DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYMITYW to:

dzieło wczesnego, dawnego artysty (w kulturze europejskiej: zwykle powstałe nie w antyku, ale też przed odkryciem perspektywy) lub takiego artysty, który hołduje ludowym tradycjom w sztuce, sztuce naiwnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYMITYW

PRYMITYW to:

prostak, który jest oburzająco prymitywny (na 8 lit.)PRYMITYW to:

zacofanie cywilizacyjne, panujące gdzieś prymitywne warunki (także społeczne) (na 8 lit.)PRYMITYW to:

prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.)PRYMITYW to:

ołtarz gotycki zdobiony płaskorzeźbami lub obrazami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.592

PŁYCINA, POMOC SPOŁECZNA, ILLOKUCJA, ANNA, MOŁOTOW, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, GWIAZDA PORANNA, OPŁATA MIEJSCOWA, WATOLINA, GETRY, SZUMKA, MERZYK GROBLOWY, COŚ NA ZĄB, DAMKA, SŁOŃCE, CHODZĄCY TRUP, GARDŁO, FORMALIZACJA, UNIA, DOŻYWOCIE, BAGNIAK ZDROJOWY, BENTO, NIESTANOWCZOŚĆ, TĘSKLIWOŚĆ, PRZEWRÓSŁO, BIAŁY WIERSZ, BROKER, MIEDZIORYTNIK, JUDASZ, SIŁA, ŚMIERCIOŻERCA, BABINIEC, WAGON DOCZEPNY, DWUSTUZŁOTÓWKA, KREOLKA, WEDUTA, TRUCHŁO, NAJDUCH, PODOBIZNA, DEISTA, PITU PITU, ZACHŁYŚNIĘCIE, REISEFIEBER, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PEDOFILIA, KLEIK, CUKIER WANILIOWY, ŻYWA LEKCJA, TAJSTRA, GŁĄBIEL, WINIETA, GASTRO, WYŻYNKA, PÓŁWARIAT, POZŁOTKA, MARTWE POLE, WELBOT, WOLTAMPEROMETRIA, KOSMOGONIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, SEQUEL, DRUCIARZ, WOŁŻSKI, KRATER METEORYTOWY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, GOMÓŁKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, LOTNICZKA, GAWIALOWATE, ZWYCIĘŻYCIEL, FLUAV, KAMIEŃ WĘGIELNY, ROTA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ŻABNICA, PARAFRAZA, PSYCHOTEST, AKOLITA, CHIMEROKSZTAŁTNE, POLE BEZŹRÓDŁOWE, TRYL, OBROŃCZYNI, DYWDYK, BYDLAK, ŁAK, KAMIEŃ NAGROBNY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PIJAK, GRUBOŚĆ, BOBIK, CASTING, MACZUGA, ROŚLINA WYMARŁA, ELEWATOR ZBOŻOWY, SKŁAD, UTWÓR WKŁADOWY, SIATKA, MAGIEL, DZIŚ, MAJSTERSZTYK, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, TOWARZYSTWO, KURAŻ, KWAS NAFTENOWY, TYGIEL, ŁĄCZE ABONENCKIE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, CYTOKININA, ALTOSTRATUS, PEDAGOG SPECJALNY, LASECZKA, KOLOR LOKALNY, BACZKI, NA PIESKA, FUS, INICJATOR, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MAKARON, JAMA, WILCZOMLECZ PIĘKNY, MANTYLA, NIEOBLICZALNOŚĆ, POŚCIELÓWKA, OFENSYWA, LINIA ZABUDOWY, SĄD OSTATECZNY, KRYSZTAŁ, GENERAŁ, ZWIERCIADŁO, UKŁAD PLANETARNY, IRENA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, STROIK, LAMPA ŁUKOWA, AZATIOPRYNA, CIĘŻKI SEN, CYMELIUM, DEWETYNA, STAN WODY, SZTALUGA, BARYTON, ROZTWÓR KOLOIDALNY, BEZCZUCIE, SARTO, SŁAWA, KALWARIA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, MISJONARZ, ZADANIE, OGNISKO, TRÓJKĄT, POZYTYWKA, ANTECEDENCJA, ANONIMIZACJA, TWARDZIEL, JAPOŃCZYK, SZCZEPIONKA WŁASNA, WŁOSIANKA, WYCISK, DOJRZAŁOŚĆ, ALFABET PUNKTOWY, GRUPA, IZBA, SIEĆ KRYSTALICZNA, KRÓCIEC, GIRLANDA, NAGOLENNIK, PORCJA, BODOR, NIEPOPULARNOŚĆ, BUTERSZNIT, GOŁĄBEK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, DYFTYK, ACHEIROPOIETA, TAGESTOLOGIA, FILTR WĘGLOWY, EFEKT, GĘŚ, WERANDA, OGROM, ABLUCJA, EFEKT BOGACTWA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KLINKIER, KUCIE, HOMOGENIZACJA, KĄPIEL, CHRZEST, PITU-PITU, DRABISKO, STEREOTAKSJA, TESTOWANIE WZORCOWE, CHUDOŚĆ, PRZEPLOTKA, WSIOWY FILOZOF, KLASTER PRZEMYSŁOWY, DZIECIAK, LIŚCIEC, BRAMSEL, ANTENA MIKROPASKOWA, SIATECZKA, KLIMAKS, BEZAN MASZT, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PIÓROPUSZ GORĄCA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, OSTANIEC, STYL GOTYCKI, ZACHWALACZ, KOSZULA DEJANIRY, GÓRALSKI, STYL ARCHITEKTONICZNY, WRÓG, HAGIOGRAFIA, TAG, SYRENI GŁOS, SEMAFOR, HIPERTRICHOZA, OWOCNIK, BŁĄD TAKTYCZNY, PERON WYSPOWY, FETYSZ, PASSA, PUDERNICZKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CHAMEOFIT, TALIZMAN, MARKETING INWAZYJNY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, BERBEĆ, CZTEROTAKT, MEDIANTA, FALA WODNA, WSPÓLNY ZASÓB, KONSUMENT, ŹREBIĘ, KARŁOWATOŚĆ, PISMO FONETYCZNE, POŁĄCZENIE CIERNE, PASJA, KONSTYTUCJA, GODZINA, SPIEK, WATA, ALBUMIK, PLOTER TERMICZNY, DEWELOPER, UPGRADE, CEROWACZ, WAFELEK, POJAZD SILNIKOWY, WYCHODZTWO, ZAGROŻENIE, FEDERALNA REPUBLIKA JUGOSŁAWII, KMIOTEK, AŻUR, PERLICZKA, OPĘTANIE, UROBEK, WIETRZENIE MECHANICZNE, HANGAR, SOWIECK, ŚWIETLIK, LAKTOOWOWEGETARIANIN, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KALKA, SPÓŁKA, PIĘTNASTY, ARTUR, WARSTWA JASNA, PRZEWRÓT, BULION, NISKOROSŁOŚĆ, GRYPS, MARCIN, MUZYKA, PATKA, CELIBAT, POMOST, ŻEBRO, PODKŁADACZ, CHINON, COMBER, KAZBA, BOMBA, GLOSA, APOLOGETA, POCISK NIEPENETRACYJNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, SINICA, OWALNICA, TAKSÓWKA, ?PARANOJA PRAWDZIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYMITYW dzieło wczesnego, dawnego artysty (w kulturze europejskiej: zwykle powstałe nie w antyku, ale też przed odkryciem perspektywy) lub takiego artysty, który hołduje ludowym tradycjom w sztuce, sztuce naiwnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYMITYW
dzieło wczesnego, dawnego artysty (w kulturze europejskiej: zwykle powstałe nie w antyku, ale też przed odkryciem perspektywy) lub takiego artysty, który hołduje ludowym tradycjom w sztuce, sztuce naiwnej (na 8 lit.).

Oprócz DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DZIEŁO WCZESNEGO, DAWNEGO ARTYSTY (W KULTURZE EUROPEJSKIEJ: ZWYKLE POWSTAŁE NIE W ANTYKU, ALE TEŻ PRZED ODKRYCIEM PERSPEKTYWY) LUB TAKIEGO ARTYSTY, KTÓRY HOŁDUJE LUDOWYM TRADYCJOM W SZTUCE, SZTUCE NAIWNEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x