CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĄDRO to:

centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĄDRO

JĄDRO to:

wnętrze, środek (na 5 lit.)JĄDRO to:

gruczoł rozrodczy męski (na 5 lit.)JĄDRO to:

istota rzeczy, to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)JĄDRO to:

centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)JĄDRO to:

ziarno z pestki z owocu (na 5 lit.)JĄDRO to:

ważny element komórki (na 5 lit.)JĄDRO to:

główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.)JĄDRO to:

przeciwobraz wektora zerowego względem danego przekształcenia liniowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.679

GZYMS, AEROZOL SIARCZANOWY, N-GRAM, ODDANIE, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, EREKCJA, AKROPOL, WYDRA, STALLA, SZYBOLET, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, CALYPSO, IPSYLON, NOODLE, SIEĆ KOLEJOWA, KAJZER, WIELOETNICZNOŚĆ, SOLE, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, PIROGRAFIA, CZIATURA, TRANSPORTEREK, EKUMENIZM, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, MONOPOL NATURALNY, NOKAUT TECHNICZNY, EMBRION, IMIENNICTWO, DEZASEMBLER, KWATERA, GAMA, DRAM, KALORMEN, SYGNALIZATOR, STAROWINA, ALARM BOJOWY, JĘZYK POMOCNICZY, BROKAT, KULT ŚWIĄTYNNY, KOALICJANT, MIEJSCE, BASTEJA, MANEWR PRINGLE’A, OŚLE UCHO, SPUSZCZANIE, ODCIEK, POLE BITOWE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PISK, RETABULUM, RACJA, KAPLERZ, DOMY, PŁÓZ, POTENCJAŁ, TEKA, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, POCZWARA, RAJDER, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ZAŚPIEW, KRĄG KAMIENNY, PASOŻYT MONOKSENICZNY, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, NIEŻYWOŚĆ, CIEK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, UCHO, BUTLA GAZOWA, PŁATEK, OGRÓDEK LETNI, ARCHIDIAKONAT, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MAŁŻEŃSTWO, NEGATON, KOŁO PODBIEGUNOWE, OLIWKA, BUZIA, NIEDYSPONOWANIE, CZĄSTECZKA, DÓŁ PODKOLANOWY, AFERKA, RUBASZNICA, POKÓJ, RYTON, BOTY, CZUBEK, KOSMOGONIA, KRUCHAWECZKA, NARYS POLIGONALNY, KURANT, POLEPA, GEORGE, KONNICA, WOLNY ZAWÓD, MGŁA, KONCERT, ZAKONY, MATURZYSTA, DĘTKA, CZEP, OCEAN, RĄB, KROPKOWANIE, SĘKACZ, KRÓLIK FLORYDZKI, GRZBIET, ŚMIERDZIUCH, PREBENDA, PRZEPIS KOŃCOWY, DIETA ASPIRYNOWA, WIEK DOROSŁY, PRZEKAŹNIK, CYTAT, KAZIMIERZ, TERCJA, PIOTROWO, KAPLICZKA, MIKROKASETA, AGONISTA, TAFELKA, ATRYBUCJA, SPÓŁKA POWIĄZANA, DYWDYK, KAŁAMARZ, ODBŁYŚNIK, GRUPA KETONOWA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, SZKLANKA, PIEC DYMARSKI, APOLOGIA, KISZKA WĄTROBIANA, NEUROPSYCHIATRIA, WKŁADKA, UCHWYT, SUCHORYT, PANICZĄTKO, JAJA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, WIERZBINA, ŁUSKA, REPRESOR, KRÓCIEC, PRAWNICTWO, KAMIEŃ OZDOBNY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ANNA, PACHT, KRWOTOK, BABULA, ODPŁYW, SATANISTA, TASMAN, LUCERNA, KINETOPLASTYDY, ROZSTRZYGNIĘCIE, KĄPIEL OŁOWIANA, STRAŻ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DANA, DIAGNOZA, ŻYŁA JĄDROWA, EMBARGO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, MOWA NIEZALEŻNA, PŁAT CZOŁOWY, SURDYNKA, PUBLIKA, GERMAŃSKOŚĆ, MECHANIZM, MARATON, CANZONETTA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ALBUMIK, CEL, RESOR, EPOKA LITERACKA, BRYKLA, MANIFESTACJA, PAUPER, ŻABKA, MARCIN, BAN, KOKON, PIĘTA, SZALONA GŁOWA, LOT, ŻABA DARWINA, PODŁOWCZY, DÉSINTÉRESSEMENT, KURTYNA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, STOPIEŃ ETATOWY, STRZAŁ, KASETOFON, KURS, PISMO IDEOGRAFICZNE, KOLUMNA, TERLICA, OCZKO, SKRAJNOŚĆ, MASKA, KANOE, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BEAN, AKREDYTACJA, BEZGŁOWOŚĆ, PALIA, STRACCIATELLA, SAMOLOT BOMBOWY, PRZYCZÓŁEK, SZCZOTKA, KIRPAN, WKŁAD, NOWOROCZNIK, NASZYWKA, RZECZ NIERUCHOMA, ALLEGROWICZKA, DEZAKTYWACJA, KALIBER, CZŁON SKRAJNY, KOMPETYCJA, AFRYKANIZOWANIE, DETAL, KLATKA SCHODOWA, OGRANICZENIE WIEKOWE, DYPTYCH, PRZYSTOSOWANIE, SIŁA WYŻSZA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, URSZULA, PRZEWIESZKA, KSIĘSTWO, KAPUŚCIANA GŁOWA, FETYSZYZM, DYPODIA, REGENERACJA, TROLLING, DIU, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, GRUNWALD, ROLNIK INDYWIDUALNY, OLEJ Z OLIWEK, SELEKCJA, DÓŁ, INSIMBI, EKONOMIA, GOŹDZIKOWIEC, ZAGÓRZANKA, NAGOLENNIK, PARTIA, NIENORMATYWNOŚĆ, MIĘDLARKA, OPONKA, KAMIEŃ OBRAZY, BEDŁKA, EMERYTURA POMOSTOWA, WIEK, NEKROMANCJA, LEJEK, PRAŻMO, WIERCIPIĘTKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, PORTASY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, PIANOLA, ÓSEMKA, OKULAR, JEGO WYSOKOŚĆ, POKRZYWDZONY, GLIKOPROTEID, PASER, KAPITEL, OCEMBROWANIE, OBRĘCZ, UPUST, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NÓŻKA, BRZOZOWATE, KOMAT, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, CUDZOZIEMSKOŚĆ, SADZ, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ILUMINACJA, SOLIDARYZM, SPÓDNICZKA, TRIANON, WIELKA ROSJA, DUCHOWY OJCIEC, BASEN, FARBKA, HEAD-HUNTER, ROZWÓJ ZARODKOWY, KAPONIERA, GRÓB, SURFINGOWIEC, DUWAJHIN, JURA KRAKOWSKA, ?BUTLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĄDRO centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĄDRO
centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.).

Oprócz CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CENTRALNA CZĘŚĆ ATOMU ZBUDOWANA Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROTONÓW I NEUTRONÓW, ZWANYCH NUKLEONAMI. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x