DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GMINA KATASTRALNA to:

dawna jednostka podziału kraju do celów podatkowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.784

ELEKTRONOWOLT, TERYTORIUM, JĘZYK ARTYSTYCZNY, TIARA, RIN, PIRAMIDA, SENIORAT, KABOTAŻ, MAGDEBURG, KAUKAZ, AGENT WYWIADU, DOK PŁYWAJĄCY, AZYL, KONTRWYWIAD, GAUS, TAUROGI, PENSJA, JÓZEFÓW, GARNIEC, WOJSKOWY, BOJANOWO, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, TEBERDA, PAROCHIA, BERLINKA, DŻUL, AUTOKEFALIA, SADE, AŁMATY, WIELKA JEDNOSTKA, TOPÓR BOJOWY, DYN, DAKTYL, AUTOWIZERUNEK, WILAJA, ABAMPER, ABFARAD, LOŻA SYMBOLICZNA, ESKADRA, ZAWARTOŚĆ, WEBER, ARBORETUM, PRINCEPS, SZALUPA, ZASŁONA DYMNA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, DECYGRAM, WAPIEŃ MUSZLOWY, MARZANA FARBIARSKA, ECU, J.A, KASZTELANIA, CZĘŚĆ, MEGAFLOPS, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, KURS, BIOSKOP, STOPIEŃ CELSJUSZA, CHORĄGIEW, BIURO TECHNICZNE, NARA, KILOAMPER, GŁOWA, WYCHODŹTWO, DRAM, SEKSTANS, KAPITANIA, WEHRLEŃSKI, INDUSTRIALIZACJA, KOPIA, WIETLICA ALPEJSKA, DIENIEŻKA, GROMADA, GMINA MIEJSKA, KOLABORACJA, BOMBA LOTNICZA, POŚWIĘCENIE, REKOGNICJA, LORENC, LAMBERT, POLITYKA PODATKOWA, BATALION, JEDNOSTKA WALUTOWA, JEDNOSTKA INFORMACJI, CZARKA, STRZELECTWO SPORTOWE, HAUBICA, KRAKÓW, EURO, KANTON, FACJA, KARAKAŁPAKSTAN, GARKUCHNIA, REJENCJA, BIURO KONSTRUKCYJNE, NOCEK BECHSTEINA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, CZAS PLANCKA, AGENCJA, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, GAUS, AGENT GOSPODARCZY, MEGABAJT, URZĄD SKARBOWY, DUSZYCZKA, MOŹDZIERZOWIEC, ŁAN KMIECY, ARCYBISKUPSTWO, WYDZIAŁ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GWINEA, ZBIT, PRUTA, UNCJA OBJĘTOŚCI, CZETRUM, PRÓBA LOSOWA, PIĘDŹ, XU, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, STRATEGIA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, WOLTAMPER, CHMIEL, CHURIBKA, CAMINERO, TEKS, KOŃ MECHANICZNY, PAGAN, WŁADYKAUKAZ, EKSTRALIGA, PASKAL, PREFEKTURA, GRAM, KARRAKA, CHON, RYBA AKWARIOWA, KILOTONA TROTYLU, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KRZYWA LORENZA, ZŁOTY DEWIZOWY, EUROKORPUS, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, MEGAPASKAL, MAKROREGION, FLOPS, KABEL, UNCJA TROJAŃSKA, CAL, MILIM, MEDIOLAN, WEBER, SPRAWCZOŚĆ, PRĘT, SIMENS, KRONIKA FILMOWA, SEN, GWIAZDKA, ATTACHÉ WOJSKOWY, OERSTED, ORDYNACJA WYBORCZA, KARTA PODATKOWA, SZCZUKA, TAROT, SZTOF, SERKA, SANDŻAK, ETRANŻER, YB, WAŁ, MPC, ARYSTON, SOLIKAMSK, NOCEK WĄSATY, FON, SZEFEL, FRYGORIA, ATMOSFERA NORMALNA, ŻÓŁKIEW, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, LOGISTYKA, PLEBISCYT, SIĄG, BAN, KONSULENT, GENERALICJA, SIMENS, GOSPODARSTWO KRAJOWE, BRANICE, KARACZI, TAKT, WARTOŚĆ KATASTRALNA, POJEMNIK, WAWEL, ĆWIERTNIA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, FRANKLIN, DEKAWAT, TEMA, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, TERABAJT, SZTYCH, DIRHAM KUWEJCKI, OGÓŁ, YB, POLITYKA GOSPODARCZA, DZIDA, INŻYNIERIA SOCJALNA, GULDEN, MAPUTO, MILA WROCŁAWSKA, JEDNOSTKA OSADNICZA, LANDTAG, KOMÓRKA, TOPÓR, OBCOKRAJOWIEC, MIEŚCINA, RYZA, GIGATONA, UŁUS, LX, BARIERA JĄDROWA, KIUR, OKRĘG, KILOGRAMOMETR, LOŻA WOLNOMULARSKA, PAY-AS-YOU-GO, ORGANIZM, ELEMENT, OKRĘT, BALSA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, KILOBIT, ZETTAFLOPS, ODMIANA, DEGRESJA PODATKOWA, KOSZ, KUFER, DIRHAM LIBIJSKI, GRAD, SEKTOR, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, LOTNISKO WOJSKOWE, DOLAR BELIZE, WŁÓKA, SEKUNDA, KASTYLIJSKI, NOCEK DUŻY, MEDELLIN, FLOREN AUSTRIACKI, DZIELNICA KLIMATYCZNA, TB, MAPA ZASADNICZA, KUCHNIA, FRYSZTAT, MAGNETON JĄDROWY, KARABIN WYBOROWY, JACHT ŻAGLOWY, CHANAT, KALORIA, STER, KASJOP, POCISK ODŁAMKOWY, LENIN, BARK, MEM, REFERENDUM LOKALNE, OSOBA ZAGRANICZNA, AWIOMATKA, WERSZEK, MAPUTO, EUROWALUTA, MROCZEK POSREBRZANY, ŁAN POLSKI, KLUB SPORTOWY, ERG, MARKA, ROTA, SAK, PRAWNICTWO, TONA, ŁAN, HPA, RAJTSZULA, BIELICE, GRAM, DZIAŁ OSOBOWY, OKRĘG, LIANG, NIUTOSEKUNDA, STEN, BOD, SĄŻEŃ, NOWE SKALMIERZYCE, BASZTA, GRANICA, ?JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GMINA KATASTRALNA dawna jednostka podziału kraju do celów podatkowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GMINA KATASTRALNA
dawna jednostka podziału kraju do celów podatkowych (na 16 lit.).

Oprócz DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - DAWNA JEDNOSTKA PODZIAŁU KRAJU DO CELÓW PODATKOWYCH. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x