UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKUMENT to:

utwór, który jest świadectwem epoki lub uwiecznieniem jakichś prawdziwych wydarzeń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOKUMENT

DOKUMENT to:

pismo urzędowe, oficjalne świadectwo lub potwierdzenie jakiegoś zjawiska (na 8 lit.)DOKUMENT to:

dowód tożsamości (na 8 lit.)DOKUMENT to:

przedmiot materialny, który poświadcza istnienie czegoś w przeszłości, źródło wiedzy o danej epoce, wydarzeniu, osobie (na 8 lit.)DOKUMENT to:

efekt pracy z programem zapisywany do pliku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.591

NADMIERNOŚĆ, URZECZOWIENIE, CYTADELA, TRANSPARENTNOŚĆ, HUN, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, KANAŁ, CIAŁO, PUNKTUALNOŚĆ, REWIOWOŚĆ, KAFEJKARZ, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZATRUDNIENIE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, STROFANTYNA, BALDACHIM, TERMOS, TERMOLOKATOR, ULGA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRĄD FARADYCZNY, CHLEBOWIEC, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, JEZIORO WYTOPISKOWE, HEL, OKRES ZALICZALNY, ZGINIĘCIE, RESOR PIÓROWY, METODA TERMICZNA, ARCYDZIELNOŚĆ, PRZYGANIACZ, ANTONI, MODUŁ MIESZKALNY, BILARD FRANCUSKI, KRATA ROZDZIELNA, SUMERYJCZYK, JUKATAN, WEKTOR ZACZEPIONY, BOURBON, CIĄG DOKŁADNY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, CZEK PODRÓŻNICZY, SEPTET, ANNAŁ, KONDOR KRÓLEWSKI, HELISA, CZEP, KANTOR, KOŁO HISTORII, STAROINDYJSKI, NIEREALNOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, PARANOJA, BATYMETRIA, FOTOGENICZNOŚĆ, WIERZBÓWKA, SZUMKA, PIŁA CZOPOWA, FONOGRAM, SPRAWNOŚĆ, NIC, ZAKŁAD WZAJEMNY, WŚCIEKŁY PIES, GRUPA, DZYNDZEL, ESTRADOWOŚĆ, LEGALIZM, CHAŁTURNIK, SUSZ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, POMPA OBIEGOWA, EPIZOOTIA, FILIGRAN, POŁOŻENIE, GODZINA, ŻARÓWKA, UKŁAD KIEROWNICZY, PUŁAP, UKŁAD WIELOKROTNY, DZIEŁO ŻYCIA, REKLAMIARZ, ALBARELLO, MIASTO, ADRES, WYZWANIE, SZCZYT, DIABELSKOŚĆ, REFLEKS, SZKIELET, FRYZ, ROTATOR, SKRZYDŁO, RELACJA ZWROTNA, PRODUKCJA PIERWOTNA, ALASKA, KOLEGA, SELEKCJONER, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, CIAPATY, RADIESTETA, OZDOBNIK, PRZYZWOITOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, RUCH OPORU, WAGA, GROTESKA, WĄTROBOWIEC, OKULARY, GYYZ, OWICYD, POLE BEZWIROWE, SUBLIMATOR, AKCENCIK, DUCHOWY OJCIEC, SKAŁA ALITOWA, JIG, ANTENA SATELITARNA, PARAFRAZA, BODZIEC WARUNKOWY, OBRONA, SZCZYT SZCZYTÓW, BARWICZKA, KORWINIZM, CUDOTWÓR, AGENT, FITOCYD, REWERS, POTWIERDZENIE, OPŁATA CZYNSZOWA, KACZKA, KABINA, GIGUE, OKRASA, HEROIDA, KULT LUNARNY, KARTA RABATOWA, WITEKS CZCZONY, LAMPA OBRAZOWA, MANIPULATOR, TRYNITARYZM, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ODSYŁACZ, FORMA, NIEDOPASOWANIE, PACJENT