WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOMIAN SYMETRYCZNY to:

wielomian, który po dowolnej permutacji zmiennych, dla dowolnie wybranych zmiennych, będzie przyjmował takie same wartości, jak przed permutacją (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.284

LEASINGODAWCA, MASECZKA, JASŁO, KOMBINEZONIK, ŚMIECISKO, HIV-1, SHITSTORM, TYKA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KLAWISZOWIEC, SIOSTRA KRWI, DROBNICOWIEC, PODSKOK, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, ALGORYTM ITERACYJNY, FILOLOGIA CHORWACKA, WINA UMYŚLNA, ILDEFRANSY, KOZERA, RĘKAWEK, ŻOŁDAK, ARESZT PREWENCYJNY, PRAWO FORMALNE, MOCZ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KOLOR OCHRONNY, TOR ODSTAWCZY, GRUPA NACISKU, CHIRURGIA URAZOWA, BRUDNIAK, SORT, PROPAGACJA, WOLNY ZAWÓD, PERSKIE OKO, MELODIA, SLALOM, PRZECHOWANIE, RADŻA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRZYGRYWKA, ZAOCZNY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, RÓG MGŁOWY, PERKOLACJA, SUPERKONTO, MOC WSTECZNA, NULLIPARA, GNOJOWNIA, AKTUALIZM, WOTUM ZAUFANIA, SINGERIE, WĄTŁOŚĆ, OBMURZE, NIEMĘSKOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, SYSTEM TRANSAKCYJNY, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PREFERENCJA, POPĘDLIWOŚĆ, SAMOUTWIERDZENIE, JAK, GOŁĘBICA, RYM PARZYSTY, OPERATOR BITOWY, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, PRZEMĄDRZALEC, SKRZYNIEC, OKSYTAŃSKI, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, MURŁATA, PRZEDMECZ, PLACEK, DYREKTORIAT, KURATELA, PODWIECZÓR, ARTYLERIA JĄDROWA, ZIEMIA, CHORAŁ, BALLADYSTA, RELACJA SYMETRYCZNA, LIWERUNEK, MIEJSCÓWKA, PĘPUSZEK, PORZĄDNICKI, STAŁA MICHAELISA, SCHODY, AWANPORT, GÓWNOBURZA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, EUROCENT, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KUCZBAJ, CZERPACZ, SURFINGOWIEC, KOZIOROŻEC, ZRZUTKA, ASTROKOMPAS, HISTORYK, OSTRY BRZUCH, ŚWIADEK KORONNY, KLUCZ KODOWY, ENIGMATYCZNOŚĆ, PANTOFELNIK, DOROSŁOŚĆ, REZERWA, SZMACIARZ, UZNANIE, DESKA ŚNIEŻNA, SZMATA, PLUGIN, ŁAPKA, KOD WYWOŁAWCZY, KONSERWACJA, KABINA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, KARON, OBORA DWORSKA, KORONA, CHOROBA DZIEDZICZNA, ZBÓJNICZEK, EDUKATOR, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NARKOTYZER, LATARNIK, AKCEPTOR, DIAKRYTYKA, ZAINTERESOWANY, EFEKT BŁAŻKI, OCZKO, BOMBIARZ, PRZEDWIECZNY, WIDEOFON, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, MOBIL, PODKŁADACZ, BŁONA LOTNA, BALON ZAPOROWY, ODCZYN TUBERKULINOWY, KAPOTKA, KAPUSTA, TERCJA OBRONNA, BETONKA, PODKÓWECZKA, KMIEĆ, MONET, POLIGAMICZNOŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, AMERYKANKA, DZIELNIK NAPIĘCIA, RUSTYKA, DACH, ODCHYŁ, OCEL, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PIĘTKA, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, KREOLSKI HAITAŃSKI, KONSUMENT, BIOLOG, SZŁAPAK, PRZEBOJOWIEC, PŁASZCZYZNA Z, TETRADRACHMA, FILM TRÓJWYMIAROWY, SAMOGŁOSKA, SUPERJEDNOSTKA, ZASTAW REJESTROWY, DEKURIA, CYGARO, FREELANCER, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, STAŻ ABSOLWENCKI, ZŁAZ, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, KOMAR, GRZYB SITARZ, POJNIK, CYBERPANK, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MODEL, DEMONOFOBIA, KIT, MACIERZ TOEPLITZA, NIEDOSTATECZNY, GLIF, LEJBIK, INKAS, STEP, TŁOK, MIEDZIONIKIEL, BOLERO, NIEOSTATECZNOŚĆ, KSIĄŻĘ, BŁĄD STYLISTYCZNY, OBOWIĄZEK, ELIER, HELIOMETR, PIONEK, RAJD DAKAR, MELDUNEK CZASOWY, IMPRESJONISTA, GACEK SZARY, CHWYTNIK, PSI FIGIEL, OKOP, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ŚPIEW, EKOLOGICZNOŚĆ, KUNAFA, DOM OBŁĄKANYCH, OUTSIDER, BOSSA NOVA, TROP, STAROIRLANDZKI, KIR, LAWATERZ, DYNKS, BAMBETLE, JUWENALIA, KIFOZA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SYKOFANT, SMOK, NOMINALIZM, BÓR BAGIENNY, TERAZ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, BURNUS, WETERAN WOJENNY, DRACHMA, NUTRIA, BABA, KADZIDŁOWIEC, BŁONICA GARDŁA, RĘCZNIAK, GOLIAT, OPOZYCJA, LODOWIEC SIECIOWY, KWACZ, ZWIEDZAJĄCY, ZESTAWIK, HELIOSKOP, SZMATA, EMBLEMAT, KOREKTOR, OLBRZYMKOWCE, NIEUMARŁY, KSIĘGA METRYKALNA, TRUCIZNA, CIĄG POLIGONOWY, GRACZ, LICHWA, ZEZ ROZBIEŻNY, CYNAMON, DWORNOŚĆ, REP, RYNEK RÓWNOLEGŁY, PHM, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, IRYS, ODRUCH RZEPKOWY, SZARMANT, ZAPRZANIEC, SZTYWNA SPACJA, JEDWABIE, COMODO, WYGRYW, NAGEL, PŁATKONOS OGNISTY, SZALEŃSTWO, DERMATOLOGIA, ORKAN, ZBIÓR PUSTY, HADŻI, MŁYNOWY, WANGA MASKOWA, WIERTNIK, CHOINKA, DWUTAKT, AORYST ASYGMATYCZNY, CENOTWÓRCA, KIEŁBASA WYBORCZA, DEKOMPRESJOMETR, SMRÓD, GEODEZJA NIŻSZA, POLIGAMISTA, GEOFIT, LESZCZ, CEL, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, OSŁONOWOŚĆ, PIJAK, OKSOKWAS, USTA JAK KORALE, DOM LETNISKOWY, MIĘSIARZ, POR, EKSPRESJA, ?STALAG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOMIAN SYMETRYCZNY wielomian, który po dowolnej permutacji zmiennych, dla dowolnie wybranych zmiennych, będzie przyjmował takie same wartości, jak przed permutacją (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOMIAN SYMETRYCZNY
wielomian, który po dowolnej permutacji zmiennych, dla dowolnie wybranych zmiennych, będzie przyjmował takie same wartości, jak przed permutacją (na 20 lit.).

Oprócz WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - WIELOMIAN, KTÓRY PO DOWOLNEJ PERMUTACJI ZMIENNYCH, DLA DOWOLNIE WYBRANYCH ZMIENNYCH, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ TAKIE SAME WARTOŚCI, JAK PRZED PERMUTACJĄ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast