WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERNACJONALIZM to:

wyraz posiadający podobną formę i brzmienie w wielu językach oraz wyrażający tę samą lub zbliżoną treść (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTERNACJONALIZM

INTERNACJONALIZM to:

ideologia wyrażająca dążenie do równouprawnienia i współpracy wszystkich narodów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.471

ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GWASZ, BARCHAN, CZYSTKA ETNICZNA, GAD, RANA, ALBULOWATE, ZAKŁAD WZAJEMNY, LASECZKA, POSTING, DIAMENT, ASTRAGAL, POTOK, STOŻEK DZIOBOWY, NIESPIESZNOŚĆ, WZORZEC PROJEKTOWY, GRYLAŻ, BAREŻ, PRANIE MÓZGU, INHALACJA, PRACE, MALUNEK, DEKORTYKACJA, LAMA, OBIEG PIENIĄDZA, SOLITER, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, PRZECIWNIK, DYKTATURA, WIEK, OBRÓT WTÓRNY, KANAŁ TEMATYCZNY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, BAJCA, BUTWA, MARKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NAWIETRZNIK, NIENORMATYWNOŚĆ, CYNADRY, GLORIETA, RADA, MUSZTARDA, DYPTYCH, ZATYŁ, MATURA POMOSTOWA, HAJDUK, WĄTEK, SZYBER, WAPIEŃ MUSZLOWY, SAJGONKA, AMBONA, KRÓLEWICZĄTKO, TAFELKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, BARWINEK, INNSBRUCK, PALATOGRAM, FORMACJA DEFENSYWNA, PIECZEŃ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ROZBRATEL, NATASZA, BAKTERIA, KASZUBSKI, POZIOM, EGZAMIN POPRAWKOWY, ELANA, POSTERUNEK, PREZENTER, PIEC DYMARSKI, FAZA, PIEPRZ CZERWONY, APOSTOŁ, INERCYJNOŚĆ, HANDEL NARĘCZNY, CYGARNICA, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, RASZPLA CIERNISTA, KREDKA, KONSEKRACJA, KLASTER DYSKOWY, DVD, PREZYDENCJA, RYKSZA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MIKSTURA, BIEŻNIA, ZNAK TOWAROWY, PAKIET, WINIETA, KULTURA STARTEROWA, HEBAN, BYSTROŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, CAP, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, AKATALEKSA, MIŃSZCZANKA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, BASEN ARTEZYJSKI, KSIĄŻĄTKO, SINICE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PAJA, MITOLOGIZM, KOEGZYSTENCJA, WALIDACJA, MINIATURA, SPRAWA, AUTKO, ZANIECZYSZCZENIE, MOLESKIN, ENTOMOFAUNA, KAROTENOID, SZALONA GŁOWA, ZASADA, SABOTY, ŻYWICZLIN, ROZGAŁĘŹNIK, RENESANSOWOŚĆ, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, STARTER, KRĄG KAMIENNY, MIKWA, SZANTA, AZOT AMONOWY, MEMORANDUM, GŁOSKA NOSOWA, SZATNIARZ, KLON, ARTYKUŁ, MARIMBA, CERATA, BIAŁA ŚMIERĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, RELISZ, CIĄG GEOMETRYCZNY, CZEPOTA GAMBIR, HOFFMAN, HIPERWENTYLACJA, CYKL FIGURALNY, DYSCYPLINA NAUKOWA, NA JEŹDŹCA, PRZÓD, MISIEK, KAPAR, PRÓCHNICZEK, MOKIET, WIZA, OBEREK, STAN, SKOMPROMITOWANY, DANIO, PIEROGI RUSKIE, SMUTNI PANOWIE, WZIĄTEK, JĘZYK JAPOŃSKI, BAR, REZERWA WALUTOWA, BEZCZYNNOŚĆ, ANTYMILITARYSTA, WETERYNARIA, FAGOCYTOZA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, PŁATECZEK, PAŹDZIERZ, KOALICYJKA, MUSZTARDA SAREPSKA, SZKLARKA, LOT NURKOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ANTYBIOZA, OPCJA WALUTOWA, APOGEUM, OSPA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PANICZ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, NEKROMANTA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ZAPRZĘG, ROZKŁADOWOŚĆ, SIEDZIBA, JACHT, ALGA, AEDICULA, ATTYKA, POWÓDZTWO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, JĄKANIE, BIOLIT, SCYNKI WODNE, WERMUT, ANTYLOPA KROWIA, DZIELNIK, KASZKIET, CZAMBON, BINOKLE, USZYSKO, ADHD, SMOCZA KREW, HENR, EMPIRYZM GENETYCZNY, DEKLARACJA, GALERIA, CIOTECZNY DZIADEK, MOLESKIN, ZŁOTY DEWIZOWY, WZIĘCIE POD WŁOS, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, FRONTALE, SYTA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, METAMORFIZM REGIONALNY, FLOTA, MIŁOŚĆ, GRZYWIENKA, FUNKCJA, SLAJS, MILA MORSKA, RUNA, KAŁKAN, OSĘK, CHOMIK TYBETAŃSKI, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ODPŁYW, KOTLET SCHABOWY, USŁUGODAWCA, WIGILIA, FLOTA, SOLANKA, ANTYKADENCJA, RAPIER, PĘTO, PODWOIK, FLAGSZTOK, CHEMIA JĄDROWA, GALWANOSTEGIA, SZPIK KOSTNY, OPERACJA LOGICZNA, KURZA STOPKA, FURGON, REBOKSETYNA, PREPPERS, STATOCYSTA, SALCESON, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, APORT, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BUTYL, RÓJ, PRĄD MORSKI, MEETING, INSTYTUCJA KREDYTOWA, POTNIK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, JĘZYK PORTUGALSKI, PANORAMA, BULAJ, PEBA, PASTYŁA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, TRÓJPOKŁADOWIEC, WNĘTER, ROZUM, HIN, LEVEL, KEM, POSTĘP TECHNICZNY, PLIK, GŁOWA PAŃSTWA, KABLOOPERATOR, POLITYKA TRANSPORTOWA, GNIAZDO, ANTYLOPA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, PASZTETNIK, FANTOM, FACHOWIEC, FALC, TEATR, HYBRYDALNOŚĆ, STONOGA MUROWA, DYSPOZYTURA, RULIK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KONTAKCIK, MONITORING PRZYRODNICZY, CONCEPT ART, PRZEWIĄSŁO, PIÓROSZ PIERZASTY, CIAŁO NIEBIESKIE, KWAS, ŚCIÓŁKOWANIE, KAMELIA, GUMIDRAGAN, ?DREWNO TEKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERNACJONALIZM wyraz posiadający podobną formę i brzmienie w wielu językach oraz wyrażający tę samą lub zbliżoną treść (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERNACJONALIZM
wyraz posiadający podobną formę i brzmienie w wielu językach oraz wyrażający tę samą lub zbliżoną treść (na 16 lit.).

Oprócz WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYRAZ POSIADAJĄCY PODOBNĄ FORMĘ I BRZMIENIE W WIELU JĘZYKACH ORAZ WYRAŻAJĄCY TĘ SAMĄ LUB ZBLIŻONĄ TREŚĆ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast