GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GACEK WIELKOUCH to:

gacek brunatny, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.336

BURZYK GALAPAGOSKI, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, FILM MUZYCZNY, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, KUKUŁECZKA ZŁOCISTA, PORA, KENMARE, CZWÓRKA, BIELINKOWATE, PAMELO, KARTON, OSTROLOT MASKOWY, GAŁĘZIAK ZBITY, FILOLOGIA ANGIELSKA, RZEKOTKOWATE, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, TEROCEFALE, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, SZKOCKA, TUPAJA POSPOLITA, CZOSNEK WIELKOLISTNY, DELFIN CHIŃSKI, SIOSTRA, MARYJCZYK, PŁAWIKONIKI, WŁOŚNICA OKÓŁKOWA, REPUBLIKA IRLANDII, PTASZNIK ŚNIEŻNY, SKAFOGNATY, KORMORAN NOWOZELANDZKI, ŚMIESZKA, JAGODZIAKI, GEODEZJA, ZŁOTOWŁOS STROJNY, FAŁSZYWA KURKA, PRZYWIDZENIE, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, ŁABĘDŹ KRZYKLIWY, ORLICJA, DYSZA, DZIEŃ JUTRZEJSZY, CZERWIEC, ALRAUNA, EISNERZ, KLEŚNICA JADALNA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, GWIAZDA, SZURPEK WYSMUKŁY, SAPUN, SZEŚCIOSZPAR, BELGRAD, BONET, INTERNACJONAŁ, GEOPATIA, LISTKOWIEC CYTRYNEK, JEŻYNA POPIELICOWA, KREDYT ZAUFANIA, INTERWENCJA POSELSKA, FIGHTER, TŁUSZCZAKI, WEJMUTKA, SOSNOWATE, NOCEK RUDY, WARIANT NORMY, REPUBLIKA PREZYDENCKA, CYNODONTY, ROKIETNIK POSPOLITY, MATOWOŚĆ, OSIKA, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, AKCES, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTO-CZARNY, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, AUŁ, MODRASZEK ORION, PUSTYNNICA KATOLICKA, RUDZIK, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, ANARCHIA, KRACH, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, IRAK, ROZWIDLACZ, REFERENDUM GMINNE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, BARYŁA, ROZPLENICA PERŁOWA, ŁODRANIT, LENIWIEC GRZYWIASTY, OSTNICA KIRGISKA, DŁAWIGAD MALAJSKI, TRÓJLIST DROBNY, OBJĘTOŚĆ, PŁOTKA, WOLNY RYNEK, FLAMING ANDYJSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, ROBUSTA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, DRZEWIAK MATSCHIEGO, HUBA BIAŁAWA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PAŁA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, DOKTORSTWO, PAWIE OCZKO, SZYBKOWAR, PIERWSZOROCZNY, PAROWA, ŻÓŁW CIERNISTY, ŚWIECIK KONGIJSKI, MOGILANY, TUR, JARD, WĘŻOJAD BLADY, MYSZOSKOCZKI, GATUNEK KRYPTYCZNY, KOTLIN, ANOLIS BRĄZOWY, ZIELONA KARTA, PIOŁUN, LITOSFERA, KASZANKA, MAJACZENIE, OZNAJMIENIE, CZARNOSECINIEC, OKNO TEKTONICZNE, NAWAŁNIK AZORSKI, RYTOWNIK, SŁOŃ INDYJSKI, MUNDŻAK CHIŃSKI, MIECHERA WYSMUKŁA, KUSACZ BIAŁOOKI, PRZYCHYLNY WIATR, HYDROFOB, AUGSBURG, TAPIR, SIT GŁÓWKOWATY, PAROZĄB SZORSTKOLISTNY, NARCYZ WONNY, PĘCAK, KOŃ FIORDZKI, WYWIETRZNIK, DŁAWIK, POSTÓJ LODOWCA, CZAPLA BIAŁA, ŻAGIEW SOSNOWA, KULTURA STARTEROWA, IRGA DAMMERA, OBYCZAJNOŚĆ, KAPROZUCH, CEWKA, ŻÓŁWIE BŁOTNE, STANEK, BRUNATNE KOSZULE, ETER, PRĄTNIK