, EGZORCYZM, CZASOWNIK WIELOKROTNY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ZASADA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, BROŻEK, PRZEZIERNIK, PRAWO ZATRZYMANIA, PRZEPLOTNIA, MELANODERMIA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TROMPA, MALUCH, PRAKTYKA, JOAN, APARTAMENT, KONOTATKA, KOBIETON, IZBA CZELADNA, KORZENIE, DROGA BEZPRZETARGOWA, KURANT, KOMIZM, BECZKA BEZ DNA, ZABURZENIE, GULASZ IRLANDZKI, LABOLATORIUM, ANTYFAN, SMOLUCH, ŁAWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PRZEDZIAŁ, ABNEGATKA, INKUBATOR, ?DOBRO SUBSTYTUCYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRERIE LUB PAMPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRERIE LUB PAMPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEP prerie lub pampa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEP
prerie lub pampa (na 4 lit.).

Oprócz PRERIE LUB PAMPA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PRERIE LUB PAMPA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast