CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSCHÓD to:

część obszaru (kraju, regionu, kontynentu) położona na wschodzie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSCHÓD

WSCHÓD to:

pora dnia, gdy wschodzi Słońce (na 6 lit.)WSCHÓD to:

jedna z czterech głównych stron świata; odnosi się do punktu horyzontu, w którym wschodzi Słońce w dniu równonocy (na 6 lit.)WSCHÓD to:

kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa (na 6 lit.)WSCHÓD to:

zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej; blok ten był wyróżniany od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku (na 6 lit.)WSCHÓD to:

pojawienie się jakiegoś ciała niebieskiego (np. gwiazdy, planety lub satelity) ponad linią horyzontu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.350

MALI, KADŁUB, WKŁAD, BONNY, ŚRÓDOKRĘCIE, WYJEC RUDY, WIELKA WIEŚ, PREZBITERIUM, NACISK, PŁACHETEK, GAZELA, BEZBRONNOŚĆ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, JĘZYK CHORWACKI, STOPKA, KONKURENCJA, LĘDŹWIE, BOBROWO, PANCERZ, RUDNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, JEDNOSTKA ALOKACJI, WOŁYNIANKA, DUSZA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, BASK, BOBREK, ZLEWNIA, ROZWORA, STOPA LĄDOLODU, DZIANINA, ODZIOM, LEGNAGO, PROSPEKT, GWIAZDKA, YORK, DZIAŁKA, NOGA, SMĘTOWO, LIGAWA, KUBEŁ, CZŁON SKRAJNY, PLAZMA, ŁĘG, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MARYSIN, FLANDRIA, ŁUKOWICA, STOPA, BIELICE, REGIONALISTYKA, TARŁÓW, POSIELENIE, KRĘTLIK, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, NAGŁOWIE, SKRAJ, METROPOLIA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, STRAŻNICA, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, BOBRÓW, DZBANEK DO KAWY, CZONBURI, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, BLASTODERMA, WŁOSZAKOWICE, KIL, POLATUCHA, ELEKTROINSTALACJA, TYBINKI, ODŁAM, GALILEJKA, OSOWO, LEMING ŚNIEŻNY, PODSTOPIEŃ, MAŁKINIA GÓRNA, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, CZĘŚĆ MOWY, BAGE, ADWERBIUM, JĘZOR OSUWISKOWY, RASZPLA CIERNISTA, WARIACJA, SPÓD, GŁOWICA, ZAKŁADKA, PRZEWIESZKA, SEKTOR PUBLICZNY, CHOTOMÓW, ŚWINKA MORSKA, ĆWIARTECZKA, LEJBIK, JAWAJSKI, KASTYLIJSKI, KALKUTA, UKŁAD KRWIONOŚNY, NOCEK DUŻY, KANGUROSZCZUROWATE, RAKOWIEC, MAŁA WIEŚ, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, LISTEK, SYNKOPA, FLORYDZKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, SIÓDMA CZĘŚĆ, BUDA, MARCHEWKA, OSTROGA, MARKI, CZOŁO, OGRÓDEK PIWNY, BARCICE, NOCEK WĄSATEK, RATA, KAWAŁEK, INFOBOKS, DOMY, ZWROTKA, KRZYŻ PAPIESKI, LIMBO, BRANDENBURGIA, REMONT BIEŻĄCY, WARZYWNIAK, RAMA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, AGEN, TRYSKAWKA, LITOSFERA, PIESEK PRERIOWY, DZIÓB, KROK, AUCKLAND, DRABINA, WŁADZA SUWERENNA, RECYTATYW, PODSEKTOR, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, STUŁA, MAPA ZASADNICZA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, LEVEL, PRZĄŚNICA, ŻUWACZKA, SMUŻKA STEPOWA, BRYLANT, PRZEDNÓŻEK, PALIUSZ, ZRAZ, WSPÓŁZIEMIANIN, CELOWNIK, ECHINUS, MASKA, DUJKER MODRY, JĘZYK OBCY, DOGRYWKA, UBERABA, ZAODWŁOK, CIAŁKO SZKLISTE, SAMOLUBNY DNA, PREBENDA, PARAFIA, KOŚĆ KLINOWA, GNIAZDKO, DANIE, WAFEL, USZTYK, ALLEMANDE, PODGARDLE, ZAUSZNIK, PIETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, WIEK NASTOLETNI, KOSZATKA, PIERŚCIEŃ, PRÓG, TOMICE, ŚLIZG, SYRYJSKI, NACZYNIE WZBIORCZE, EKSTRALIGA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, CZASOWNIK POSIŁKOWY, AKTYWA TRWAŁE, GOTYCYZM, RACHUNEK KAPITAŁOWY, GAŁKA OCZNA, CENTRUM URAZOWE, JELITKOWO, UCHO WEWNĘTRZNE, SIŁY POWIETRZNE, KADZIDŁO, PŁOWCE, TAGER, MONOPOLISTA, CHORWACKI, KRÓTKODZIOBEK, KRĄŻENIE MAŁE, RYT, PRZEKRÓJ, LUZINO, ZWÓJ, JĄDRO GALAKTYKI, BARCZATKA RYMIKOLA, NIEBOSKŁON, PAMPANGA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, DŻUBA, RONDA, MIKRONEZJA, CZASZA, CELOWNIK, SZPONDER, ANTROPOSFERA, KOŁO, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, MIESZARKA, BĘBEN, CACHE, RIAZAŃ, BACIK, DZIEKANAT, SKOK, POŁUDNIE, HALKA, SZELF, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, AUTOMOBILKLUB, CZADCA, KOMOROWO, JABŁKO NANERCZOWE, PLON REFERENCYJNY, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, PUNKT EUTEKTYCZNY, PUSZKA MÓZGOWA, DOMY, TRIESTEŃSKA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, ŁUK, WIETEK GORCZYCZNIK, SZEKLER, , LEGAT PAPIESKI, WIENIEC, MROCZEK BRUNATNY, POLE SKALARNE, PODRZĘDNIK, BEJT, KNEDLE, MUNTENIA, STYL KOLONIALNY, ŁYŻKA, ORCZYCA, TRZÓSŁO, SALDO DOCHODÓW, TYKA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, BOCIAN SINODZIOBY, PĘD, KUREK, GŁUCHOWO, DZIEKANÓW POLSKI, KORMORAN MAŁY, MUSAN, GÓRALEK ZAROŚLOWY, OWOCNIK, WIELOKULTUROWOŚĆ, GÓRNICA, WIELKA BRYTANIA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PRAWNICTWO, KOMORA FERMENTACYJNA, APOENZYM, UŚCIE SOLNE, SERNIKI, EWANIELIA, POCHWA, PONT, ŁĘKI, ZATOKA, JUNDIAI, TIJARAT, KANALIK NERKOWY, SZCZURÓW, PODREGION, NIERUCHOMOŚĆ, MALATURA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, NAKARCZEK, PRZEDSIONEK, LIBEREC, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, WODOCIĄGOWNIA, ALOKACJA PAMIĘCI, DZATAKI, OGON, PARTER OGRODOWY, TUZLA, ?GŁOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSCHÓD część obszaru (kraju, regionu, kontynentu) położona na wschodzie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSCHÓD
część obszaru (kraju, regionu, kontynentu) położona na wschodzie (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ OBSZARU (KRAJU, REGIONU, KONTYNENTU) POŁOŻONA NA WSCHODZIE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x