URAZOWY, JAJECZNICA, PAWIĄZ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, WYROSTEK FILTRACYJNY, WIĘŹBA DACHOWA, MOLTON, ROLADA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, OCZKO W GŁOWIE, PROCES, OSTATNIE PODRYGI, KOMPENSACJA, KLATKA SCHODOWA, OREGANO, KURIA METROPOLITARNA, ŚWIADOMOŚĆ, NEOLIT, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ROZPAD, GAŁGAN, KONKURENCJA DOSKONAŁA, CZŁON POŚREDNI, RACA, WISZOR, TRUKCZASZY, ZEGAR WIEŻOWY, REWERS, SYGNAŁ CIĄGŁY, BÓR, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PRZEMYT MRÓWKOWY, RDZEŃ OBLICZENIOWY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, KUMKWAT, RAJDER, INTERPRETACJA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, KARIERA, CZYNNIK BIOTYCZNY, PODWOZIE, KUŁAK, INGUSZ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PASKUDZTWO, KOLOR LUKOWY, OKULAR, PROGRAM ROZRYWKOWY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, STYL IZABELIŃSKI, GIGA, ALIENACJA RODZICIELSKA, ARABESKA, SZLAUCH, GÓRNICTWO, WĘGIERSKI, PAWANA, BRUDAS, KARMIDEŁKO, WOLANT, BASEN, ANTABA, PAPRYKA, HENNA, WIR PYŁOWY, FILTR OPTYCZNY, BRZOSKWINIA, KOKTAJL KRABOWY, ZARODEK, SCENARIUSZ, ODROŚLE, RANA, KOJARZENIE, ZBIORNIK BALASTOWY, INTERMEDIUM, WYBRANIEC, NIEWIERNOŚĆ, SOŚNIAK, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, TEORIA INFORMACJI, NIELUDZKOŚĆ, KAPRYS, KIJEK NARCIARSKI, DYSKRYMINACJA CENOWA, WŁOSY WENUS, REZYDENCJA, BEDŁKA MUCHOMOR, EMPIREUM, TRAWA PASTEWNA, INTELEKTUALIZM, KATEGORIA FLEKSYJNA, RUTENIZACJA, SRACZKA, PRZEWOŹNIK, ATAK, GAZ NIEKONWENCJONALNY, GOOGLE, EMOTIKON, SŁODYCZ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SKUBANIEC, OBLECH, MECHANIZM, FILTR WĘGLOWY, WIDMO, MASKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ZWAŁY, STRZAŁKA, RACA, ODMIANKA, KURS, OLDBOY, ESENCJALIZM, NAZWA HANDLOWA, SYNTETYZATOR, MEDIALNOŚĆ, WZORZEC, DEBILNOŚĆ, SYMFONIK, WIELOKROTNOŚĆ, BOMBARDA, GYMKHANA, ŻYDOSTWO, SZAL, SZMIDT, NACJA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, TOWARZYSZ PANCERNY, PISANINA, DUJKERY, PRZEKŁAD, PRZYPOŁUDNIK, WYBREDNIŚ, POLISA LOKACYJNA, NAKŁUCIE, RELACJA PUSTA, HORMON, SZCZUPŁOŚĆ, SCIENCE FICTION, ALERGEN WZIEWNY, PILA, KLEJ, MIOTEŁKA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, EGZEKUTYWA, ŻONA LOTA, EKOLOGISTYKA, PLATFORMÓWKA, PIKSEL, OWRZODZENIE, KURDYBAN, ZACHYŁKA, ?REPETYCYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOKUMENT utwór, który jest świadectwem epoki lub uwiecznieniem jakichś prawdziwych wydarzeń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKUMENT
utwór, który jest świadectwem epoki lub uwiecznieniem jakichś prawdziwych wydarzeń (na 8 lit.).

Oprócz UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - UTWÓR, KTÓRY JEST ŚWIADECTWEM EPOKI LUB UWIECZNIENIEM JAKICHŚ PRAWDZIWYCH WYDARZEŃ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x