KRĘGIELKOWATY, FAKIR, KAMERDYNER, SIKOROWATE, NIEPRZYTOMNY, TRERON ZŁOTOGŁOWY, TRÓJLIST ŻÓŁTY, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, SZAFRAN WĄSKOLISTNY, ŻYCICA OLDENBURSKA, MURENA, SREBRZANKA HOTENTOCKA, KRZYŻACZEK UGOROWY, INKASKA, NACHUR, BORDER, WZDYMACZ GRUSZOWY, MUR PRUSKI, GŁOS WARGOWY, DORAB, KORMORAN BRUZDODZIOBY, SIWOWĄSY, OGOŃCZA PEREŁKOWA, ESPERANTYSTA, KANCEROGEN, CEDAROZAUR, BIAŁA DIETA, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, GNETOWE, WHISKY, PSZCZOŁA WŁOSKA, ZAKUTA PAŁA, ZŁOTOLITKA OGNISTA, SZKLISTOŚĆ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, PASMO PRZEPUSTOWE, PSZENIEC BRODATY, DWUSTRONKOWATE, DELFIN LA PLATY, FREDRO, KSIĘSTWO ANDORY, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, MIERNIKOWCOWATE, SZABLOGRZBIET, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, MINISTER BEZ TEKI, BRZOZA PŁACZĄCA, SARDYNELA ATLANTYCKA, SŁABEUSZ, PRZESŁONA MIGAWKOWA, ZAJĄC WIELKOUCHY, PEDOGENEZA, SZAROZIEM, ŁUŻYCKI, PTASZNIK OGNISTY, PAPUZICA DUŻA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PSZCZOŁOJAD CIEMNY, KACZKA RDZAWOGŁOWA, ABSOLUTYZM, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PŁETWONÓG WORKOWATY, POWSTANIE LISTOPADOWE, ARAGOŃSKI, EWKA, CYFRONIK, PYTON DYWANOWY, MOPEK, MODRASZKOWATE, WILK BRĄZOWY, NOCEK ORZĘSIONY, MUSZKATOWCOWATE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, SNIFFER, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, PUSZKA, TULIPAN KAUFMANNA, WYKLINA TATRZAŃSKA, POWTÓRZENIE, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, FLAMINGI, SPAMER, GNATARZ RZEPAKOWIEC, TYBETAŃCZYK, CZOSNEK SIKKIMSKI, NIEZMIENNIK, ODPŁYW, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ZAWIKŁANIE, TASIEMIEC, MOMENT RZĘDU K, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, JELEŃ WIRGIŃSKI, ROPUCHA BLOMBERGA, KRĘPOWNIK CZARNOGRZBIETY, CZAJKA SAKSOŃSKA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PRAKULTURA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, INFILTRACJA, BUJANKA WIĘKSZA, HELISA, KREOLSKI HAITAŃSKI, STYL DWORKOWY, TURCZYN, WALABIA PIĘKNA, ŁĄCZNOŚĆ, SARNA SYBERYJSKA, MAKI ZŁOCISTY, TĘGOSTER, DALIA PRZEDZIWNA, PRZESTRZEGACZ, EUFAZJA, KURATORIUM OŚWIATY, TIROS, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, PAPROTKA PRZEJŚCIOWA, MEKSYK, SIATKA POJĘCIOWA, ŻONA PUTYFARA, SOKORA, INFUŁAT, ŻÓŁW DŁUGOSZYJNY, PRZEKŁADACZ, SZPILKOWE, MINÓG JAPOŃSKI, ŚLĄSK, PODKŁADKA, GIANTOIS, BYSZEWO, BURZYK SIODŁATY, PAPROĆ, AZARA, KUMAK, HEZYCHAZM, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, MASKONUR, GRZYWACZ, TURANIZM, ?PROTOHISTORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GACEK WIELKOUCH gacek brunatny, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GACEK WIELKOUCH
gacek brunatny, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 14 lit.).

Oprócz GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GACEK BRUNATNY, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x